Infograffeg: Preifatrwydd Cyfryngau Cymdeithasol

preifatrwydd cyfryngau cymdeithasol

Yn yr un modd ag y gwnaeth CAN-SPAM newid y diwydiant marchnata e-bost am byth, mae disgwyl i rywfaint o reoleiddio mawr gael ei gymhwyso yn y gofod cyfryngau cymdeithasol a marchnata symudol. Er nad wyf yn siŵr bod y diwydiant mewn a cyflwr trist fel y mae'r ffeithlun isod yn mynnu, byddaf yn amddiffyn y diwydiant gan ei fod yn anhygoel o ifanc ac yn wirioneddol yn ffin newydd. Ni fu offer a gwybodaeth erioed ar gael ag y maent heddiw. Rwy'n credu bod marchnatwyr cyfrifol yn defnyddio'r wybodaeth hon - nid i ysbïo ar ddefnyddwyr - ond i greu profiadau wedi'u personoli ar eu cyfer.

Fy mhryder mwyaf yw datgelu. Yn yr un modd ag y mae bwyd yn mynnu bod gwybodaeth faethol yn cael ei chyhoeddi mewn fformat penodol, credaf fod angen fformat cyffredinol ar gyfer datgelu data sy'n cael ei ddatblygu a'i gytuno gan y diwydiant. Ni fydd defnyddwyr byth yn eistedd i lawr ac yn darllen telerau cytundebau gwasanaeth a pholisïau preifatrwydd. Mae'r iaith yn ymarferol annealladwy ... weithiau at bwrpas. Cwmnïau technoleg marchnata yw'r pontydd rhwng y defnyddiwr a'r hysbysebwr, a rhaid iddynt fod yn gyfrifol ac yn atebol am sut y maent yn amddiffyn ac yn rhannu'r wybodaeth honno.

Cyfryngau Cymdeithasol a Phreifatrwydd: Mae'r berthynas rhwng cyfryngau cymdeithasol a phreifatrwydd wedi bod yn un ddadleuol ers amser maith, ond gyda thoriadau preifatrwydd diweddar, gosodiadau preifatrwydd sy'n newid yn barhaus a chynnydd cyffredinol yn y pethau rydyn ni'n eu rhannu yn y cyfryngau cymdeithasol, mae sylw o'r newydd bellach i'r pwnc trafferthus. Gyda defnyddwyr yn poeni mwy a mwy am amddiffyn eu preifatrwydd yn oes y cyfryngau cymdeithasol, rhaid i rwydweithiau cymdeithasol wneud preifatrwydd yn flaenoriaeth er mwyn cadw defnyddwyr fel cefnogwyr a dilynwyr.

Os oes un neges yn yr ffeithlun hwn, nid oes gan ddefnyddwyr syniad sut mae eu data'n cael ei ddefnyddio. Dyna lle mae angen i ni ganolbwyntio'r sylw mwyaf!

cyflwr trist infograffig preifatrwydd cyfryngau cymdeithasol

2 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.