Effaith Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Cymdeithasol Cyfryngau Marchnata

Weithiau tybed a fydd dadansoddwyr byth yn llunio'r siwrnai y mae cwsmeriaid yn ei chymryd o feddwl i brynu. Mae'n ymddangos bod llawer yn rhy ddiog, ond rwy'n blino faint sydd ddim yn cymryd yr amser i ddod o hyd i'r effaith sydd gan gwmnïau wrth weithio yn y cyfryngau cymdeithasol.

O'r post:

Ni waeth a yw'ch brand yn siaradadwy neu'n ddiflas, wrth ichi lansio'r cymwysiadau cymdeithasol hyn, byddwch yn cynhyrchu rhywbeth gwerthfawr iawn? pobl sy'n poeni am eich brand, neu o leiaf y problemau y mae'n eu datrys. Rwyf wedi dechrau gofyn cwestiwn i farchnatwyr brand: pwy yw'ch cwsmeriaid sy'n ymgysylltu fwyaf? Nid wyf am gael ateb fel menywod 25 i 34 gydag o leiaf un plentyn. Rydw i eisiau ateb fel Emily DiBernardo, mae hi'n byw yn Kansas ac mae hi'n methu stopio siarad amdanon ni. Gyda chymwysiadau cymdeithasol, fe welwch Emily.

Os yw'ch brand yn siaradadwy, bydd eich ymdrechion cymdeithasol yn rhoi wyneb ar y selogion brand sydd â'r dylanwad mwyaf. Os yw'n ddiflas, bydd eich cymwysiadau cymdeithasol yn eich helpu i ddod o hyd i'ch selogion brand prin ond gwerthfawr, neu hyd yn oed gynhyrchu ychydig. Rhowch sylw i'r bobl hyn. Oherwydd wrth i annibendod hysbysebu godi ac ar lafar ddod yn bwysicach, maen nhw ar fin dod yn rhai o'ch asedau corfforaethol pwysicaf.

Puke. Symudodd yr holl eiriau bywiog a gwrthrychau sgleiniog i mewn i baragraffau cwpl. Ble mae'r prawf? Ble mae'r data? Fel rydw i wedi dweud o'r blaen, hyn fersiwn o ymgysylltu yn chwerthinllyd ... ac nid oes unrhyw brawf yn y swyddi hyn bod mwy o sylwadau yn arwain at fwy o werthiannau.

Forrester

Mae'r siart yn seiliedig ar y cwestiwn, Faint o ddiddordeb sydd gennych chi?. Faint o ddiddordeb sydd gen i? Wel, mae gen i ddiddordeb mawr yn y modelau ceir diweddaraf sy'n cael eu dylunio dramor ac yma yn Detroit ... ond dwi ddim yn prynu car. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn technoleg solar ... ond dwi'n byw mewn fflat. Mae gen i ddiddordeb mewn dyddio… ond heb weld unrhyw un.

Y broblem gyda'r dull hwn yw ei fod yn colli'r cwch cyfan ar y cwestiwn angenrheidiol, Ble mae defnyddwyr neu fusnesau yn ymchwilio ac yn gwneud penderfyniadau prynu? Y broblem gyda'r mwyafrif helaeth o wefannau cyfryngau cymdeithasol a marchnata yw mai anaml iawn y mae llwybr i'w brynu trwy'r cyfryngau hyn. Yn ogystal, nid oes unrhyw fwriad ar ochr y prynwr. Pryd yw'r tro diwethaf i chi fynd Facebook i brynu camera? Roeddwn i'n meddwl hynny!

Mae defnyddwyr a busnesau yn ymchwilio i bryniannau yn bennaf trwy beiriannau chwilio. Pam nad yw Forrester yn cymryd yr amser i adrodd ar ymddygiad syml busnesau a defnyddwyr? Mae'n ymddangos eu bod yn cael eu dallu gan y gwrthrychau sgleiniog gymaint â phawb arall. Rwy'n credu ei fod mewn gwirionedd adroddiad Forrester a ddywedodd fod 90% neu fwy o ddefnyddwyr y Rhyngrwyd yn cychwyn eu sesiwn gyda pheiriant chwilio neu mewn e-bost.

Hmmm…. yn ymddangos i mi, pe bawn i'n fusnes, byddwn i eisiau bod ar ddiwedd yr ymholiad chwilio hwnnw ... neu y dylwn fod yn anfon e-byst at fy nghwsmeriaid i'w hysbysu, eu cadw, a manteisio ar upsells.

Nid fy mod i ddim yn credu mewn marchnata ar lafar na phwer cyfryngau cymdeithasol ar frand ... dwi'n gwneud! Ond rydw i hefyd yn ymarferol wrth nodi bod angen i fusnesau roi eu hadnoddau gwerthfawr a chyfyngedig lle maen nhw Gall gwneud gwahaniaeth. Bydd cwmni, cynnyrch neu wasanaeth gwych yn codi yn y cyfryngau cymdeithasol ... ond ni allwch reoli'r sgwrs honno. Chi Gall rheoli canlyniad chwilio neu'r neges gymhellol mewn e-bost.

Camddefnyddio Busnes Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Roedd heno yn noson wych. Cawsom gryn nifer o bobl yn arddangos i fyny ar gyfer Clwb Technoleg Southside Smoosier ac Indy Tweetup lle trodd peth o'r sgwrs at, wrth gwrs, ddefnydd busnes o'r cyfryngau cymdeithasol. Buom yn siarad am rai o'r enghreifftiau gwych o'i weithredu a gweithrediadau ofnadwy o wael eraill.

Cytunodd y mwyafrif fod gan bob cyfrwng a thechnoleg ei gryfderau a'i wendidau - ac mae'r rhai sy'n ei wneud yn wael, yn amlach na pheidio, yn tueddu i gamlinio'r nod o'r dechnoleg. Mae'n debyg iawn i geisio puntio peg sgwâr i dwll crwn. Ar ôl i'r ymgyrchoedd ddod i ben, mae'r marchnatwyr yn crafu eu pennau ac yn meddwl tybed sut y gallent fod wedi methu.

Cyfryngau Cyfryngau Cymdeithasol a Defnyddiau Enghreifftiol

 • Rhwydweithio Cymdeithasol - rhwydweithio, cymwysiadau firaol.
 • Blogio - awdurdod adeiladu, ymddiriedaeth, cynulleidfa
 • Micro-blogio - cyfathrebu, croniclo, presenoldeb, dyrchafiad
 • Marchnata Symudol - marchnata ar sail amser, rhybuddion, cyfathrebu ar unwaith, marchnata caniatâd 1: 1
 • Wikis - cydweithredu, rhannu, hunangymorth
 • fideo - personoli, hiwmor, firaol, esboniad
 • Llyfrnodi Cymdeithasol - hyrwyddo, rhannu, rhannu torf
 • Fforymau - hunangymorth, dadl, sgwrs
 • Digwyddiadau - cydgysylltu, amserlennu, RSVPs
 • Bydoedd rhithwir - adloniant, cwmnïaeth

Rwy'n sylweddoli y gallwch chi adeiladu rhai ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol eithaf cymhleth sy'n ymgorffori defnyddiau a chyfryngau mewn ffyrdd nad ydyn nhw'n cyfateb i'm hopsiynau uchod. Rwy'n taflu rhai defnyddiau cyffredinol o bob un o'r cyfryngau i roi rhywfaint o fewnwelediad i sut y gellir eu defnyddio'n wahanol.

Mae llawer o farchnatwyr yn tueddu i gravitate tuag at y cyfrwng coolest neu'r un y maen nhw'n fwyaf cyfforddus ag ef. Damwain yw hon sy'n aros i ddigwydd oherwydd nad ydyn nhw'n trosoledd nac yn cyfuno'r cyfryngau i'w potensial llawnaf.

Rhwydweithiau Cymdeithasol yn erbyn Peiriannau Chwilio

Un o'r camdybiaethau mwyaf o Farchnata Cyfryngau Cymdeithasol yw, os ydych chi'n dymuno gwerthu'ch cynnyrch i fwy pobl, dylech chi wneud hynny ar cymdeithasol rhwydwaith. Mae'r rhwydwaith cymdeithasol yn gyfystyr â phobl, iawn? Efallai ... gadewch i ni edrych arno ychydig yn wahanol:

 • Bwriad pobl sy'n ymuno â rhwydweithiau cymdeithasol yw Nodyn i brynu'ch cynnyrch neu wasanaeth. Mewn gwirionedd, mae eich hysbyseb, neu'n waeth - eich sbam, yn syml yn mynd i'w diffodd.
 • Mae 4% o weithgareddau Rhyngrwyd yn ymgorffori rhwydweithiau cymdeithasol.

Ar y llaw arall:

 • Bwriad defnyddiwr peiriant chwilio sy'n teipio'r cynnyrch neu'r gwasanaeth rydych chi'n ei gynnig - neu'r broblem rydych chi'n ei datrys - yw ymchwilio a / neu brynu eich cynnyrch (os ydych chi yno i'w gael).
 • Mae dros 90% o weithgareddau Rhyngrwyd yn ymgorffori chwilio yn y broses.

Os ydych chi wir eisiau defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i gaffael cwsmeriaid newydd, yna mae angen i chi adolygu pa gyfryngau fydd yn ennyn y sylw mwyaf gan beiriannau chwilio, nid hysbysebu mewn ystafell sy'n llawn pobl nad oes ganddyn nhw'r diddordeb lleiaf.

4 Sylwadau

 1. 1

  Doeddwn i ddim yn gallu cytuno mwy, rydw i'n arfer bod yr un mewn parti sy'n ceisio cyflwyno fy ngwaith fideo i gerddorion! A hyd yn oed os oedd ganddyn nhw ddiddordeb, nid oedden nhw yn y meddylfryd cywir, ddim fel pan maen nhw ar-lein ac yn dod o hyd i'm gwefan ac yna'n treulio peth amser yn edrych ar fy ngwaith, nawr mae cleientiaid yn cysylltu â mi.

  Cyn belled â'r fideo sy'n defnyddio i bersonoli'ch hun, a yw'n well cadw at ysgrifennu postiadau ar gyfer y geiriau mynegeio neu a ydych chi'n meddwl bod vlogio hefyd yn syniad da?

  • 2

   Helo Edward,

   Diolch! Mae buddion blogio gyda fideo i ddarparu termau chwiliadwy yn dal i fod yn enillydd yn fy llyfr. Mae lleiafrif o bobl yn defnyddio chwiliadau fideo - ac o fewn y rheini, nid yw llawer yn cymryd yr amser i ddisgrifio'r fideo yn iawn.

   Mae cyfuno'r ddau yn bwerus ond mae'n cymryd ychydig yn hirach, serch hynny. Bydd gallu cyhoeddi Blog Fideo (Podcastable), A blog am bob fideo yn bendant yn gwella'ch siawns o gael eich darganfod!

   Blwyddyn Newydd Dda!
   Doug

 2. 3

  Post gwych Doug. Rwyf wedi gweld llawer o berchnogion busnesau preifat yn camddefnyddio rhwydweithiau cymdeithasol. Mae nid yn unig yn edrych fel sbam, ond mae'n drewi o sbam rhad. Gwell dull yw cymryd yr amser i adeiladu cynnwys ar-lein (mae blog yn opsiwn gwych), creu arbenigedd, dangos eich rhagoriaeth yn eich proffesiwn, ac ennill canlyniadau chwilio.

 3. 4

  Doug mae hon yn swydd wych. Fel cwmni gwe eithaf amrywiol, rydym yn gyson yn ceisio dod o hyd i ffyrdd newydd o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i gynyddu ein safle gwerthu a marchnata yn effeithiol. Rwy'n credu eich bod chi'n taro ar rai pwyntiau allweddol cryf iawn ynghylch camddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, pethau rwy'n credu y dylai hyd yn oed arbenigwyr eu cofio.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.