Mae Cyfryngau Cymdeithasol yn ymwneud â Dienyddio

marchnata cyfryngau cymdeithasol wedi'i docio

Pan oeddwn yn gweithio gyda chleientiaid ar farchnata uniongyrchol, roedd y fformwlâu yn weddol syml. Darganfyddwch pwy a ble mae'ch cwsmeriaid yn byw, yna dewch o hyd i ragolygon yn union fel nhw. Gweithredu, mesur, mireinio - yna gwnewch y cyfan eto.

Mae'r Cyfryngau Cymdeithasol yn wahanol, ac efallai dyna pam mae cwmnïau'n tueddu i gilio oddi wrtho. Nid yw'r canlyniadau mor rhagweladwy. Fel rheol nid oes fawr ddim enghreifftiau ohono, os o gwbl wedi'i wneud yn iawn nid oes cyfleoedd i sampl ychydig i weld sut mae'r gweddill yn ymateb.

Mae'r Cyfryngau Cymdeithasol yn rhywbeth y mae angen i'ch cwmni blymio i mewn i wallt pen, ac yna ymateb a symud gyda'r gynulleidfa. Os ydych chi'n ymddiried yn eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau a'ch bod chi wir eisiau estyn allan i'r llu, yna does dim cyfle gwell fel sydd heddiw. Y cwmnïau sy'n sefyll yn ôl yn aros, neu'n waeth - yn ceisio copïo eraill - yw'r collwyr mawr.

Ysgrifennodd Paul yn Buzz Marketing swydd wych y diwrnod o'r blaen, Marchnad i Newid Ymddygiad Cwsmer, nid Agweddau. Gall ymddygiad cwsmeriaid gael ei effeithio, ond mae'n rhaid i gwmnïau allu hwyaden, symud a tharo pan fydd angen. Nid gêm o wyddbwyll mohono, mae'n frwydr stryd.

Mae cwsmeriaid yn eich herio chi eu tyweirch, nid eich un chi. Pan fyddwch chi'n ennill, rydych chi'n ennill mawr. Ond os na fyddwch chi'n arddangos i fyny neu, yn waeth, rydych chi'n colli'r frwydr o flaen rhagolygon a chwsmeriaid eraill, rydych chi'n mynd i gerdded i ffwrdd yn waglaw.

Felly pa gyfeiriad ydych chi'n ei gymryd i'r pot aur? Yn syml, nid ydych chi'n edrych am gyfeiriad - dim ond cychwyn i lawr y llwybr rydych chi. Mae'r Cyfryngau Cymdeithasol yn ymwneud â'r ffordd sy'n llai teithio, nid y llwybr sydd wedi'i guro i farwolaeth.

Beth ydych chi'n mynd i'w wneud amdano?

 • Faint o rwydweithiau cymdeithasol ydych chi a'ch gweithwyr yn cymryd rhan ynddynt sy'n cael eu harwain gan eraill (hyd yn oed gan y gystadleuaeth)? Unrhyw rhwydweithiau rhanbarthol?
 • Faint o gyfryngau cymdeithasol newydd ydych chi'n arbrofi â nhw. A oes gan eich cwmni a Twitter cyfrif? A. Youtube Sianel?
 • Faint o ddigwyddiadau rhanbarthol ydych chi'n cymryd rhan ynddynt ... neu'n well ... ydych chi'n arwain? A ydych chi'n dod ag arbenigwyr eraill i mewn i helpu'ch cwsmeriaid mewn meysydd nad oes gennych arbenigedd ynddynt?
 • Ydy'ch cwmni chi'n blogio? Ydych chi'n cwsmeriaid? Ydych chi'n weithwyr? Pam nad ydych chi'n gwybod?

Dyma un syml i roi cynnig arno. Codwch gyfrif Twitter ar gyfer eich cwmni a chael rhestr o bobl sy'n ei fonitro. Bob tro rydych chi'n ychwanegu cynnwys at eich gwefan, awtomeiddiwch gyhoeddiad i Twitter. Efallai y bydd faint o bobl sydd â diddordeb yn eich synnu!

Stopiwch gynllunio. Nid yw hyn yn rhywbeth y gallwch chi aros i greu cynllun perffaith arno ... mae hyn yn rhywbeth y mae angen i chi weithredu arno. Heddiw. Nawr.

2 Sylwadau

 1. 1
  • 2

   Mae'n bendant yn flêr - ond rwy'n credu y gellir ei reoli a'i gyfarwyddo'n dda o ystyried amser. Rwy'n credu mai'r broblem sydd gan y mwyafrif o gwmnïau yw bod ganddyn nhw ddisgwyliadau o'r hyn fydd yn digwydd.

   Pan fyddant yn cychwyn gyntaf, mae'r disgwyliadau hynny fel arfer yn hedfan allan y ffenestr ac yn brysbennu amser. Os gall cwmnïau 'brofi'r dyfroedd' yn gyntaf a rhoi sylw i'r cyfeiriad y maent yn mynd, credaf eu bod yn llawer gwell siawns o rwystro trychineb a gwahodd cyfle.

   Lloniannau Steve! Braf eich gweld chi!
   Doug

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.