Gwersi a Ddysgwyd: Llwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol a Mabwysiadu Màs Blockchain

Mabwysiadu Hysbysebion Cyfryngau Cymdeithasol Blockchain

Mae sefydlu blockchain fel ateb i ddata diogel yn newid i'w groesawu. Yn fwy na dim bellach, gan fod llwyfannau cyfryngau cymdeithasol wedi sicrhau eu presenoldeb treiddiol i gam-drin preifatrwydd pobl yn gyson. Mae'n ffaith. Ffaith sydd wedi denu cynhyrfiad cyhoeddus enfawr yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. 

Y llynedd yn unig, Daeth Facebook o dan dân trwm am gamddefnyddio data personol 1 miliwn o ddefnyddwyr yng Nghymru a Lloegr. Roedd y cawr cyfryngau cymdeithasol dan arweiniad Mark Zuckerberg hefyd yn gysylltiedig â sgandal enwog Cambridge Analytica (CA) a oedd yn cynnwys cynaeafu data 87 miliwn o bobl (yn fyd-eang) i polareiddio barn wleidyddol a thargedu hysbysebion gwleidyddol ar gyfer rhoddion yn ystod etholiadau. 

Dim ond os oedd platfform cyfryngau cymdeithasol wedi'i seilio ar blockchain yn imiwn rhag camdriniaeth o'r fath. Byddai bywyd gymaint yn well. 

Esboniad Facebook-Cambridge Analytica Imbroglio
Esboniad Facebook-Cambridge Analytica Imbroglio, Ffynhonnell: vox.com

Gan symud ymlaen, er i CA dynnu llun a beirniadaeth y byd i gyd, a erthygl a gyhoeddwyd ar Vox ar 2 Mai, 2018, yn archwilio pam fod hyn yn fwy sgandal Facebook yn fwy nag un Cambridge Analytica.

… Mae hyn yn tynnu sylw at ddadl fwy ynghylch faint y gall defnyddwyr ymddiried yn Facebook yn eu data. Caniataodd Facebook i ddatblygwr trydydd parti beiriannu cais at yr unig bwrpas o gasglu data. Ac roedd y datblygwr yn gallu manteisio ar fwlch i gasglu gwybodaeth nid yn unig am y bobl a ddefnyddiodd yr ap ond eu ffrindiau i gyd - heb iddyn nhw wybod

Alvin Chang

Beth yw'r ateb i'r sefyllfa egnïol hon? System ddilysu wedi'i seilio ar blockchain. Cyfnod. 

Sut all Blockchain Helpu i Atal Troseddau Preifatrwydd Cyfryngau Cymdeithasol a Pilferage Data? 

Fel arfer, mae tueddiad i gysylltu technoleg blockchain â Bitcoin. Ond, mae'n llawer mwy na chyfriflyfr ar gyfer setlo trafodion Bitcoin yn unig. Ynghyd â thaliadau, mae gan blockchain botensial digonol i ailddiffinio rheolaeth cadwyn gyflenwi, dilysu data, a diogelu hunaniaeth. 

Nawr, mae'n rhaid eich bod chi'n pendroni sut y gall technoleg eginol a ymddangosodd 12 mlynedd yn ôl ailddiffinio'r holl sectorau hyn. 

Wel, mae hynny oherwydd pob blocio mae data ar blockchain yn cael ei sicrhau yn gryptograffig trwy algorithmau hashing. Mae data'n cael ei ddilysu gan rwydwaith o gyfrifiaduron cyn mynd i mewn i'r cyfriflyfr, gan ddileu unrhyw bosibilrwydd o drin, darnia, neu feddiannu rhwydwaith maleisus. 

Sut mae Blockchain yn Gweithio
Sut mae Blockchain yn Gweithio, Ffynhonnell: msg-fyd-eang

Felly, defnyddio blockchain ar gyfer dilysu yn gwneud synnwyr perffaith o ran llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Pam? Oherwydd bod llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn defnyddio seilwaith traddodiadol ar gyfer storio a rheoli gwybodaeth bersonol adnabyddadwy (PII). Mae'r seilwaith canolog hwn yn darparu manteision busnes enfawr, ond mae hefyd yn darged enfawr i hacwyr - fel y gwelodd Facebook yn ddiweddar wrth hacio 533,000,000 o gyfrifon defnyddiwr

Mynediad Ceisiol Tryloyw Heb Olion Digidol Sylweddol

Gall Blockchain ddatrys y broblem hon. , mewn system ddatganoledig, gall pob defnyddiwr reoli ei ddata ei hun, gan wneud darnia sengl o gannoedd o filiynau o bobl bron yn amhosibl ei gyflawni. Mae cynnwys cryptograffeg allwedd gyhoeddus yn gwella diogelwch data ymhellach, gan ganiatáu i bobl ddefnyddio cymwysiadau yn ddienw heb adael ôl troed digidol sylweddol. 

Mae technoleg cyfriflyfr dosbarthedig (DLT) yn lleihau mynediad trydydd parti i ddata personol yn sylweddol. Mae'n sicrhau bod y broses dilysu cais yn dryloyw ac mai dim ond y person awdurdodedig sy'n gallu cyrchu ei ddata. 

Byddai rhwydwaith cymdeithasol wedi'i seilio ar blockchain yn eich grymuso i reoli'ch hunaniaeth eich hun trwy adael i chi reoli'r allweddi cryptograffig sy'n caniatáu mynediad i'ch data.

Priodas Mabwysiadu Blockchain a'r Cyfryngau Cymdeithasol

Mae mabwysiadu Blockchain yn dal i wynebu tagfeydd hanfodol. Mae'r dechnoleg wedi profi ei hun yn ddelfrydol ar gyfer amddiffyn data sensitif, ond mae'r syniad o fynd trwy'r broses mewn gwirionedd yn ymddangos yn frawychus. Nid yw pobl yn deall blockchain yn llawn o hyd ac ymddengys eu bod yn cael eu dychryn gan lawer iawn o jargon technegol, rhyngwynebau defnyddwyr cymhleth, a chymunedau datblygwyr adferol. 

Mae gan y mwyafrif o'r pwyntiau mynediad sydd ar gael rwystr uchel iawn ar gyfer mynediad. O'i gymharu â llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, mae'r gofod blockchain yn frith o dechnegol nad yw pobl gyffredin yn ei ddeall. Ac mae'r ecosystem wedi datblygu rhywfaint o enw da negyddol am faethu sgamiau a thynnu ryg (fel maen nhw'n ei alw yn nherminoleg DeFi). 

Mae hyn wedi rhwystro twf y diwydiant blockchain. Mae dros 12 mlynedd ers i Satoshi Nakamoto gyflwyno'r byd i blockchain yn gyntaf, ac er gwaethaf ei botensial arloesol, nid yw DLT wedi dod o hyd i tyniant digonol o hyd. 

Fodd bynnag, mae rhai platfformau yn helpu i hwyluso'r broses o fabwysiadu blockchain trwy gyflwyno cylchoedd gwaith sy'n gwneud apiau datganoledig (dApps) yn hawdd eu defnyddio ac yn ehangu eu mynediad. Un platfform o'r fath yw AIKON sy'n symleiddio'r defnydd o blockchain trwy ei ddatrysiad perchnogol o'r enw ID ORE

Mae'r tîm yn AIKON wedi cynllunio ORE ID i alluogi integreiddiad adeiladol o blockchain trwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Gall pobl ddefnyddio eu mewngofnodi cymdeithasol (Facebook, Twitter, Google, ac ati) i ddilysu hunaniaeth blockchain. 

Gall hyd yn oed sefydliadau fynd â'u cleientiaid i mewn i'r ecosystem blockchain trwy greu eu hunaniaethau datganoledig (cleientiaid) yn ddi-dor â'u mewngofnodi cyfryngau cymdeithasol presennol. 

Y syniad y tu ôl iddo yw lleihau'r cymhlethdodau wrth gyrchu cymwysiadau blockchain. Mae datrysiad ORE ID AIKON yn gwneud synnwyr rhesymegol ac yn benthyca o'r arfer sydd eisoes yn bodoli o gymwysiadau traddodiadol gan alluogi mynediad trwy fewngofnodi cymdeithasol. 

Pam fod Profiad Defnyddiwr Llyfn yn Angenrheidiol i'r Briodas hon Weithio? 

Yn wahanol i lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, rhyngwynebau defnyddwyr ap blockchain cymhleth yw'r rhwystrau mwyaf arwyddocaol sy'n atal technoleg blockchain rhag profi mabwysiadu torfol. Mae pobl nad ydyn nhw mor dechnegol gadarn yn teimlo eu bod nhw'n cael eu gadael allan ac nad ydyn nhw'n teimlo'n ddigon cymhelliant i symud ymlaen i ddefnyddio gwasanaethau sy'n seiliedig ar blockchain. 

Gall integreiddio di-dor o lwyfannau blockchain a chyfryngau cymdeithasol (trwy ryngwynebau defnyddwyr greddfol) helpu busnesau a chorfforaethau yn ddiymdrech ar fwrdd eu cleientiaid ar ben bandwagon DLT, gan sbarduno mabwysiadu torfol y dechnoleg. Dylai pobl allu defnyddio gwasanaethau blockchain dim ond trwy fewngofnodi gyda'u e-bost, ffôn, neu fewngofnodi cymdeithasol. Ni ddylai fod angen deall holl gymhlethdodau technolegau datganoledig sylfaenol. 

Hynny yw, os ydym am gyflawni mabwysiadu torfol blockchain. 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.