A yw'r Cyfryngau Cymdeithasol yn Ein Troi'n Seicopathiaid?

seicopathiaid cymdeithasol

Amser am ychydig o hwyl dydd Gwener! Llawer o bobl dad-ddadlennu a pheidiwch â gwerthfawrogi fy tactegau cymdeithasol grym di-flewyn-ar-dafod ar-lein. Nid wyf yn siŵr bod unrhyw un wedi fy nosbarthu fel seicopath yn gyhoeddus ai peidio, ond mae'n debyg bod yna gwpl o bobl yn pendroni. Dwi ddim yn credu fy mod i - ond rydw i'n angerddol yn fy nadleuon ar-lein. Dwi hyd yn oed yn cynhesu unwaith mewn ychydig - ond dwi'n dal i geisio dangos parch at farn pobl eraill.

Nid yw effaith hirdymor treulio bywyd yn y byd go iawn wrth ei chysylltu'n gyson â'r rhithwir yn cael ei deall yn llawn eto. Er bod triniaeth ar gyfer dibyniaeth ar y Rhyngrwyd wedi bod ar gael ers canol y 90au, mae'n werth nodi bod mwy o bobl nag erioed o'r blaen yn arddangos yr ymddygiadau gwrthgymdeithasol eironig sydd bellach yn gysylltiedig â threulio gormod o amser ar-lein. Yn ffeithlun WhoIsHostingThis, A yw'r Cyfryngau Cymdeithasol yn Ein Troi'n Seicopathiaid?

Wrth wraidd fy ngweithgaredd personol ar-lein yw'r ffaith fy mod i'n gyhoeddus ac yn dryloyw yn fy hunaniaeth. Rwy'n atebol i'r pethau rwy'n eu dweud ar-lein oherwydd fy mod i'n rhoi fy enw a fy llun arno. Nid wyf yn gwneud unrhyw beth o dan anhysbysrwydd. Credaf fod llawer o'r ymddygiad seicopathig a welwn ar-lein oherwydd nad oes unrhyw ôl-effeithiau i bobl yn diystyru neu'n bod yn gymedrol ar-lein pan fyddant yn cuddio y tu ôl i glogyn anhysbysrwydd. Nid wyf yn credu bod pobl yn fwy cymedrig ar-lein nag y buont erioed mewn bywyd go iawn ... ond mae'n haws bod yn seicopathig pan nad ydych chi'n cael eich dal yn bersonol atebol.

Seicopath Cymdeithasol

5 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Nid oes ganddo unrhyw beth i'w wneud â'r cyfryngau cymdeithasol. Dyna'n unig lle mae'r broblem yn fwy gweledol a lle mae'r wybodaeth i gydweithredu'r astudiaeth. Mae ganddo BOPETH i'w wneud â'r ffaith bod Americanwyr ..... yn OBSESSED gyda gwaith. Mae popeth yn eu bywydau yn troi o gwmpas rhyw agwedd ar waith, ac ychydig sy'n cael gwyliau mwyach. Pan nad yw pobl yn cael digon o amser i dreulio gyda'u plant (ein harweinwyr DYFODOL ac ati) nid yw'r plant yn dysgu sut i siarad am bethau gyda'u rhieni. Nid yw llawer yn dysgu'r union emosiynau sy'n ein gwahanu oddi wrth anifeiliaid. Rwyf wedi ei weld ar bob lefel incwm. Mae'r enillwyr uchel yn aml yn y gwaith neu i ffwrdd ac yn treulio ychydig iawn o amser yn codi'r credyd treth, rwy'n golygu plentyn ***. Gofynnwch i unrhyw nani neu au pair, mae'n drist, ond eto'n ffiaidd iawn ar yr un pryd. Fel ar gyfer enillwyr cyflog isel ... mae llawer yn gweithio dwy swydd ac ati i ddarparu ac eto ..... nid yw plant yn cael eu codi'n iawn. Mae'n drist o gwmpas ..... ddim yn meiddio dweud bod yr Almaen ac ati yr un peth, maen nhw'n wahanol IAWN o ran amser i ffwrdd o'r teulu (nid y fam bob amser), amser gwyliau, ac ati. Mae yna ffordd well o helpu allan ein teuluoedd. Rwy'n darllen erthyglau trwy'r amser yn siarad am sut Americanwyr yw'r gweithwyr mwyaf effeithlon yn unrhyw le ..... ewch i 6 diwrnod gwaith a magu eich plant d *** !!!

  • 3

   Rwy'n credu fy mod i'n un o'r Americanwyr hynny rydych chi'n siarad amdanyn nhw @driventowin: disqus! Fodd bynnag, byddwn yn anghytuno fy mod wedi gwneud dewis o waith DROS deulu. Roeddwn bob amser yn gwneud y ddau ac mae gen i berthynas anhygoel gyda fy mhlant (roeddwn i'n dad sengl). Nid wyf yn credu bod yn rhaid i chi aberthu un dros y llall. Ac ni fyddwn byth yn rhoi fy nheulu yn olaf.

   • 4

    Mae hynny'n anhygoel clywed dyn, mae'n wir. Rwy'n gweld cymaint o deuluoedd lle rydych chi'n gwybod mai teulu b / c yn unig maen nhw'n cyrraedd ac yn gadael gyda'i gilydd. Mae eraill dan gymaint o straen gan straenwyr economaidd fel na allant fwynhau bywyd. A wnaethoch chi sefydlu cyn i chi gael plant? Neu wneud popeth ar ôl? Llawer haws i'w wneud os oes gennych blant ar ôl, ond gellir ei wneud.

    • 5

     Dim ond nes i mi ddechrau fy musnes fy hun (gyda $ 0 a fy mab yn dechrau coleg) y cefais ryddid i gymysgu'r ddau yn llawn! Rwy'n credu fy mod i'n gweithio llawer mwy o oriau na'r Americanwr cyffredin - ond mae llawer ohono y tu allan i amser teulu o hanner nos i 4AM 🙂

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.