Aeddfedu Cyfryngau Cymdeithasol

effaith fawr busnesau bach

Drigain mlynedd yn ôl wrth i deledu ddod i'r amlwg yn yr olygfa, roedd hysbysebion teledu yn debyg i hysbysebion radio. Roeddent yn cynnwys yn bennaf dyn traw yn sefyll o flaen camera, yn disgrifio cynnyrch, yn debyg iawn i'r ffordd y byddai ar y radio. Yr unig wahaniaeth oedd y gallech ei weld yn dal y cynnyrch.

Wrth i'r teledu aeddfedu, gwnaeth yr hysbysebu hefyd. Wrth i farchnatwyr ddysgu pŵer y cyfrwng gweledol fe wnaethant greu hysbysebion i ennyn emosiynau, roedd rhai yn ddoniol, eraill yn felys neu'n sentimental a rhai yn ddifrifol ac yn procio'r meddwl. Tra bod y gwyliwr cyffredin yn fwy jadiog heddiw, gellir ein symud o hyd i chwerthin, dagrau neu weithredu gyda'r hysbyseb gywir. (Yn y rhan fwyaf o achosion, fodd bynnag, byddwn yn ei wylio ar Youtube).

Mae dylunio gwe wedi mynd trwy'r un broses, o oes o wefannau pamffledi, gwnaethom symud i graffeg fflach ac animeiddiedig i gyffroi'r ymwelydd, ac yn olaf i wefannau syml, cyfeillgar i ffonau symudol, sy'n mynd lle mae ein cwsmeriaid, gyda nodweddion rhyngweithiol i greu marchnata sgyrsiau gydag ymwelwyr.

Ac yn awr, rydyn ni'n gweld cyfryngau cymdeithasol yn mynd trwy'r un cyfnodau. O sgyrsiau achosol i ddarlledu negeseuon gwerthu, mae marchnatwyr brwd yn dysgu dod o hyd i'r cydbwysedd hwnnw rhwng sgwrsio, ymgysylltu ac ychydig o werthiannau sy'n cael eu taflu i mewn. Wrth i'r cyfrwng aeddfedu, mae mwy a mwy o berchnogion busnesau bach yn ei gymryd o ddifrif fel rhan o'u marchnata. cymysgedd.

A yw'r meddwl dymunol hwnnw neu a oes newidiadau ar droed mewn gwirionedd? Rydyn ni eisiau gwybod, felly unwaith eto rydyn ni'n cynnal busnes bach arolwg cyfryngau cymdeithasol a chymharu'r canlyniadau â'r blynyddoedd diwethaf. Rydyn ni'n gobeithio cael llawer mwy o ganlyniadau, ond mae llawer o'r sylwadau rydyn ni wedi'u gweld hyd yn hyn yn adlewyrchu'r agwedd aeddfed hon yn glir.

O'r Arolwg:

Roeddwn i'n arfer pwysleisio am flogio ar amserlen a phoeni nad oedd cyfrif sylwadau yn uchel iawn. Erbyn hyn, rydw i wedi ymlacio a blogio pan mae gen i bwnc o ddiddordeb ac yn integreiddio fy swyddi mewn gweithdai a sesiynau hyfforddi byw. Mae cleientiaid wrth eu bodd â chysylltiadau â phynciau o ddiddordeb a gallaf weld eu bod wedi ymweld - hyd yn oed os nad ydyn nhw'n gadael sylw.

 

Treulio mwy o amser ar lai o gyfryngau. Althought Rwyf bob amser yn chwilio am y platfform newydd nesaf, pan ddaw, byddwn yn rhoi’r gorau i un o’r hen rai.

 

Rwyf wedi bod yn gweithio i greu strategaeth syml â ffocws sy'n fwy rhyngweithiol gyda darpar gleientiaid.

 

Beth amdanoch chi? Ydych chi wedi newid eich dull o weithredu i'r cyfrwng aeddfedu hwn? Ydych chi'n gweld canlyniadau? Byddem wrth ein bodd yn ychwanegu eich profiadau at ein arolwg cyfryngau cymdeithasol. dim ond ychydig funudau y bydd yn eu cymryd (Dim ond 20 cwestiwn ydyw). Yna edrychwch am fwy o ganlyniadau yma yn ddiweddarach y gwanwyn hwn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.