Pwy yw'ch Gwir Gynulleidfa?

cymuned y gynulleidfa

Wrth i chi ysgrifennu'ch cynnwys neu ymuno mewn sgyrsiau trwy'r cyfryngau cymdeithasol, a ydych chi'n ymwybodol o bwy allai fod yn darllen, arsylwi a chymryd sylw? Mae llawer o'r blogiau a'r personas corfforaethol a welaf yn y cyfryngau cymdeithasol yn dryloyw, ond efallai ychydig yn rhy ymlaen.

Mae'n bwysig cofio nad y gynulleidfa gynradd yw eich cynulleidfa gyfan ar-lein. Efallai y bydd eich prif gynulleidfa yn rhyngweithio â chi ac yn cynnal sgyrsiau gyda chi yn ddyddiol - ond y lleiafrif ydyn nhw. Eich cynulleidfa eilaidd, anweledig yw'r mwyafrif mewn gwirionedd. Maent yn darllen yn dawel, yn cymryd nodiadau ac yn barnu a ddylid camu ymlaen ai peidio.

Gallai Eich Cynulleidfa Fod

  • Y cwmni neu'r entrepreneur nesaf sy'n gwerthuso p'un ai i'ch llogi ai peidio.
  • Gweithwyr proffesiynol y diwydiant sy'n penderfynu a ydych chi'n arweinydd ai peidio.
  • Y gystadleuaeth.
  • Arweinwyr cynhadledd yn eich mesur am y posibilrwydd o ymgysylltiad siarad.
  • Cyhoeddwr llyfrau efallai sy'n penderfynu a allai'ch cynnwys fod yn ddeunydd llyfr.
  • Eich bos a'ch coworkers.
  • Eich ffrindiau a'ch teulu.
  • Gwyliwr chwilfrydig sydd â diddordeb yn eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau.
  • Gweithiwr persbectif neu bartner busnes.

Beth yw'r neges rydych chi'n ceisio'i chyfleu i bob un o'r cynulleidfaoedd hyn? Oes gennych chi lwybr i ymgysylltu â phob math o gynulleidfa? Ydych chi'n ymbellhau oddi wrth rai cynulleidfaoedd? Roeddwn i ar edefyn LinkedIn ychydig wythnosau yn ôl pan gredodd y safonwr un o'r aelodau yn gyhoeddus. Roeddwn i'n gwybod bryd hynny na wnes i erioed eisiau gwneud busnes gyda'r safonwr. Mae'n debyg nad yw hyd yn oed yn ei sylweddoli.

Byddwch yn ymwybodol o'ch amgylchedd, eich enw da a'ch cynulleidfa wrth i chi ymgysylltu. Efallai eich bod yn cau eich arweinydd nesaf yn anfwriadol neu'n dinistrio'ch cyfle busnes nesaf. Nid y brif gynulleidfa rydych chi'n ymgysylltu â hi yw'r gwir gynulleidfa, dim ond y rhai sy'n gadael i chi wybod eu bod nhw yno ydyn nhw. Dyma'r rhai nad ydych chi'n gweld bod angen i chi fod yn ymwybodol ohonyn nhw.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.