Polisïau Cyfryngau Cymdeithasol yn y Gweithle

rhagolwg polisi cyfryngau cymdeithasol

Mae hwn yn ffeithlun diddorol ar bolisïau cyfryngau cymdeithasol corfforaethol. Mae'n graffig eithaf diddorol ond, fel gyda'r mwyafrif o sgyrsiau polisi cyfryngau cymdeithasol, mae'n canolbwyntio ar amddiffyn y brand, hyrwyddo'r brand neu ryddid gweithwyr yn unig. Y broblem yw bod cyfle enfawr arall rhyngddynt y mae'r Infograffig yn cyffwrdd ag ef ond nad yw'n mynd i ddigon o fanylion am…

Cynhyrchedd!

Mae'r gallu i rwydweithio â chyfoedion, gweithwyr proffesiynol, gwerthwyr a chleientiaid yn rhoi cyfle i gorfforaethau ddarparu a thynnu gwybodaeth yn gyflym. Yn hytrach nag eistedd ar y ffôn neu geisio darllen trwy ddogfennaeth a ffeiliau cymorth, gall eich gweithwyr fynd ar-lein a chysylltu â defnyddwyr, gwerthwyr neu ymgynghorwyr eraill i gael y wybodaeth sydd ei hangen arnynt i gyflawni'r swydd.

Yn ogystal, gellir defnyddio hyn ar gyfer recriwtio, ymchwil gystadleuol, arolygon, cysylltiadau cwsmeriaid ... mae cymaint o fanteision i'r busnes cymdeithasol! A chyda 70.7% o gwmnïau yn blocio gwefannau cyfryngau cymdeithasol, mae cyfle anhygoel i'ch cwmni eu llamu trwy fanteisio ar y cyfrwng.

Y ffactor arall i'w nodi yma ... gyda ffonau smart mewn twf dau ddigid, mae cwmnïau'n twyllo'u hunain trwy feddwl eu bod yn blocio gwefannau cyfryngau cymdeithasol. Mae hyn yn fy atgoffa o ddyddiau da'r Rhyngrwyd, lle mai dim ond cwpl o weithwyr yn y swyddi mwyaf allweddol oedd â mynediad i'r Rhyngrwyd a bod yn rhaid i'r gweddill ohonom weithio'n dawel ar crappy Mewnrwyd. Fe wnaethon ni roi'r cyfan i fyny a chwarae Solitaire yn lle.

Pam yn y byd y byddech chi'n rhwystro'ch gweithwyr rhag cysylltu â gweithwyr proffesiynol eraill? Os yw'ch gweithwyr ar Facebook ac yn bod anghynhyrchiol, nid mater Facebook na diogelwch mo hynny, mater perfformiad yw hynny ... taniwch nhw! Mae arweinwyr da yn cael gwared ar rwystrau ffyrdd, nid yn eu hychwanegu.

Dyfyniad o'r Infograffig:

Heddiw, mae cwmnïau'n gweithredu polisïau cyfryngau cymdeithasol o bob lliw a llun - a does ryfedd pam: bob mis rydyn ni'n clywed am drychineb cysylltiadau cyhoeddus arall oherwydd bod un neges drydar wedi mynd o chwith. Mae hyn wedi arwain llawer o gwmnïau i wahardd defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn llwyr tra bod gweithwyr yn y gwaith. Ond mae cwmnïau eraill yn cymryd yr agwedd arall, gan gredu bod cenhedlaeth a godir ar dechnoleg yn fwy cynhyrchiol pan ganiateir iddynt ei defnyddio yn ôl eu disgresiwn eu hunain.

ffeithlun gweithle cyfryngau cymdeithasol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.