Sut i Gyfrifo'r Enillion ar Eich Buddsoddiad Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

ROI Cyfryngau Cymdeithasol

Wrth i farchnatwyr a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol aeddfedu, rydyn ni'n darganfod llawer mwy am wyneb i waered ac anfantais buddsoddi mewn cyfryngau cymdeithasol. Fe welwch fy mod yn aml yn feirniadol o'r disgwyliadau a osodir gan ymgynghorwyr cyfryngau cymdeithasol - ond nid yw hynny'n golygu fy mod yn feirniadol o'r cyfryngau cymdeithasol. Rwy'n arbed tunnell o amser ac ymdrech trwy rannu doethineb â chyfoedion a sgwrsio â brandiau ar-lein. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth bod fy amser a dreuliais ar gyfryngau cymdeithasol wedi bod yn fuddsoddiad anhygoel i'm cwmni, fy nghyhoeddiad, a fy ngyrfa.

Mae'r mater yn fater o ddisgwyliadau a mesuriad, serch hynny. Dyma enghraifft: Mae cwsmer yn cwyno trwy Twitter ac mae'r cwmni'n ymateb ar unwaith, gan gywiro'r mater i'r cwsmer yn drylwyr mewn modd teg ac amserol. Mae cynulleidfa'r cwsmer hwnnw'n gweld yr ymddygiad hwnnw ac erbyn hyn mae ganddo argraff gadarnhaol o'r cwmni. Sut ydych chi'n mesur yr enillion hynny ar fuddsoddiad? Dros amser, efallai y gallwch chi trwy fesur teimlad eich brand a chydberthyn hynny i refeniw a chadw cyffredinol ... ond nid yw'n hawdd.

Dywed 44% o CMOs nad ydyn nhw wedi gallu mesur effaith cyfryngau cymdeithasol ar eu busnes. Fodd bynnag, mae'n gwbl gyraeddadwy i gwmnïau o bob math

Yn amlach na pheidio, mae cwmnïau eisiau mesur marchnata cyfryngau cymdeithasol ROI trwy briodoli'n uniongyrchol lawrlwythiad, demo, cofrestriad, neu werthiant i ddiweddariad Tweet neu Facebook. Er mai dyna'r enwadur cyffredin isaf o ROI cyfryngau cymdeithasol, nid yw bob amser yn gredadwy. A yw'ch rhagolygon yn mynd ar gyfryngau cymdeithasol i brynu'ch cynnyrch neu wasanaeth? Hynod amheus yn y mwyafrif o ddiwydiannau - er ei fod yn digwydd o bryd i'w gilydd.

4 Cam at Fesur yr Enillion ar Ymchwiliad i Farchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Cadwch mewn cof efallai na fydd y rhain ar waith gennych ar yr adeg y penderfynwch ddechrau mesur. Efallai y bydd yn gofyn ichi osod adnoddau a chyllideb i weithio ar gyfryngau cymdeithasol am o leiaf ychydig fisoedd i benderfynu beth yw eich dychweliad.

  1. Diffinio Nodau Mesuradwy - Gall fod mor syml ag adeiladu ymwybyddiaeth neu fynd ymhellach o lawer i ymgysylltu, awdurdod adeiladu, trosi, cadw, ailwerthu, neu wella profiad cyffredinol y cwsmer.
  2. Neilltuo Gwerth i Bob Cam Gweithredu - Mae hon yn dasg anodd, ond beth yw gwerth addysgu, ymgysylltu a gwasanaethu eich cwsmeriaid ar gyfryngau cymdeithasol? Efallai segmentu'ch rhagolygon a'ch cwsmeriaid - cymharu'r rhai sy'n eich dilyn ac ymgysylltu â chi ar-lein yn erbyn y rhai nad ydyn nhw. A oedd mwy o gadw? Mwy o gyfleoedd upsell? Amser cyflymach i gau? Maint mwy y contractau?
  3. Cyfrifwch Gost Eich Ymdrechion - Faint o amser sydd ei angen arno a sut mae hynny'n trosi i gyflogau gweithwyr a rheolwyr? Faint ydych chi'n ei wario ar lwyfannau i reoli cyfryngau cymdeithasol? Faint o arian ydych chi'n ei wario wrth ad-dalu neu ostwng materion gwasanaeth cwsmeriaid? Ydych chi'n gwario unrhyw arian ar ymchwil, hyfforddiant, cynadleddau, ac ati? Mae angen cynnwys y cyfan ohono mewn unrhyw gyfrifiad ROI.
  4. Penderfynu ar y ROI - ((Cyfanswm y Refeniw a Briodolir i'r Cyfryngau Cymdeithasol - Cyfanswm Costau Cyfryngau Cymdeithasol) x 100) / Cyfanswm Costau Cyfryngau Cymdeithasol.

Dyma'r ffeithlun llawn gan MDG, yn ymdrin â sut i ddiffinio nodau mesuradwy, aseinio gwerth i bob gweithgaredd, a chyfrifo cost gyffredinol eich ymdrechion Sut i Fesur ROI Cyfryngau Cymdeithasol:

ROI Cyfryngau Cymdeithasol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.