Mae Pundits Cyfryngau Cymdeithasol yn difetha Cyfryngau Cymdeithasol Corfforaethol

Depositphotos 13127046 s

Ydych chi erioed wedi gwneud camgymeriad ar gyfryngau cymdeithasol? Rydw i wedi gwneud cryn dipyn (ac yn parhau i'w gwneud). Nid blunders enfawr, ond blunders dim llai. Rwyf wedi gwneud sylwadau ansensitif y gellid fod wedi'u hosgoi. Rydw i wedi beirniadu pobl rydw i wedi'u parchu felly maen nhw'n meddwl fy mod i'n ben-ôl. Rwy'n rhannu gwleidyddiaeth - greal sanctaidd blunders cyfryngau cymdeithasol. Rwyf hefyd yn cymysgu busnes a phleser trwy gydol fy nghyfrifon corfforaethol a phersonol.

Rhaid i mi sugno ar gyfryngau cymdeithasol.

Byddech chi'n meddwl ... ond mae gen i ddilyniant iach a chyfeillgarwch a chysylltiadau busnes newydd eu creu bob dydd. Fesul yr ymgynghorwyr, dwi'n gwneud popeth o'i le… Ond mae'n gweithio. A dieithr hyd yn oed, y strategaethau hynny Highbridge mae defnyddiau ar gyfer cwmnïau yn creu enillion cadarnhaol ar fuddsoddiad. Rhywbeth y mae rhai ymgynghorwyr cyfryngau cymdeithasol yn ei osgoi.

Dwi wedi ysgrifennu o'r blaen am tryloywder yn erbyn dilysrwydd felly dwi ddim yn mynd i guro ceffyl marw yma (uh-oh ... peidiwch â galw PETA). Ond rwy'n cynhyrfu'n llwyr pan welaf ymgynghorydd cyfryngau cymdeithasol yn mynd â chwmni i'r dasg o wneud camgymeriad anfwriadol.

Y debacle diweddaraf yw Coca-Cola. Fe wnaethant greu bot Twitter ar gyfer eu #MakeItHappy ymgyrch, gan egluro ei bwrpas mewn datganiad i'r wasg:

Mynd i'r afael â'r negyddoldeb treiddiol sy'n llygru porthiant cyfryngau cymdeithasol a rhoi sylwadau edafedd ar draws y rhyngrwyd

Waw ... corfforaeth sy'n ceisio dod ag ychydig o hapusrwydd i'r byd. Cadarn ei fod yn ymarfer brandio felly mae yna ychydig o sbin marchnata arno. Ond dyna fu strategaeth frandio Coke ers degawdau ... byddwch yn weladwy lle mae atgofion da. Mor ofnadwy, iawn?

Wel, creodd Adam Pash o Gawker bot Twitter i drydar llinellau o Mein Kampf gan Adolf Hitler a chysylltu â nhw gyda'r tag #MakeItHappy. Gweithiodd y cynllun. Fe sbardunodd bot Coca-Cola i ddarlledu testun Hitler a chynhyrchu lluniau ciwt gyda’r tag #MakeItHappy am gwpl o oriau.

Postiodd Gawker y stynt ac roedd y Rhyngrwyd wrth ei fodd. Tynnodd Coke y bot i lawr.

Beth ddigwyddodd nesaf? Fe wnaeth y pundits cyfryngau cymdeithasol bwysleisio Coca-Cola am eu blunder cyfryngau cymdeithasol. Fe'i darllenais trwy gydol fy mhorthiant - sy'n llawn ffrindiau a chydweithwyr sy'n ymgynghori â chwmnïau ar eu strategaethau cyfryngau cymdeithasol. Chwiliwch am #MakeItHappy a Twitter a byddwch yn gweld yr hyn yr wyf yn ei olygu. O ddifrif ... fe wnaethant eu puntio.

Flwyddyn yn ôl, fe wnes i gyflwyniad yn Social Media Marketing World lle rhestrais bob blunder cyfryngau cymdeithasol corfforaethol mawr a restrir ar wefannau diwydiant a phrofais nad oedd un un yn cael effaith barhaol ar y brand. O ddifrif - nid un sengl!

Mae corfforaethau yn angheuol ofn camgymeriadau cyfryngau cymdeithasol. Rydych chi'n gwybod pam eu bod nhw'n ofni camgymeriadau cyfryngau cymdeithasol? Oherwydd bod pob ymgynghorydd cyfryngau cymdeithasol allan yna yn curo eu staff ac yn dyfalu pob strategaeth y maen nhw'n ei defnyddio sy'n arwain at gamgymeriad. Nid canlyniadau'r ymgyrch a frifodd enw da'r cwmni, y wasg y mae ymgynghorwyr cyfryngau cymdeithasol yn ei chynhyrchu i godi cywilydd arnyn nhw.

Ni wnaeth Coca-Cola unrhyw beth anghywir gyda’u hymgyrch bot Twitter a oedd yn haeddu’r ymateb yr ymatebodd y pundits ag ef. Os ydych chi am fynd ag unrhyw un i dasg, ewch â Gawker i'r dasg. Mae IMO, Adam Pash yn dick am gam-drin yr ymgyrch yn hapus a Gawker am ffrwydro amdani fel y gallent chwarae gotcha fel criw o bobl ifanc prepubescent. Ni allaf ond eu dychmygu yn gigio gan fod dyfynbris cyntaf Hitler wedi cyrraedd porthiant Twitter Coke.

Hei Gawker ... tyfu i fyny.

Fy Nghyngor i Gwmnïau

Mae'n bryd ichi fynd ar y tramgwyddus gyda'r crap hwn. Amddiffyn eich brandiau, addasu eich strategaethau, a symud ymlaen. Y trawsnewidiad anhygoel i farchnata a chyfryngau y mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi'i ddwyn yw'r gallu inni gyfathrebu'n uniongyrchol â brandiau. Mae'r byd yn cardota am dryloywder a golwg y tu mewn i'r sefydliadau maen nhw'n gweithio gyda nhw fel eu bod nhw'n gallu teimlo'n dda bod yr arian maen nhw'n ei wario yn werth chweil. Gyda thryloywder daw risg, serch hynny. Rydych chi'n mynd i wneud camgymeriadau. Ac mae hynny'n iawn!

Ni allwch ragweld bod rhywfaint o dick yn mynd i hacio'ch ymgyrch hapus ar y cyfryngau cymdeithasol gyda dyfyniadau Hitler waeth pa mor anodd rydych chi'n ceisio. Mae bod yn dryloyw yn golygu eich bod yn agored i sefyllfaoedd fel hyn, ond yn union fel y gwnaethoch ddatblygu strategaeth i gyflawni'r ymgyrch, gallwch ddatblygu strategaeth ar gyfer pan aiff pethau o chwith.

Byddwn i wedi bod wrth fy modd yn gweld ymateb cyhoeddus gan Coke a ddywedodd wrth y byd mai gweithredoedd Gawker oedd yr union ymddygiad yr oedd eu hymgyrch yn ceisio ei oresgyn. Byddwn yn mynegi tristwch y byddai cwmni cyfryngau yn mynd i isafbwyntiau o'r fath i godi cywilydd ar frand. Byddwn yn gwrthod yr ymgyrch ac yn gofyn i bobl ysgrifennu Gawker a mynegi eu siom hefyd.

Mae yna camgymeriadau cyfryngau cymdeithasol y gall cwmnïau eu hosgoi, ond nid yw methu â dianc rhag digofaint idiotiaid ar y Rhyngrwyd yn un ohonynt.

Fy Nghyngor i Pundits Cyfryngau Cymdeithasol

Pan ewch â brand i dasg fel hyn, rydych chi'n dinistrio'ch diwydiant eich hun. Nid yw eich ofn-ofn a'ch datganiadau o sut mae'r brand yn cael ei wella yn eich helpu chi. Mae'n gyrru mwy a mwy o gwmnïau i roi'r gorau i dryloywder a mynd yn ôl i guddio y tu ôl i logos, sloganau a marchnata unffordd.

Pe bawn i'n frand mawr, yn onest nid wyf yn siŵr a fyddwn i erioed wedi gweithio gydag ymgynghorydd cyfryngau cymdeithasol a neidiodd ar y bandwagon i godi cywilydd ar gwmni ar-lein. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn gweithio mae'r cwmnïau gorau yn gyffyrddus yn cyfathrebu â'r llu, nid pan fydd yn rhaid iddynt eistedd mewn ystafelloedd bwrdd yn chwarae allan bob eithriad rhag ofn y post blog nesaf y byddwch chi'n ei ysgrifennu pan fydd pethau'n mynd o chwith. Stopiwch hi.

Stopiwch werthu eich gwasanaethau ar ofn a gwerthu, yn lle hynny, ar yr addewid o sut y gall cwmnïau drawsnewid eu brand ac adeiladu cymuned gyda'u cwsmeriaid.

6 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Helo Doug,

  Erthygl wych. Rwyf wrth fy modd â'r graffig - popeth y dylai darn atodol o gyfochrog ei gyfathrebu heb air wedi'i ysgrifennu. Bravo.

  Rwy'n amau ​​mai un o heriau cyfryngau cymdeithasol yw adrannu, sef dweud bod marchnata, technoleg, dylunio, ysgrifennu copi, ac ati; holl elfennau gwahanol cyfathrebu mewn cymdeithas wybodaeth yn ei babandod.

  Mae ymgyrch Coke yn cyflwyno patrwm diddorol, ond fel rhywun sy'n gwisgo gormod o hetiau yn y maes cyfathrebu, gan gynnwys technolegydd preswyl, gallaf dystio i un ffaith syml wrth ymgodymu â bwystfil baich y cyfryngau cymdeithasol: peidiwch byth, byth ag awtomeiddio'ch cyfathrebiadau ar gyfer gwaith ymgyrchu. Rydych chi'n gadael agoriad iddyn nhw. Mae'n cyfateb yn ddigidol i fynd i ryfel heb fest atal bwled - bydd y gyfradd anafusion yn uchel os oes gennych broffil uchel. Dyma'r Rhyngrwyd, wedi'r cyfan: Dienw, Byddin Electronig Syria, Sgwad y Madfall, pob grŵp haciwr sy'n targedu cyfathrebiadau corfforaethol o bryd i'w gilydd. Digwyddodd yr un hon ddod o enaid impish yn Gawker.

  Ac yna, wrth gwrs, mae yna fiasco cyfryngau cymdeithasol Bill Cosby. Waw.

  Mae eu torri, serch hynny, yn debyg i feio ci am fynd i mewn i garbage y gegin: mae yn eu natur. Ac os byddwch chi'n gadael y caead oddi ar y can, wel - yn anffodus (ac rwy'n golygu hynny'n ddiffuant - ni ddylai fod fel hyn, ond y mae), dyna a gewch: llanast. Still, mae'r cyfan yn addysg. Unwaith y byddwch chi'n gwybod natur rhywbeth, mae'n debyg y bydd gennych well dealltwriaeth o sut i ddelio ag ef yn y dyfodol. Efallai'n well laceio ymgyrch gyda fest atal bwled (i gladdu'r trosiad) a'i guradu â bodau dynol (wrth gwrs, sydd fel arfer â materion personél adeiledig, felly).

  Mae'n wiced ludiog, y sianel hon. Gadewch agoriad ac fe welwch yn gyflym fod gan rywun fwled ddigidol gydag enw brand arno, anafedig arall ar y Rhyngrwyd, stori rybuddiol arall ar gyfer cyfathrebu.

  Diolch am wneud imi ystyried geometregau eraill y sefyllfa hon gyda'ch erthygl.

 3. 3
 4. 4

  Am beth adfywiol - waw! #ShameonYaGawker

  Mae'n wir, er bod gurus cyfryngau cymdeithasol yn cefnogi rhinweddau dilysrwydd a thryloywder, eu bod yn ddifrifol yn erbyn unrhyw bwnc sydd hyd yn oed yn rhannol ddadleuol - rwy'n gwybod fy mod yn cadw'n glir o faterion o'r fath, felly kudos i rywun fel chi am sefyll dros yr hyn rydych chi'n ei gredu # HUGS

  Diolch Douglas
  Kitto

 5. 5

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.