Rydyn ni'n Gwybod bod Cwsmeriaid yn Siarad Amdanom Ni ...

Ffotograffau adneuo 125242148 m 2015

dotster-clint-page.pngDdoe, cefais y pleser o gyfweld â Clint Page, Prif Swyddog Gweithredol Dotster, ar enillion cyfryngau cymdeithasol ar fuddsoddiad. Rydw i wedi bod yn ffan o Dotster ers 7 mlynedd bellach ac ailddatganwyd fy ngwerthfawrogiad o'r cwmni pan glywais am yr hunllef Telerau Gwasanaeth na chofrestryddion eraill yn trosoledd ar eu cwsmeriaid.

2009 yw blwyddyn y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer Dotster. Mae Dotster wedi ehangu a llogi tîm cyfryngau cymdeithasol ac mae'r canlyniadau eisoes wedi bod yn eithriadol. Mae Dotster hyd yn oed wedi gallu datblygu methodolegau i fesur y enillion ar fuddsoddiad am ei ymdrechion. Mae'r cwmni'n gweld twf mewn caffael cwsmeriaid newydd, ennill ymlaen cadw cwsmeriaid, A hyd yn oed gostwng costau gwasanaeth cwsmeriaid.

“Rydyn ni'n gwybod bod cwsmeriaid yn siarad amdanon ni ... a roeddem am fod yn rhan o'r sgyrsiau hynny“, Meddai Clint.

Mae Twitter yn Ble Mae O!

Mae Dotster yn gweld llawer o'r sgyrsiau a'r cyfle ymlaen Twitter. Mae'r sgyrsiau'n canolbwyntio'n bennaf ar faterion gwasanaeth cwsmeriaid - felly mae Dotster wedi gallu ymateb i gwestiynau yn ogystal â chymryd mewnbwn cwsmeriaid i ystyriaeth i wella eu cynhyrchion a'u gwasanaethau.

Bu rhai poenau cynyddol, ond dywedodd Clint mai'r profiad mwyaf gyda'r cyfryngau cymdeithasol fu gwylio cwsmeriaid yn troi'n eiriolwyr cwsmeriaid. Mae Dotster wedi darganfod bod eu cwsmeriaid eisiau eu helpu oherwydd ei fod nid yn unig yn gwella'r cwmni, ond yn y diwedd mae hefyd yn helpu'r cwsmer. Ar brydiau, mae'r tîm cyfryngau cymdeithasol wedi synnu cwsmeriaid - nid oedd y cwsmeriaid hynny erioed yn meddwl y byddai rhywun yn estyn allan yn bersonol o gwmni mor fawr.

Mae ymgysylltu â chwsmeriaid yn gweithio. Mae'r cwmni'n tyfu ei wasanaethau gwerth ychwanegol ... cymaint fel eu bod yn credu y bydd yn goddiweddyd eu gwasanaethau cofrestru parthau. Mae'r gwasanaethau ychwanegol wedi lleihau corddi cwsmeriaid trwy ychwanegu gwasanaethau yr arferai cwsmeriaid orfod eu cael yn rhywle arall ond y gallant eu cael trwy gyfres o gynhyrchion a gwasanaethau Dotster.

Dywed Clint fod y cwmni wedi gallu “Harneisio deallusrwydd cyfunol cymuned ddefnyddwyr Dotster.”

Harneisio Cymuned Defnyddwyr Dotster

Dotster wedi ehangu ei ddefnydd o gyfryngau cymdeithasol, yn ddiweddar gydag ymgyrch fideo wych o'r enw Next Next Small Business. Roedd yr ornest yn ei gwneud yn ofynnol i gwsmeriaid uwchlwytho fideo 2 funud yn siarad am eu busnes a'u defnydd o Dotster. Ar wahân i'r wasg fawr, derbyniodd enillydd y wobr fawreddog $ 1,000 a'r ail wobr oedd $ 500. Roedd y drydedd wobr yn sôn anrhydeddus ac yna $ 50 i'r 20 busnes nesaf. Os ychwanegwch hynny i gyd, meddyliwch am yr holl straeon gwych a gronnodd Dotster am $ 2,500! Ddim yn ddrwg!

Dyma oedd yr enillydd, Teiars Beic yn Uniongyrchol:

Mae Dotster yn cydnabod nad ydyn nhw'n arbenigwyr yn y cyfryngau cymdeithasol - mae rhai camgymeriadau wedi'u gwneud ar y ffordd. Yn bwysicach fyth, serch hynny credinwyr yn y cyfryngau cymdeithasol! Mae cwsmeriaid yn gofyn i Dotster drwsio pethau, ac os ydyn nhw'n ymateb yn gyflym ac yn gwrando ar yr adborth, byddan nhw'n llwyddiannus. Os na wnânt, maent yn creu'r hyn y mae Clint yn ei alw'n gwactod gwybodaeth - bydd rhywun arall yn llenwi'r lle sydd ar ôl!

Y Dangosfwrdd Cyfryngau Cymdeithasol Dyddiol

Mae Clint yn cael dangosfwrdd cyfryngau cymdeithasol y mae'n ei adolygu bob dydd. Mae'r adroddiad yn llunio sylwadau negyddol, sylwadau cadarnhaol a newyddion y diwydiant. Rwy'n credu ei bod yn hynod ddiddorol y byddai Prif Swyddog Gweithredol yn sicrhau bod monitro iechyd cyfryngau cymdeithasol ei gwmni yn rhan hanfodol o bob dydd. Gall hwn fod yn ddangosfwrdd y dylai eich cwmni fod yn ei weithredu!

Mae Dotster wedi esblygu cryn dipyn o gofrestrydd parth - gan gynnig systemau cynnal, dylunio safleoedd, datblygu a rheoli cynnwys i gwmnïau. Mae Dotster hefyd wedi lansio Dotster Connect i gynorthwyo cwmnïau i ddatblygu eu rhwydweithiau cymdeithasol eu hunain. Maent hefyd wedi ysgrifennu papur gwyn gwych ar gyfrifo enillion cyfryngau cymdeithasol ar fuddsoddiad.

Ble mae'r Enillion ar Fuddsoddiad ar gyfer Cyfryngau Cymdeithasol?

Mae Dotster yn tynnu sylw at lawer o gyfleoedd i gael elw ar fuddsoddiad ar gyfryngau cymdeithasol. O ran brandio a hyrwyddiadau:

 1. Lleihau Treuliau Marchnata
 2. Cynyddu Gwerthiannau
 3. Lleihau Costau Caffael Cwsmer
 4. Gwella Enw Da Brand

Maent hefyd yn gweld enillion uniongyrchol ar Wasanaeth Cwsmer hefyd:

 1. Lleihau Costau Canolfannau Galwadau
 2. Gwella Amser Ymateb Cwsmeriaid
 3. Lleihau Costau Ymchwil

Ac mae Dotster hefyd yn annog corfforaethau i fabwysiadu technolegau cyfryngau cymdeithasol yn fewnol, mae yna ddychweliadau pan fydd cyfryngau cymdeithasol yn cael eu trosoli ... rhai enghreifftiau:

 1. Cynyddu Cynhyrchiant
 2. Lleihau'r Ddesg Gymorth Uwchben
 3. Treuliau Hyfforddi a Theithio Is
 4. Maethu Arloesi

Yn anad dim, gall Dotster fesur enillion ar fuddsoddiad mewn perthynas â Theyrngarwch Cwsmer:

 1. Gwella Cadw Cwsmer
 2. Lleihau Costau Ymchwil / Marchnata
 3. Costau Recriwtio Is

I gael mwy o wybodaeth am gymunedau defnyddwyr a Dotster Connect, ewch i wefan Dotster Connect neu ffoniwch 360-449-5900. Byddwn hefyd yn argymell 15 awgrym Dotster ar gyfer Cymuned Lwyddiannus!

Llun o'r Erthygl Portland Business Journal ar Dotster.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.