Mae Mesur Cyfryngau Cymdeithasol yn Rhaid!

Adrodd Cymdeithasol y Tu Mewn i Google Analytics | Blog Tech Marchnata

Mesur Cyfryngau CymdeithasolMae llawer o trafodaeth am gyfryngau cymdeithasol (gan gynnwys blogio) ac a ddylid mesur y canlyniadau a sut.

Mae rhyw enghraifft o fesur cyfryngau cymdeithasol yn cynnwys galwadau i weithredu ar flog corfforaethol, gwelliannau (neu gostyngiadau) mewn boddhad cwsmeriaid, neu fwy o gleientiaid cadw.

Weithiau mae gwrthwynebwyr mesur cyfryngau cymdeithasol yn credu bod mesur yn llwybr at ddinistr, neu trin o leiaf. Maent yn credu y dylai busnesau fod yn gweithredu strategaethau cyfathrebu gyda chwsmeriaid a rhagolygon oherwydd dyna'r iawn peth i'w wneud. Rwy'n cytuno mai dyna'r peth iawn i'w wneud ... a dylem mesur cyfryngau cymdeithasol i brofi dyma'r peth iawn i'w wneud!

Y risg o fesur, wrth gwrs, yw mesur yn annigonol neu seilio casgliadau ar ddata anghyflawn. Os ydych chi'n graffio newidynnau 2 a'ch bod chi'n dod o hyd i gydberthynas, nid yw hynny o reidrwydd yn darparu tystiolaeth anadferadwy bod un. Gallai fod newidyn amgylcheddol arall sy'n gryfach o lawer na hynny is ffactor rydych chi ar goll yn syml.

Mae cefnogwyr mesur strategaethau marchnata cyfryngau cymdeithasol yn aml yn diystyru elfen ddynol cyfryngau cymdeithasol, ac yn syml yn ei ystyried yn gyfrwng newydd i fynd i'r afael ag ef a'i drin. I. gwneud cytuno â hyn. Rwy'n credu ei fod yn gyfrwng arall i drosoleddu'n llawn o fewn arsenal offer cwmni i farchnata eu cynhyrchion i'r rhai sydd eu hangen neu eu heisiau.

Pan ddarllenais y post hwn i anghofio mesur cyfryngau cymdeithasol Sylwais, yn y bôn, fod ei ddadl yn bwynt dadleuol. Nid oes ots gan fusnesau beth yw fy marn na'ch barn chi ynglŷn â mesur cyfryngau cymdeithasol ... maen nhw'n mynd i fesur beth bynnag.

Mae'n anodd mesur effaith cyfryngau cymdeithasol, ond nid yw'n amhosibl. Rwy'n credu bod llawer o'r ddadl yn dod o'r ffaith bod mesur cymaint o effaith yn gofyn am gymaint o waith caled. Nid tasg hawdd yw sicrhau bod pob ymwelydd yn cael ei olrhain a beth oedd eu gweithredoedd mewn perthynas â'ch cynnyrch a'ch gwasanaeth ... felly fy marn i yw bod llawer o gurus cyfryngau cymdeithasol naill ai ddim yn deall sut, ddim yn deall pam, neu yn syml yn rhy ddiog.

Nid ydynt am gydberthyn prisiau stoc, boddhad cwsmeriaid, barn ac anian cyffredinol y cynnyrch, arweinwyr sy'n dod i mewn, gwerth ymgysylltu, cymhareb agos, a adnoddau dynol cost i chi ... mae'n haws siarad am faint o Hoffterau a gawsoch, sylwadau, neu grybwylliadau ar wefannau eraill. Pob lwc ar ymgysylltu â chwmni â chyllideb farchnata sylweddol mewn strategaeth cyfryngau cymdeithasol gynhwysfawr heb ddweud wrthynt sut i fesur ei lwyddiant mewn doleri a sent.

Rhaid inni fesur. Rhaid inni brofi. Rhaid inni wella.

Nid yw cymhwyso nodau a mesurau i'r Cyfryngau Cymdeithasol yn golygu bod angen i chi gefnu ar holl rinweddau dylanwadol eraill busnesau sy'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol i wella canlyniadau busnes. Gwella cyfathrebu â chleientiaid a rhagolygon, darparu llwybr ar gyfer ymgysylltu, gyrru awdurdod eich cwmni yn ei ofod, dod o hyd i ddylanwadwyr a chaniatáu iddynt ledaenu'r gair ... nid oes rhaid diswyddo'r holl fanteision hyn. Gallwch chi gael y gorau o ddau fyd.

Mae gen i ymddiriedaeth anhygoel yn nhueddiadau naturiol cyfryngau cymdeithasol i wreiddio cwmnïau a fydd yn ceisio trin y cyfryngau gwych hyn. Ni fydd mesur yn rhoi dealltwriaeth i gwmnïau o'r enillion ar fuddsoddiad yn y cyfryngau cymdeithasol, bydd mesur hefyd yn rhoi tystiolaeth i gwmnïau y bydd gwirionedd a thryloywder yn drech. Mae'r pŵer yn y niferoedd. Hyderaf hefyd y bydd technoleg marchnata yn parhau i wella fel bod mesur y cyfryngau cyfathrebu newydd hyn yn dod yn haws ac yn fwy cywir.

Nid yw un ôl-ystyriaeth, dim ond oherwydd eich bod yn profi cyfryngau cymdeithasol fel strategaeth farchnata hyfyw yn golygu y bydd cwmnïau'n heidio ati. Mae cwmnïau'n llongau anodd eu troi! Rydym yn aml yn siarad â chwmnïau i frathu darn ar y tro, profi'r canlyniadau, ac yna gweithio i dyfu eu rhaglen. Mae newid yn anodd ac yn cymryd amser.

7 Sylwadau

 1. 1
 2. 2
 3. 3

  Efallai fy mod wedi geirio'r post yn y ffordd anghywir. Rydych chi'n gwybod bod gen i'r mater hwnnw weithiau. ha. Holl bwynt y swydd oedd gofyn a oeddem yn dilyn y MATH cywir o fesur i beidio ag anwybyddu mesur ynddo'i hun ac o reidrwydd.

  Os gallwn fesur rhywbeth mor anghyffyrddadwy â brandio a dylunio ... mae hefyd yn bosibl i ni fesur cyfryngau cymdeithasol fel math o ddatblygiad brand. Rwy'n cytuno bod cwmnïau'n llong anodd ei throi. Mae radio wedi bod yn fodel marchnata profedig ers blynyddoedd ac mae'n dal yn anodd gwerthu rhai pobl ar yr offeryn.

  Nid oes ganddo unrhyw beth i'w wneud â faint o waith y mae'n ei gymryd i fesur yr offeryn. Fe ddylech chi wybod hynny erbyn hyn. Mae ganddo bopeth i'w wneud â'r offer i'w defnyddio.

  Rwy'n teimlo ein bod ni i gyd yn ceisio profi systemau ac offer ar hyn o bryd.

  • 4

   Mae'n bendant yr her - yn enwedig wrth i'n cleientiaid weld eu cyllidebau'n cael eu rheoli gan ficro ac yn torri i'r chwith a'r dde. Rwy'n edrych ymlaen at y diwrnod pan fydd gennym rai algorithmau ac offer y tu allan i'r bocs yn ein blwch offer ar gyfer mesur effaith tryloywder a didwylledd!

   Tan hynny, gadewch i ni ddal i rannu ein canfyddiadau!

   Diolch Kyle!

 4. 5

  Y cwestiynau, wrth gwrs, beth sy'n cael ei fesur a pha offer sy'n cael eu defnyddio - sut mae unrhyw gyfranogiad defnyddwyr yn cael ei ddal. Mae'n benodol o ystyried y bydd rhaglenni dadansoddeg gwe yn dal ac yn nodi traffig atgyfeirio. Mae rhai gwell yn galluogi dilyn unrhyw gliciau dilynol ymwelwyr a gyfeiriwyd ar y wefan a, gobeithio, eu cyfranogiad mewn digwyddiad llwyddiant.

  Ac eto, nid yw llawer o'r hyn y byddem yn gobeithio a fyddai'n galluogi recordio gwell a chyfrannu at gynyddu tudalen tudalen fel mynegeio peiriant chwilio backlinks yn bresennol yn CMS y rhan fwyaf o gyfryngau cymdeithasol.

  Er enghraifft, gorchymyn robot cyffredinol yw “mynegai, dilynwch”, ac eto, nid yw hyn wedi'i nodi ar Twitter. Os edrychwn ar y cod ar gyfer fy RT yn cyfeirio'r cofnod blog hwn:

  RT @kyleplacy Starting a good thread on your RT @douglaskarr post http://digg.com/u11R8z "Social Media Measurement is a Must!" #webanalytics

  mae un yn gweld bod bots yn cael eu cyfarwyddo rel = ”nofollow”. Mae hyn hefyd yn wir am y ddolen “Mwy o Wybodaeth URL” mewn bar ochr Tweeter.

  Web http://www.pagera...

  Unwaith eto, mae peiriant chwilio yn cael ei gyfarwyddo i beidio â dilyn y ddolen.

  Cymaint ar gyfer backlinks.

 5. 6

  Methu cytuno mwy! Mae mesur yn hanfodol i wneud ein diwydiant yn llwyddiant. Anaml y bydd y rhan fwyaf o bobl neu gwmnïau yn gwneud rhywbeth oherwydd dyna'r “peth iawn i'w wneud”. Fel arfer mae yna ryw fath o gymhelliant sydd o fudd i ni. Mae mesur yn dilysu'r cymhelliant hwnnw ac yn caniatáu inni drosoli potensial ond deall effaith.

 6. 7

  Diolch am y pingback ar fy erthygl am Mesur Cyfryngau Cymdeithasol. Rwy'n cytuno'n llwyr â hyn! Rwy’n synnu at yr amharodrwydd i fesur cyfryngau cymdeithasol. Er mwyn ymgysylltu'n llawn â chwsmeriaid rwy'n credu ei fod yn angenrheidiol, yn enwedig os yw cwmni am farchnata eu cynhyrchion i bobl sydd eu hangen a'u hangen. Mae mesur ymgyrch cyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o gysylltu â chwsmeriaid a chyfrif i maes pa feysydd a sianeli maen nhw'n eu defnyddio i siarad am y cwmni neu'r cynnyrch.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.