Y 5 Camsyniad Cyfryngau Cymdeithasol o Fusnesau

canlyniadau cyfryngau cymdeithasol

Yn ddiweddar, cefais fy nghyfweld a gofynnais beth yw camdybiaethau cwmnïau wrth ddatblygu a gweithredu eu strategaeth cyfryngau cymdeithasol. Efallai bod fy mhrofiad yn mynd yn groes i lawer o'r gurws allan yna, ond - a bod yn onest - rwy'n credu bod y diwydiant hwn wedi aeddfedu o'r diwedd ac mae'r canlyniadau'n siarad drostynt eu hunain.

Camsyniad Cyfryngau Cymdeithasol # 1: Sianel Farchnata yw'r Cyfryngau Cymdeithasol

Mae cwmnïau yn aml yn edrych ar gyfryngau cymdeithasol yn bennaf fel a sianel farchnata. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn a sianel gyfathrebu gellir defnyddio hynny ar gyfer marchnata - ond nid sianel farchnata yn unig mohono. Y peth cyntaf y mae cwmnïau yn rhedeg iddo wrth fynd ar gyfryngau cymdeithasol yw cwyn yn nodweddiadol - a nawr mae angen iddynt ei datrys yn llwyddiannus gan fod y byd yn gwylio. Y cyfryngau cymdeithasol yw'r hyn y mae'r gynulleidfa yn ei ddisgwyl er gwaethaf barn eich cwmni o sut mae'r sianel Os cael ei ddefnyddio. Bydd peidio ag ymateb i'r ceisiadau hyn yn dinistrio unrhyw strategaeth farchnata cyfryngau cymdeithasol yr oeddech wedi'i chynllunio.

Camsyniad Cyfryngau Cymdeithasol # 2: Dylai'r Elw ar Fuddsoddiad gael ei Fesur ar Unwaith a'i Hawdd

Mae cwmnïau eisiau mesur perfformiad ac enillion ar fuddsoddiad yn y cyfryngau cymdeithasol gyda pob trydariad neu ddiweddariad. Mae fel mesur llwyddiant band ar ôl iddyn nhw daro'r curiad drwm cyntaf. Dim ond ar ôl i chi ddod â gwerth i gynulleidfa y gellir mesur eich enillion cyfryngau cymdeithasol ar fuddsoddiad, bod cynulleidfa (gwrando) yn dod yn gymuned (rhannu), a'ch bod chi'n adeiladu awdurdod ac ymddiriedaeth yn eich diwydiant. Hynny yw, mae'n rhaid i chi wneud cerddoriaeth wych cyn y gallwch chi ddisgwyl dychwelyd! Yn ogystal, mae'r dychweliad ar gyfryngau cymdeithasol yn tyfu dros amser - gan adeiladu momentwm wrth i chi swyno'ch cynulleidfa ac adeiladu cymuned sy'n dechrau adleisio'ch neges. Mae'r blog hwn yn ddegawd oed a dim ond yn ystod y 5 mlynedd diwethaf y tyfodd refeniw i bwynt o adeiladu busnes o'i gwmpas.

Camsyniad Cyfryngau Cymdeithasol # 3: Dylai Marchnata fod yn Gyfrifol am y Cyfryngau Cymdeithasol

Mae hyn yn ymwneud â # 1, ond mae cwmnïau yn aml yn cyfyngu negeseuon cyfryngau cymdeithasol i'r adran farchnata, sydd yn aml yn barod i ymateb. Mae marchnata yn aml yn rhagori ar frandio a negeseuon - ond nid wrth ymateb. Personél Gwasanaeth Cwsmer, Cysylltiadau Cyhoeddus a Gwerthu yw'r adnoddau yn eich cwmni sy'n cyflwyno rhagolygon a'r cyfryngau bob dydd, yn gwrando ac yn ymateb i bryderon, ac yn deall sut i ddelio â gwrthwynebiadau. Rhaid i ddefnyddio strategaeth cyfryngau cymdeithasol wych gynnwys y personél hwn tra bod marchnata yn helpu i greu'r negeseuon, monitro a rhannu ar y sianel, a mesur yr effaith.

Camsyniad Cyfryngau Cymdeithasol # 4: Mae Camweddau Cyfryngau Cymdeithasol yn Gwmnïau Dinistriol

Mae cwmnïau'n credu bod yn rhaid i'w negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol fod yn berffaith, heb gamgymeriadau. Ddydd ar ôl dydd, wythnos ar ôl wythnos, a mis ar ôl mis gwelwn yr enghreifftiau anhygoel hyn o sut mae cwmnïau wedi gwneud rhywbeth y mae'r gurws cyfryngau cymdeithasol proffesiynol yn ei alw'n drychinebau cyfryngau cymdeithasol. Efallai mai camgymeriadau ydyn nhw, ond anaml iawn maen nhw'n drychinebau. Os edrychwch am yr holl falltod anhygoel ar gyfryngau cymdeithasol gan gwmnïau, roedd gan y mwyafrif llethol DIM effaith ar werthiannau, prisiau stoc, nac elw. Gall cwmnïau wneud camgymeriadau yn llwyr ac adfer yn llwyr ohonynt. Mewn gwirionedd, rydym wedi gweld lle mae adleisio blunders yn aml wedi tyfu gwerthiant y cwmni gan fod sianeli newyddion ac allfeydd cymdeithasol eraill yn adleisio'r mater y tu hwnt i'r hyn y gallai unrhyw hysbysebu fod wedi'i dalu. Daw'r strategaeth wrth ddatrys y camgymeriad a gall adferiad fod yn hwb enfawr i fusnes gan ei fod yn meithrin ymddiriedaeth a dilysrwydd gyda'r gynulleidfa.

Camsyniad Cyfryngau Cymdeithasol # 5: Mae'r Cyfryngau Cymdeithasol Am Ddim

Darganfod, curadu, cyhoeddi, ymateb a hyrwyddo'ch brand ar gyfryngau cymdeithasol ddim yn rhad ac am ddim. Mewn gwirionedd, os gwnewch waith ofnadwy, gall fod yn wastraff amser ac egni enfawr i'ch cwmni. Gall gostio gwerthiant i chi yn lle eu gwneud mewn gwirionedd. Ar ochr y platfform, mae sianeli cyfryngau cymdeithasol fel Facebook, Twitter, a Pinterest yn cael eu gwthio’n galed gan eu buddsoddwyr i wneud bwt… felly mae’r gallu i hyrwyddo eich neges yn y cyfryngau cymdeithasol heb brynu rhywfaint o gynulleidfa yn lleihau bob dydd. Mae'n hollbwysig sefydlu cyllidebau ac adnoddau i ddarganfod, curadu, cyhoeddi ac ymateb ar gyfryngau cymdeithasol i dyfu eich cyrhaeddiad.

Cytuno neu anghytuno? Pa gamdybiaethau eraill ydych chi yn credu sydd ar gael?

Un sylw

  1. 1

    Mae llawer o gwmnïau'n credu y gellir adeiladu llwyddiant cyfryngau cymdeithasol mewn diwrnod. Dylai marchnatwyr ddarparu gwybodaeth berthnasol yn gyson ac adeiladu enw da eu cwmni i greu perthynas hirhoedlog â'u cwsmeriaid i weld canlyniad gwell yn eu hymgyrch cyfryngau cymdeithasol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.