3 Peth Rhedeg-DMC Wedi Dysgu Fi Am Gyfryngau Cymdeithasol

Delwedd Rhedeg-DMC trwy garedigrwydd Flickr http://www.flickr.com/photos/johannahobbs/
Delwedd Rhedeg-DMC trwy garedigrwydd Flickr http://www.flickr.com/photos/johannahobbs/

Delwedd Rhedeg-DMC trwy garedigrwydd Flickr http://www.flickr.com/photos/johannahobbs/

Ffoniwch fi yn gynnyrch addysg gelf ryddfrydol, ond credaf yn gryf y dylai golwg fyd-eang gael ei lywio gan gynifer o ffynonellau a phrofiadau â phosibl. Mae darllen y llyfr diweddaraf gan arbenigwr yn eich maes yn wych. Mae bwyta cymaint o bostiadau blog ac erthyglau newyddion ag y gallwch am eich diwydiant yn ddefnyddiol. Fe'ch cynghorir i fynychu cynadleddau ac eistedd mewn cyflwyniadau i ddatblygu'ch gyrfa.

Ond mae hefyd yn bwysig edrych y tu allan i'r orbit arferol i helpu i ffurfio'ch safbwyntiau. Mae yna fyd mawr gwych allan yna, ac os nad ydych chi'n manteisio arno i'r eithaf, rydych chi'n colli allan.

Gyda hynny mewn golwg, gadewch imi ohirio at Kings of Rock, hyrwyddwyr hip-hop, Rhedeg-DMC, a'r hyn y gwnaethon nhw ei ddysgu i mi am gyfryngau cymdeithasol.

Rydych chi'n Siarad Gormod

Ymhobman yr ewch chi, ni waeth ble rydych chi / dywedais eich bod chi'n siarad am hyn, ac rydych chi'n siarad am hynny ... Rydych chi'n siarad pan rydych chi'n effro, fe'ch clywais yn siarad pan fyddwch chi'n cysgu / A oes unrhyw un erioed wedi dweud wrthych chi, mae'r sgwrs honno'n rhad ?

Y curiad clasurol yn erbyn Twitter erioed yw “Nid wyf yn poeni darllen am yr hyn a gafodd pobl i ginio.” Er ei bod yn amlwg bod mwy o ddefnyddioldeb i Twitter a sianeli cyfryngau cymdeithasol eraill na dim ond manylu ar arferion coginio rhywun, mae'n bosibl gor-rannu.

Mae yna ddigon o ymchwil a'r ffeithluniau sy'n cyd-fynd â nhw sy'n darparu tystiolaeth ar gyfer y nifer gorau o gyfranddaliadau cyfryngau cymdeithasol y dydd. Cymeraf wybodaeth ar eich rhan chi ac ni fyddaf yn ymhelaethu ymhellach ar yr hyn sydd ar gael yn rhwydd.

Yn hytrach, rwy'n argymell synnwyr cyffredin syml yn y mater. Nid oes unrhyw un yn hoffi cael ei sbamio â slaes, hyd yn oed os dewisir tanysgrifio i'ch postiadau. Nid yw meintiau mewn unrhyw ffordd yn torri ansawdd, yn enwedig os yw'n golygu cythruddo'ch dilynwyr hyd at bwynt ecsodus.

Mae'n Tricky

Mae'n anodd siglo rhigwm, siglo rhigwm sy'n iawn ar amser, mae'n anodd.

Un o brif nodau ymgysylltu â'r cyfryngau cymdeithasol yw ymhelaethu: argyhoeddi'ch cefnogwyr a'ch dilynwyr i fod yn eiriolwyr dros eich brand a'ch neges trwy ail-ddangos eich cynnwys. Mae'r dilynwyr hyn hefyd yn dilyn llawer o frandiau eraill, enwogion, a'u ffrindiau personol. Sut ydych chi'n torri trwy'r holl sŵn arall hwnnw ac ysbrydoli gweithredu?

Un ffordd yw gwneud y gorau o'ch amseroedd postio i helpu i wneud i'ch cynnwys sefyll allan. Nid oes prinder data sy'n awgrymu bod dyddiau ac amseroedd penodol yn well ar gyfer postio cynnwys felly mae'n fwy tebygol o gael ei weld. Mae'n syniad da manteisio ar y data hwn a gwneud popeth o fewn eich gallu i gael eich cynnwys allan o'ch blaen.

Criw Hollis (Crush Groove 2)

Wedi rhigymau mor def, rhigymau, rhigymau yn galore / Rhigymau na chlywsoch chi erioed o'r blaen / Nawr os ydych chi'n dweud ichi glywed fy rhigymau, mae'n rhaid i ni ymladd / Achos gwnes i'r rhigymau uwch-def neithiwr.

Gan fod pob diweddariad yn eu gwneud yn ddoethach, mae peiriannau chwilio yn sgwrio cynnwys fwy a mwy y ffordd y mae bodau dynol yn ei wneud. Mae hyn yn golygu bod yn well ganddyn nhw, fel eich darllenwyr, gynnwys gwreiddiol. Mae cynnwys sy'n newydd ac yn gyson ffres gyda'ch persbectif unigryw eich hun (neu'ch brand) yn hanfodol i ennill a chynnal dilyniant.

Mae'n hawdd twyllo'ch ffordd i gynnwys ffres trwy ailgyflwyno neu ailgyhoeddi datganiadau i'r wasg neu syndiceiddio cynnwys. Mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod chi'n cyhoeddi cynnwys sy'n ddiddorol, yn berthnasol ac yn werthfawr, ac yn anad dim gwreiddiol. Fel arall nid oes gennych gynnig gwerth unigryw, ac nid ydych yn darparu unrhyw wybodaeth na mewnwelediadau newydd. Dyna ffordd gyflym i dref ysbrydion cyfryngau cymdeithasol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.