A yw'r Cyfryngau Cymdeithasol wedi Cyrraedd ei allu arloesol?

Roedd twf cyfryngau cymdeithasol yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf yn wahanol i unrhyw beth a welsom erioed. Ar hyd y daith, wrth gwrs, roedd marchnata cyfryngau cymdeithasol. Wrth i ni edrych tuag at 2014, ni allaf helpu ond tybed a yw - mor gyflym ag y cododd y cyfryngau cymdeithasol - bellach wedi cyrraedd ei allu arloesol. Dydw i ddim yn dweud bod cyfryngau cymdeithasol yn ddim llai poblogaidd nid yw ychwaith i ddweud bod marchnata cyfryngau cymdeithasol yn llai effeithiol, nid dyna fy mhwynt. Fy mhwynt yw nad wyf mor gyffrous am yr hyn a allai fod yn dod nesaf.

Bydd data mawr a chyfleoedd i dargedu a hysbysebu yn parhau i fireinio'r dechnoleg (neu ei difetha). Mae'r elfennau rhyngweithiol allweddol yma, er ... mae gennym dechnolegau sgwrsio, delweddaeth a fideo. Mae gennym integreiddio symudol a llechen. Mae gennym ni awduriaeth ac effaith cyfryngau cymdeithasol ar welededd cyffredinol brand. Mae gennym ni rai eisoes grwpiau oedran yn cefnu ar Facebook, y bechgyn mawr ar y bloc a gellir dadlau, y platfform mwyaf soffistigedig a chyfoethog.

Mae gennym eisoes fonitro cymdeithasol, curadu cymdeithasol, cyhoeddi cymdeithasol, syndiceiddio cymdeithasol, cymorth cymdeithasol i gwsmeriaid, masnach gymdeithasol, adrodd cymdeithasol ... a gollais i unrhyw beth? Mae platfformau wedi dod yn llawer mwy soffistigedig ac maent bellach yn integreiddio i offer rheoli cynnwys eraill, rheoli perthnasoedd cwsmeriaid a systemau e-fasnach.

Mae amser wedi darparu gwersi anhygoel a ddysgwyd hefyd. Mae cwmnïau bellach yn deall sut i ddelio â thynwyr ar-lein yn effeithiol. Mae cwmnïau'n gwybod beth i'w wneud osgoi ar gyfryngau cymdeithasol - neu sut i cydiwch yn y penawdau ag ef. Rydym yn gwybod y gall fod yn lle sy'n dod â'r gwaethaf mewn pobl iasol.

O ran fy ymddygiad cymdeithasol fy hun a gweithredu, fe wnes i sgramblo am sawl blwyddyn i addysgu fy hun ar lwyfannau newydd a gweithredu strategaethau i drosoli'r llwyfannau cyfredol yn llawn. Rwyf wedi addasu fy ffocws, gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i drafod ac adleisio fy nghynnwys, ond bob amser yn gyrru pobl yn ôl i'n gwefan i ymgysylltu'n llawn a throsi. Mae fy mhrosesau dyddiol, wythnosol a misol ar gyfer cyfryngau cymdeithasol - yn meiddio dywedaf - yn dod yn arferol nawr.

Wrth symud ymlaen rydw i eisiau gwella adeiladu cymuned yn hytrach nag adeiladu cynulleidfa yn unig. Nid wyf am ddangos offer newydd i chi, rwyf am eu trafod gyda chi hefyd. Ond mae'r cyfle hwnnw eisoes yn bodoli heddiw - nid yw'n rhywbeth rwy'n ei weld yn newid yn ystod y flwyddyn nesaf.

Ydw i ffwrdd â hyn? Ydych chi'n gweld momentwm a thwf ychwanegol mewn technolegau marchnata cyfryngau cymdeithasol y flwyddyn i ddod? Ydych chi'n dal i addasu'ch strategaeth cyfryngau cymdeithasol neu a yw'n weddol arferol? A oes teclyn newydd ar gael sydd ei angen arnoch chi? Neu a oes gennym yr holl offer sydd eu hangen arnom heddiw?

2 Sylwadau

 1. 1

  Awgrymodd blog diweddar yn Adolygiad Busnes Harvard y bydd dylanwad parhaus cyfryngau cymdeithasol yn trwytho ei hun yn ymddygiadau beunyddiol mwyafrif y gweithwyr a fydd yn chwyddo'r neges farchnata trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Efallai mai'r ymhelaethiad hwn, yn fy marn ostyngedig, yw'r catalydd i newid y model busnes cyfredol sy'n cael ei yrru gan refeniw i fodel busnes sy'n cael ei yrru gan bobl.

  Bydd cyfryngau cymdeithasol yn parhau i ddylanwadu ar y farchnad yn union fel y mae'r ffôn, radio, teledu, ac ati wedi gwneud ac yn parhau i wneud hynny.

  Leanne Hoagland-Smith
  2013 - 25 dylanwadwr gwerthu gorau - http://labs.openviewpartners.com/top-sales-influencers-for-2013

 2. 2

  Rwy'n credu y bydd cyfryngau cymdeithasol yn parhau i ddylanwadu nid yn unig ar y farchnad, ond ar fywyd bob dydd hefyd.

  Yr hyn rydw i'n ei ddisgwyl yn 2014, fodd bynnag, yw cynnydd mwy o rwydweithiau cymdeithasol anhysbys, fel Duvamis a ChronicleMe.

  Mae Duvamis, er enghraifft, yn cynnig cysyniadau a swyddogaethau arloesol, ynghyd â defnyddioldeb defnyddwyr a
  galw am amgylchedd cyfathrebu diogel ar-lein.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.