Awr Diwrnod o Gyfryngau Cymdeithasol…

cyfryngau cymdeithasol un awr

Nid oes a arwain, fel y dywedwch, ar gyfer Cyfryngau Cymdeithasol. Hoffai llawer o bobl ddweud wrthych beth i'w wneud ar gyfryngau cymdeithasol neu rhannu eu strategaeth fuddugol… Ond rydw i wedi'i weld yn gweithio'n wahanol i bron pob cwmni rydyn ni wedi gweithio gyda nhw. Heddiw, Decwyr Erik rhannodd y neges drydar hon gyda mi gan Alexander Klotz:

trydariad alex klotz

Mae adnoddau yn her i bawb ... gan gynnwys fy musnes bach. Ein nod yw rhoi e-bost yr wythnos, dwy bost blog y dydd, a chynnal sgyrsiau trwy gydol Twitter, LinkedIn, Google+ a Facebook. Rydyn ni'n methu yn ddiflas! Mae'n gymaint o her fel ein bod yn llogi adnodd arall yn fuan yn ein asiantaeth cyfryngau cymdeithasol dim ond i geisio cadw i fyny. Mae hynny'n gost uniongyrchol i'r cwmni na fydd yn ôl pob tebyg yn arwain yn uniongyrchol at elw ar fuddsoddiad ... ond dros amser, rwy'n siŵr y bydd.

Mae yna lawer o adnoddau allan yna ar y pwnc. Dwi'n tueddu i bwyso o blaid Jay Baer, Jason Falls ac Michael Stelzner dros Folks fel Hubspot am gyngor cyfryngau cymdeithasol. Er fy mod yn meddwl y Folks yn Hubspot yn wych, mae eu strategaeth gynnwys yn strategaeth farchnata i mewn sy'n rhy uchel. Maent yn rhannu gwybodaeth i yrru arweinyddion i'w cwmni eu hunain. Mae Jay, Jason a Michael yn gwneud gwaith gwych o aros rhywun yn wrthwynebydd gwerthwr (byddant yn disgrifio eu noddwyr yn agored) ond yn canolbwyntio ar y mater dan sylw a phenderfyniadau posibl.

Mewn gwirionedd, mae'r amseru'n wych i Alex - mynychu Michael's Uwchgynhadledd Llwyddiant Cyfryngau Cymdeithasol Busnesau Bach ddiwedd y mis hwn. Mae'r uwchgynhadledd yn serennu 22 o fanteision cyfryngau cymdeithasol yn dysgu perchnogion busnes a marchnatwyr sut i feistroli marchnata cyfryngau cymdeithasol (a ddygwyd atoch gan Archwiliwr Cyfryngau Cymdeithasol). Ymhlith y cyflwynwyr mae Jeremeia Owyang (Grŵp Altimeter), Brian Solis (awdur, Engage), Frank Eliason (Citigroup), Mari Smith (cyd-awdur, Facebook Marketing), Erik Qualman (awdur, Socialnomics), Michael Stelzner (sylfaenydd, Archwiliwr Cyfryngau Cymdeithasol), Dan Zarella (awdur, The Social Media Marketing Book), Andy Sernovitz (awdur, Word of Mouth Marketing), David Meerman Scott (awdur, Real-Time Marketing & PR); arbenigwyr o Boeing, Intel, Cisco a Verizon; Jay Baer (cyd-awdur, The Now Revolution), Hollis Thomases (Awdur, Marchnata Twitter), Steve Garfield (awdur, Get Seen), Mario Sundar (o LinkedIn), a Ann Handley (MarketingProfs) - addas i enwi ond ychydig. (Datgeliad: Dyna fy nghysylltiad cyswllt).

Dyma fy nghyngoriau ar rheoli cyfryngau cymdeithasol heb adnoddau:

 • cyfryngau cymdeithasol un awrAmlygiad i lawer o adnoddau yn llawer gwell nag un. Peidiwch â dilyn unrhyw un fel y'i gelwir guru. Rydyn ni i gyd yn gweithio gyda gwahanol gwmnïau ac wedi gweld rhai strategaethau'n ennill, rhai yn colli ... a sawl gwaith mae'r un strategaeth yn ennill AC yn colli. Gwario cofnodion 15 diwrnod yn edrych ar eu herthyglau a'u sgyrsiau.
 • Dewch o hyd i'ch cynulleidfa. Mae dilyn arweinwyr, cydweithwyr, a hyd yn oed cystadleuwyr yn eich diwydiant yn ffordd wych o gael mynediad i'r gynulleidfa rydych chi'n chwilio amdani. Dilynwch nhw ar Twitter, Hoffwch nhw ar Facebook, ychwanegwch nhw at Circles yn Google+, a hyd yn oed ymuno â rhai grwpiau LinkedIn. Bydd y cyfle i ymuno â sgyrsiau ar ôl i chi wneud hyn yn enfawr. Gwario cofnodion 15 diwrnod i mewn y sgwrs sy'n bwysig i chi a'ch busnes.
 • Plannwch eich baner. Os ydych chi am fod yn arweinydd, dywedwch wrth bobl mai chi yw'r arweinydd a pham. Nid oes raid i chi aros i gael eich enwi ... byddwch chi'n aros am amser hir. Rwy'n annog y busnesau bach rwy'n gweithio gyda nhw i flogio, siarad ac arddangos eu hawdurdod. Mae blog yn darparu ystorfa ganolog i bobl ymweld â hi a darllen mwy amdanoch chi a'ch profiad - fel y gallant benderfynu a ddylid gwneud busnes ai peidio. Mae siarad ar unwaith yn rhoi cydnabyddiaeth o'ch awdurdod ... hyd yn oed os ydych chi'n sugno arno i ddechrau! Ac arddangos eich awdurdod trwy rannu gwefannau fel Slideshare yn wych. Gwario cofnodion 20 diwrnod yn creu cynnwys.
 • Hyrwyddwch eich hun. Peidiwch ag ysgrifennu post, trydar neu ddiweddaru yn unig a disgwyl i bobl ddod. Mae'n rhaid i chi gymryd teyrnasiad eich dyrchafiad eich hun. Gwario cofnodion 10 diwrnod yn hyrwyddo'ch cynnwys. Ar y dechrau, gall hyn fod hyd yn oed yn ceisio cyfleoedd i flogio gwesteion, siarad neu hyd yn oed brynu hysbysebion i gael y gair allan!

Nid wyf yn treulio'r dydd ar y Cyfryngau Cymdeithasol ... er y gall edrych fel hyn. I. amserlennu postiadau blog a defnyddio offer fel Clustogi i daflu diweddariadau Tweets a Facebook ar yr amseroedd gorau posibl. Mae cael ffôn clyfar gyda fy holl apiau cyfryngau cymdeithasol yn diweddaru yn wych - pan allaf wasgu ychydig funudau yma ac acw rhwng cyfarfodydd, ar y ffordd, neu gael paned o goffi, gallaf gymryd rhan ychydig.

Yn olaf, buddsoddiad yw hwn ... nid pryniant. Nid yw treulio awr un diwrnod yn mynd i gael y canlyniadau rydych chi'n edrych amdanyn nhw. Ond bydd treulio awr y dydd am flwyddyn yn rhoi eich bod chi'n werth y sylw! Rwy'n dweud wrth bobl am feddwl amdano fel y byddent yn gwneud unrhyw fuddsoddiad arall ... pob post, pob trydariad, pob diweddariad, pob ffan, pob dilynwr ... maen nhw i gyd yn geiniogau yn eich cyfrif. Os byddwch yn rhoi'r gorau i fuddsoddi, ni fyddwch yn cael y llog cyfansawdd sydd ei angen arnoch er mwyn i'r buddsoddiad dalu ar ei ganfed.

3 Sylwadau

 1. 1

  Post gwych! Rwyf wrth fy modd eich bod yn ei rannu'n swm y gellir ei reoli. Rwyf bob amser yn gweld pobl yn teimlo fel bod angen iddynt fod y cyntaf i wneud sylwadau neu ymateb. A phan nad yw hynny'n teimlo'n ymarferol, maen nhw'n rhoi'r gorau iddi. I rywun nad yw wedi dechrau arni, rwy'n credu bod treulio awr y dydd am wythnos yn ymgolli yn yr hyn sydd allan yna a phenderfynu pa offer sy'n gweithio orau iddyn nhw yn ffordd dda o fentro.

  • 2

   Diolch gymaint, @ twitter-116342558: disqus! Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn bendant yn weithgaredd di-stop llafur-ddwys sydd â llawer o fanteision ond a all hefyd fod yn dipyn o her. Rwy'n gweld bod 'talpio' yn ffordd wych o fod yn gynhyrchiol pan rydych chi'n ceisio llyncu tasg mor fawr! Gwerthfawrogir yn fawr.

 2. 3

  Rwyf wedi cael trafferth gydag anghydbwysedd cyfryngau cymdeithasol ers i mi ddechrau bedair blynedd yn ôl ... ers cael sylw yn y pwnc hwn gyda rhai awgrymiadau a mewnwelediadau gwych. Yn gynnes, Susan

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.