Rwy'n credu bod Llwyddiant Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol B2B yn Gorliwio

fel atgasedd

Gadewch i ni ddechrau'r sgwrs hon trwy ddweud bod fy holl dystiolaeth yn anecdotaidd. Nid wyf wedi gwneud unrhyw ymchwil eang i brofi fy ngreddf; Rwy'n parhau i gael mwy a mwy o bobl yn sibrwd wrthyf nad ydyn nhw'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i yrru canlyniadau. Ac nid ydyn nhw'n dioddef o gwbl; mae eu cwmnïau'n gwneud yn wych.

“Arhoswch!”, Rydych chi'n datgan, “Fe allen nhw fod yn gwneud cymaint yn well!”

Nope. Mae gan un o'r cwmnïau YoY twf dros 100% mewn marchnad hynod gystadleuol. Nid oes unrhyw un o'u harweinyddiaeth na'u gweithwyr yn cynnal presenoldeb cyfryngau cymdeithasol cyson. Daw mwyafrif helaeth eu harweinwyr o gynadleddau y maent yn eu mynychu ledled y byd. Mae ganddyn nhw dîm gwerthu mewnol sy'n dilyn i fyny ar yr arweinwyr hynny ac yn gyrru trosiadau cartref.

Mae busnes arall newydd adeiladu swyddfa newydd ac mae'n hunangyllido eu twf. Mae ganddyn nhw gynnyrch integreiddio nad oes ganddo unrhyw gystadleuaeth mewn diwydiant Menter, ac maen nhw'n llofnodi cwsmeriaid cyn gynted ag y gallan nhw ddangos demo iddyn nhw. O ddifrif - dim cyfryngau cymdeithasol.

Nid siarad am fonitro rhybuddion yn unig ydw i ... dwi'n siarad sero ymdrech yn eu strategaethau cyfryngau cymdeithasol.

Ar yr ochr arall, mae gen i un cwmni rydw i'n gweithio gyda nhw a ddywedodd wrthyf nad ydyn nhw'n gwneud unrhyw beth ond hyrwyddo cyfryngau cymdeithasol oherwydd ei fod yn gweithio cystal. “Beth arall ydych chi wedi rhoi cynnig arno?”, Gofynnais. “Dim byd, nid oes angen i ni wneud hynny.”, Meddai’r perchennog. Yn ddiddorol, felly nid yw'r un cwmni sy'n ystyried canlyniadau cyfryngau cymdeithasol yn gwneud dim ond cyfryngau cymdeithasol. Sut maen nhw'n gwybod ei fod yn gweithio?!

Marchnatwyr yn Deffro

Dywedodd cydweithiwr wrthyf yn ddiweddar fod ei Brif Swyddog Meddygol wedi'i ddiswyddo yn ddiweddar ar ôl misoedd o riportio metrigau gwagedd i'r bwrdd. Tudalenviews, yn dilyn, yn hoffi, ac yn ail-drydar ... heb unrhyw gydberthynas o gwbl ag unrhyw gynhyrchu na thwf refeniw.

Mae gennym gleient a ddathlodd ei allu cyfryngau cymdeithasol, gan gronni dilyniant enfawr ar draws llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Fe wnaethant weithio'n anhygoel o galed i ymgysylltu a meithrin eu rhwydwaith cyfryngau cymdeithasol. Ond o ran demos a lawrlwythiadau, nid oedd cydberthynas rhwng y niferoedd erioed.

Mae fy arsylwadau storïol yn parhau gyda fy ngwefannau. Er fy mod i'n cael rhywfaint o ddiawl trwy LinkedIn, mae Facebook a Twitter yn cynhyrchu sero refeniw. Yn ddiweddar, fe wnes i brofi a gyrru degau o filoedd o ddarllenwyr ychwanegol i ymgysylltu â nhw trwy reolwr Facebook. Yep .. fe wnaethoch chi ei ddyfalu. Heb fynd.

Pedair Problem gyda Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Mae pedair problem sy'n brifo ein gallu i gael gwerthiannau gwych a briodolir gan y cyfryngau cymdeithasol:

  1. Bwriad - a yw'ch cefnogwyr a'ch dilynwyr ar gyfryngau cymdeithasol yn eich dilyn oherwydd eu bod yn ymchwilio i'w pryniant nesaf ac yn edrych ar eich cwmni? Fy dyfalu yw mai canran fach iawn o'ch cynulleidfa gyffredinol ... a chael hwyl yn ceisio darganfod yn union pwy ydyn nhw.
  2. Priodoli - y trawsnewidiad rhwng rhwydweithiau cymdeithasol a'ch analytics yn llawn bylchau, a'r mwyaf oll yw gwerthiannau a ddaeth o Ddiweddariad Tweet neu Facebook. Nid yw'n amhosibl; mae'n anodd yn unig.
  3. Twneli - mae pob marchnatwr wrth ei fodd yn tynnu eich twmffat trosi a bydd yn dweud wrthych fod ymgysylltiad yn hanfodol rhwng ymwybyddiaeth a throsi. Nid y broblem yw'r drefn; dyma'r gofod rhwng. Mae cwsmeriaid yn delweddu'r twmffat cŵl hwn lle mae rhagolygon yn hepgor y cam olaf i'r nesaf. Mae'r realiti yn wahanol iawn. Mae trosiadau filltiroedd i ffwrdd o gysylltu ar gyfryngau cymdeithasol. Efallai y bydd yn cymryd blynyddoedd i yrru'r awdurdod adref y mae gennych chi y dylid cydnabod amdano. Dyna dunnell o ymdrech gydag ychydig iawn o enillion ar fuddsoddiad.
  4. Vanity - onid yw'n teimlo'n anhygoel pan gewch gannoedd neu filoedd o olygfeydd, hoff bethau, trydariadau, ail-drydariadau, cyfranddaliadau neu gynigion cystadleuaeth? Mae'n gwneud hynny - mae ein tîm wedi gwneud hynny ac yn uchelgeisiol yn ein gallu cyfryngau cymdeithasol. Y broblem, wrth gwrs, oedd nad oedd yr un o'r metrigau hynny wedi arwain at unrhyw fusnes. Pan nad yw'r ffôn yn canu, mae marchnatwyr wrth eu bodd yn pwyntio at fetrigau gwagedd i ddargyfeirio sylw.

Dylai marchnatwyr fod yn gweithio o refeniw yn ôl at y gobaith. Dylai cydnabod o ble mae'ch refeniw yn dod fod yn brif flaenoriaeth ichi ac yna gyrru busnes trwy'r cyfryngau a'r sianeli hynny.

Nid wyf yn dweud na fydd neu na all cyfryngau cymdeithasol weithio, rwy'n nodi fy mod yn aml yn gweld buddsoddiadau marchnata mewn strategaethau eraill sydd ag enillion llawer uwch ar fuddsoddiad, yn gofyn am lawer llai o ymdrech, ac sy'n haws eu holrhain.

Dwi ddim chwaith yn rhoi’r gorau iddi ar gyfryngau cymdeithasol. Rwy'n sylweddoli y gall ymwybyddiaeth brand, cydnabyddiaeth, awdurdod ac ymddiriedaeth oll arwain at ganlyniadau gwych. Rwy'n codi ar y canlyniad bod cyfryngau cymdeithasol yn aml yn gorliwio. Os oes unrhyw un yn dweud wrthych chi'n wahanol, edrychwch ar y busnes ac ymchwilio i sut maen nhw'n cael eu talu.

Fy dyfalu yw nad trwy'r cyfryngau cymdeithasol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.