Y Rheol Bwysig ym maes Cyfryngau Cymdeithasol PR

dreamstimefree 36806112
Trwy garedigrwydd Dreamstime

Am wybod y rhan orau o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol fel rhan o'ch ymgyrchoedd cysylltiadau cyhoeddus? Nid oes unrhyw reolau.

Mae pobl cysylltiadau cyhoeddus yn cael eu hatgoffa'n gyson o reolau. Mae'n rhaid i ni ddilyn Llyfr Arddull AP, mae'n rhaid ysgrifennu datganiadau newyddion mewn ffordd benodol a'u gweithredu ar adegau penodol.

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn gyfle i'ch cwmni dorri'r mowld a chreu cynnwys unigryw sydd o bwys i'ch cyhoedd mewn gwirionedd. Y gair allweddol yw cynnwys. Cynnwys yw'r bwled arian. Os gallwch chi greu cynnwys diddorol a ffres, yna byddwch chi un cam yn nes at gyflawni eich nodau a'ch amcanion.

dreamstimefree 36806112

Trwy garedigrwydd Dreamstime

Rydych chi eisoes yn gwybod am beth rwy'n siarad. A ydych erioed wedi penderfynu chwilio am wefan neu dudalen Facebook cwmni yn unig i ddarganfod nad yw'n bodoli? Neu nad yw hynny wedi'i ddiweddaru ers mis Mawrth 2008? Mae'r cwmnïau hynny'n cwympo oddi ar eich radar, ac yn colli'ch ymddiriedaeth a'ch parch.

Mae creu cynnwys newydd a diddorol nid yn unig yn denu pobl i'ch gwefannau, ond mae hefyd yn eu hudo i ddychwelyd. Mae'r allwedd i ddod o hyd i'r cynnwys cywir yn syml: darganfyddwch beth mae eich ymwelwyr ei eisiau, a daliwch ati. Nid oes ots pa blatfform. Twitter, Youtube, Flickr, Foursquare, neu flog… datblygu cynnwys ar gyfer eich defnyddiwr wedi'i dargedu a'i gadw i ddod.

Strategaeth cyfryngau cymdeithasol yn bwerus, ond hefyd yn hwyl i bobl cysylltiadau cyhoeddus oherwydd ein bod yn gallu rhoi cynnig ar wahanol bethau a gwerthuso'r canlyniadau bron mewn amser real. O'r fan honno, gallwn addasu ein hymgyrch i fodloni gofynion ein cyhoedd. Er mwyn bod yn llwyddiannus ar-lein ni allwch fod ofn rhoi cynnig ar rywbeth newydd. Os yw'ch cwsmeriaid eisiau lluniau o'ch busnes yna rhowch luniau iddyn nhw. Os ydyn nhw am weld newyddion yn eich diwydiant ac o'i gwmpas, yna rhowch nhw iddyn nhw.

Nid yw cysylltiadau cyhoeddus yn newid. Mae wedi newid. Eich cyfrifoldeb chi fel gweithiwr proffesiynol cysylltiadau cyhoeddus yw deall pŵer a phosibiliadau cyfryngau cymdeithasol, ac yna datblygu strategaeth i ddefnyddio'r holl offer sydd wrth law. Mae'r offer hyn yn newydd ac mae'r un mor bwysig dysgu o'ch llwyddiannau, ag y byddech chi gyda'ch methiannau.

4 Sylwadau

 1. 1

  Post neis Ryan. Beth am ar ochr asiantaeth pethau serch hynny? Nid yw llawer o gleientiaid rydyn ni'n gweithio gyda @Vocenation eisiau gwario $ $ $ yn rhoi cynnig ar bethau newydd. Maent am wario $ $ $ ar argymhellion a ddaw o brofiad a fydd yn cael eu dilysu gydag arweinwyr marchnata. Rhai dadleuon henaint (ac erbyn fy mod yn oed yr wyf yn golygu'r 6 blynedd diwethaf) yma ond dyma'n union yr oeddwn yn meddwl yr holl amser y darllenais eich post.

  Cymryd rhan.
  / colin

 2. 2

  Colin, dwi'n gweld hyn lawer. Yr hyn rydw i wir yn ceisio ei yrru adref gyda'r rhagolygon hyn yw a yw'r strategaeth yn gweithio ai peidio. Os ydyw, yna mae'n iawn ... gall y llwybr diogel gyda thwf cyfyngedig fod yn llwybr i'w gymryd. Fodd bynnag, hoffwn ddangos data a dadansoddiad o dwf ar-lein, chwilio, cyfranogiad cymdeithasol, ac ati sy'n profi bod ymddygiadau yn newid.

  Weithiau nid yw'r rhagolygon yn credu bod pethau wedi newid ... ac rydw i'n outta yno. Fodd bynnag, mae'r rhai rhesymol yn gweld y newid ac rwy'n eu sicrhau mai fy rôl yw eu helpu i drosglwyddo.

 3. 3

  Rwy'n cael hyn gan lawer o gleientiaid, “A allwch chi ddangos strategaeth i ni sydd wedi'i phrofi, ac sy'n gweithio?"

  Yr ateb yw 'wrth gwrs', ond nid yw bob amser mor syml â hynny. Mae angen math gwahanol o lais ar bob cwmni, pob personoliaeth. Felly, nid yw'r un strategaeth bob amser yn mynd i weithio.

  Creu cynllun, ond gwyro oddi wrth y cynllun pan ddaw rhywbeth anhygoel i fyny. Mae creadigrwydd trefnus yn arwain at y marchnata gorau, ar-lein neu fel arall. Dyna fy marn i yn unig!

 4. 4

  Fel cyn-ddirprwy gyfathrebu corfforaethol, rwy'n gwerthfawrogi eich persbectif ar reolau. Ond deallaf hefyd fod angen canllawiau sy'n amddiffyn y cwmni a'r crëwr cynnwys. Ac rwyf hefyd yn credu ei bod yn hanfodol pan fydd cysylltiadau cyhoeddus yn creu cynnwys, y dylai gofio ei effaith ar PR, marchnata, brand, cymorth i gwsmeriaid a gwerthiannau. Mae'n gwneud i mi feddwl am fwyta pwdin yn unig ar gyfer cinio. Rwy'n oedolyn. Gallaf fwyta'r hyn rydw i eisiau, pryd bynnag rydw i eisiau. Nid yw hynny'n golygu y gwnaf. 🙂

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.