Beth yw'r Tebygolrwydd y bydd eich Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol yn Darparu Enillion ar Fuddsoddiad?

Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol ac Enillion ar Fuddsoddiad

Yr wythnos hon, roedd cleient rydyn ni'n ymgynghori ag ef yn gofyn pam nad yw'n ymddangos bod y cynnwys maen nhw wedi bod yn gweithio mor galed arno yn gwneud gwahaniaeth. Nid yw'r cleient hwn wedi gweithio i ddatblygu eu canlynol ar gyfryngau cymdeithasol, yn lle defnyddio'r rhan fwyaf o'u hymdrechion i farchnata allan.

Fe wnaethom roi cipolwg iddynt o faint eu cynulleidfa yn y cyfryngau cymdeithasol o gymharu â'u cystadleuwyr - ac yna darparu'r effaith a gafodd ar sut roedd cynnwys y cystadleuydd yn cael ei rannu. Mae'r niferoedd yn enfawr ... bod ymhelaethu cynulleidfa fawr ar gyfryngau cymdeithasol yn boddi bron pawb yn y gofod. Er mwyn cystadlu â chynnwys, mae'n rhaid i'n cleient gystadlu ar gyfryngau cymdeithasol hefyd!

Er mwyn bod yn llwyddiannus wrth farchnata'ch busnes ar gyfryngau cymdeithasol, mae angen i chi fuddsoddi amser ac adnoddau. Mae'r goeden benderfynu hon yn eich helpu i weld a ydych chi'n barod i lansio ymdrech cyfryngau cymdeithasol ar raddfa lawn a fydd yn arwain at fwy o sylw ac arweinwyr busnes.

Wrike

Y dyddiau hyn, efallai y byddaf yn ychwanegu cwestiwn ychwanegol a dyna a allwch fforddio hyrwyddo'ch cynnwys ar gyfryngau cymdeithasol ai peidio trwy ddefnyddio proffiliau a chynnwys a hyrwyddir. Os ydych chi'n gwmni sy'n lansio'ch ymdrechion cyfryngau cymdeithasol yn unig, gallwch gaffael tyniant yn gyflymach gyda buddsoddiad mewn adeiladu'ch cynulleidfa yn gyflymach.

Lwcus i chi, y llwyfannau cyfryngau cymdeithasol cael offer gwych a chyfleoedd targedu i wneud yn union hynny. Ar lwyfannau fel Facebook, efallai y cewch hyd yn oed well tyniant gyda chynnwys wedi'i hyrwyddo na dim ond trwy dudalen eich cwmni.

Coeden benderfynu cyfryngau cymdeithasol Wrike

Datgeliad: Rwy'n defnyddio ein Wrike cyswllt cyswllt.