Ystadegau Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol Ni Allwch Chi Goll!

ystadegau marchnata cyfryngau cymdeithasol

Ar ryw adeg ddegawdau lawer yn ôl, dechreuon ni gymryd yn ganiataol bod gan yr aelwyd arferol radio, yna ffôn, ac yn olaf teledu. Rwy'n credu ein bod wedi cyrraedd y dirlawnder hwnnw gyda cyfryngau cymdeithasol… A oes gwir angen i ni feintioli'r effaith neu geisio argyhoeddi busnes bod cyfryngau cymdeithasol yma i aros? Yeesh, nid wyf yn gobeithio.

Nid yw hynny'n golygu ei bod hi'n bryd i farchnatwyr ollwng popeth a betio'r cyfan ar Snapchat, serch hynny. Mae yna ddiwydiannau traddodiadol o hyd sy'n defnyddio beiro a phapur, cwmnïau sy'n dal i yrru refeniw gyda phost uniongyrchol, sy'n dal i fod yn ROI i lawer o gwmnïau sy'n gwneud cyfryngau traddodiadol. Mewn gwirionedd, mae marchnata traddodiadol yn tyfu yn ei allu i segmentu a thargedu aelodau'r boblogaeth. Rwy'n digress ... gadewch i ni fynd yn ôl at farchnata cyfryngau cymdeithasol. Mae'n fawr.

Ydych chi'n ystyried defnyddio cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo'ch busnes yn 2017? Angen rhai ffeithiau a ffigurau i'ch helpu chi i ffurfio a gweithredu'ch strategaeth? Rhannodd Wordstream stats marchnata cyfryngau cymdeithasol gwych yn y swydd ddiweddar hon, a rhoesom y driniaeth infograffig isod iddo. Mark Walker-Ford, Sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr Dylunio Gwefan Goch

Dyma ffeithiau ac ystadegau diddorol a simsan am gyfryngau cymdeithasol y byddwch chi am edrych arnyn nhw, yn ôl Ffrwd geiriau.

Ystadegau Demograffig Cyfryngau Cymdeithasol

 1. Mae 75% o ddefnyddwyr rhyngrwyd gwrywaidd ar Facebook hefyd 83% o ddefnyddwyr rhyngrwyd benywaidd
 2. 32% o bobl ifanc yn eu harddegau ystyried mai Instagram yw'r rhwydwaith cymdeithasol pwysicaf
 3. Mae defnyddwyr rhyngrwyd benywaidd yn fwy tebygol o ddefnyddio Instagram na dynion, yn 38% o'i gymharu â 26%
 4. Mae 29% o ddefnyddwyr rhyngrwyd sydd â graddau coleg yn defnyddio Twitter, o'i gymharu â 20% gyda graddau ysgol uwchradd neu lai
 5. 81% o millennials gwiriwch Twitter o leiaf unwaith y dydd
 6. Mae'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr Instagram rhwng 18-29 oed, tua chwech o bob deg oedolyn ar-lein
 7. 22% o gyfanswm poblogaeth y byd yn defnyddio Facebook
 8. Mae gan LinkedIn fwy na Proffiliau defnyddwyr 450 miliwn
 9. Ar unrhyw ddiwrnod penodol, Mae Snapchat yn cyrraedd 41% o bobl ifanc 18 i 34 oed yn yr Unol Daleithiau
 10. Youtube yn gyffredinol, a hyd yn oed Youtube ar ffôn symudol yn unig, yn cyrraedd mwy o bobl 18-34 a 18-49 oed nag unrhyw rwydwaith cebl yn yr UD

Ystadegau Defnydd Cyfryngau Cymdeithasol

 1. Mae Facebook yn parhau i fod y platfform cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddir fwyaf, gyda 79% o ddefnyddwyr rhyngrwyd America Yn seiliedig ar gyfanswm y boblogaeth, (nid defnyddwyr rhyngrwyd yn unig) mae 68% o oedolion yr UD ar Facebook.
 2. Mae Instagram yn derbyn y fedal arian gyda 32% o ddefnyddwyr Pinterest yn dod mewn traean agos gyda 31%, a LinkedIn a Twitter ar 29% a 24% yn y drefn honno.
 3. Ymwelodd 76% o ddefnyddwyr Facebook â'r wefan yn ddyddiol yn ystod 2016, gyda dros 1.6 biliwn o ymwelwyr bob dydd, o'i gymharu â 70% o'r defnydd dyddiol yn 2015.
 4. Mae'r defnyddiwr LinkedIn ar gyfartaledd yn treulio 17 munud ar y wefan bob mis
 5. Mae 51% o ddefnyddwyr Instagram yn cyrchu'r platfform yn ddyddiol, a dywed 35% eu bod yn edrych ar y platfform sawl gwaith y dydd
 6. Mae bron i 80% o'r amser a dreulir ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn digwydd Ar symudol
 7. Mae gan Katy Perry y dilynwyr twitter mwyaf ledled y byd, ar 94.65 miliwn
 8. Dros Rhennir 400 miliwn o gipiau ar Snapchat y dydd, a rhennir bron i 9,000 o luniau bob eiliad
 9. Dim ond 10 mil o fideos Youtube wedi cynhyrchu mwy nag 1 biliwn o olygfeydd
 10. Mwy na hanner holl olygfeydd Youtube ar ddyfeisiau symudol

Ystadegau Busnes Cyfryngau Cymdeithasol

 1. Mae Instagram yn ennill $ 595 miliwn mewn refeniw hysbysebion symudol y flwyddyn, nifer sy'n cynyddu'n gyflym
 2. Er gwaethaf y newyddion am layoffs a swyddogion gweithredol yn gadael y cwmni, Mae refeniw Twitter i fyny 8% YOY
 3. 59% o Americanwyr gyda chyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn meddwl bod gwasanaeth cwsmeriaid trwy'r cyfryngau cymdeithasol wedi ei gwneud hi'n haws ateb cwestiynau a datrys materion
 4. Dros 50 miliwn o fusnesau defnyddio Tudalennau Busnes Facebook
 5. 2 filiwn o fusnes defnyddio i Facebook ar gyfer hysbysebu
 6. Facebook tyfodd cyfanswm y refeniw 56% yn 2016, a thyfodd refeniw hysbysebu 59%
 7. 93% o ddefnyddwyr Pinterest defnyddio'r platfform i gynllunio neu brynu
 8. 39% o ddefnyddwyr LinkedIn talu am gyfrifon premiwm misol
 9. Mae Pinterest yn gyrru 25% o'r holl draffig atgyfeirio gwefannau manwerthu
 10. Mwy na 56% o oedolion ar-lein defnyddio mwy nag un platfform cyfryngau cymdeithasol

Ystadegau Cynnwys Cyfryngau Cymdeithasol

 1. Mae trydar gyda delweddau yn derbyn 18% yn fwy o gliciau na thrydar heb ddelweddau
 2. Mae 100 miliwn o fwyd a 146 o fyrddau ffasiwn yn bodoli Pinterest
 3. Ar LinkedIn, mae 98% o swyddi â delweddau yn derbyn mwy o sylwadau ac mae gan swyddi â dolenni cyfradd ymgysylltu 200% yn uwch
 4. Mae tua 81 miliwn o gyfrifon ffug Facebook ac mae tua 5% o gyfrifon twitter yn ffug
 5. Mae 100 miliwn o oriau o gynnwys fideo yn gwylio ar Facebook yn ddyddiol
 6. Mwy na 1 miliwn o ddefnyddwyr LinkedIn wedi cyhoeddi cynnwys ffurf hir, gyda 160,000 o swyddi ffurf hir yn cael eu cyhoeddi bob wythnos ac mae dros 19.7 miliwn o gyflwyniadau SlideShare wedi'u huwchlwytho i'r platfform.
 7. 88% o fusnesau â mwy na 100 o weithwyr defnyddio twitter at ddibenion marchnata
 8. Mae'r fideo Youtube a gyflwynwyd gan y defnyddiwr gyda'r nifer fwyaf o olygfeydd yn Brathodd Charlie fy mys gyda dros 845 miliwn o olygfeydd
 9. Pizza yw'r bwyd wedi'i instagramio fwyaf eang, yn union o flaen stêc a swshi
 10. Mae blogio yn parhau i dyfu, gyda dros 409 miliwn o bobl gwylio mwy na Tudalennau 23.6 biliwn bob mis ar WordPress yn unig

Edrychwch ar yr ffeithlun hwn o Dylunio Gwefan Goch sy'n llunio'r ystadegau perthnasol sy'n ymwneud â cymdeithasol cyfryngau marchnata.

ystadegau cyfryngau cymdeithasol 2017

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.