Y Tri Bwced o Siaradwyr Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Am wythnos anhygoel mae hyn wedi bod yn Social Media Marketing World! Fe wnes i gymedroli sesiwn ar flogio corfforaethol gyda Ardoll Justin ac Tiwbiau Waynette. Justin sy'n arwain y cyhuddiad yn Citrix am eu strategaethau cymdeithasol a chynnwys, ac mae Waynette yn arwain help ymdrechion strategaeth cynnwys SAS. Dau berson anhygoel sy'n rhedeg strategaethau enfawr yn effeithlon ac yn ymarferol.

Ers imi gymedroli, bu’n rhaid imi gadw’n dawel a chadw at gwestiynau a oedd yn archwilio’r strategaethau a ddefnyddiodd y ddau sefydliad i dyfu eu hymdrechion busnes. Efallai mai hwn oedd y cyntaf i mi :). Felly roedd y chwyddwydr ar Justin a Waynette ... ac er eu bod yn gweithio mewn dwy gorfforaeth hollol wahanol, roedd tunnell o debygrwydd i'r polisïau, y cynlluniau, y prosesau a'r mesuriadau yr oeddent wedi'u rhoi ar waith.

Y mwyaf adfywiol oedd na wnaethant swnio'n fel y siaradwr Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfartaledd. Ni wnaethant ddweud pethau goofy am ysgrifennu'r hyn rydych chi'n ei garu, dewch o hyd i'ch arbenigol, dim ond ei wneud na crap hipi a damcaniaethol arall sydd ddim ond yn gweithio ar dudalennau llyfr cyfryngau cymdeithasol sy'n gwerthu orau ac ym meddwl ei grewr.

Wrth i'r diwydiant hwn aeddfedu, rwy'n dechrau gweld rhywfaint o wahaniad rhwng gwybodaeth, profiad a mewnwelediad arweinwyr marchnata cyfryngau cymdeithasol. Rwy'n credu eu bod yn syrthio i 3 bwced:

  1. Ymarferwyr - siaradwyr sy'n rhannu mewnwelediad i'w hymdrechion personol eu hunain i ddatblygu, gweithredu a phrofi ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol er mwyn cadw eu cwmni'n broffidiol ac yn tyfu. Mae Justin a Waynette yn enghreifftiau gwych, yn ogystal â llawer o'r arweinwyr asiantaeth yn y gofod.
  2. Damcaniaethwyr - dyma'r dynion sy'n ffurfio termau marchnata newydd, yn ysgrifennu llyfrau ac yn siarad ar ddamcaniaethau na chawsant eu profi erioed neu anaml. Maent yn gwneud incwm gwych ar werthu llyfrau, areithiau a rhywfaint o ymgynghori corfforaethol. Weithiau maent yn arloesi ac yn darparu safbwyntiau newydd ar y problemau presennol - ond yn aml dim ond fflwff plaen yw'r cyngor a roddant.
  3. gwerthwyr - er bod asiantaethau hefyd yn elwa o siarad a rhannu sut maen nhw'n gwella canlyniadau cleientiaid, nid ydyn nhw'n ceisio ennill drosodd na gwerthu aelod o'r gynulleidfa trwy greu'r neges o amgylch platfform penodol. Y broblem gyda gwerthwyr yw eu bod i gyd yn ymladd am gyllideb gan ei gilydd ac maen nhw i gyd yn credu mai nhw yw canol y bydysawd. Os ydych chi'n berchen ar blatfform SEO, SEO yw'r ateb. Os ydych chi'n berchen ar blatfform Cyfryngau Cymdeithasol, Cyfryngau Cymdeithasol yw'r ateb. Os ydych chi'n berchen ar blatfform e-bost, e-bost yw'r ateb.

Roedd cydbwysedd cadarn o’r tri bwced yn Social Media Marketing World ac rydw i wir yn teimlo’n freintiedig i fod yn siaradwr sydd wedi cael ei gynnwys sawl gwaith. Rwy'n teimlo ychydig yn rhwystredig, serch hynny, mewn rhai digwyddiadau lle gwelaf fwcedi # 2 a # 3 yn cael eu gorlwytho. Rwy'n gwybod fy mod yn rhagfarnllyd oherwydd ein bod ni'n ymarferwyr ... ond wrth i mi siarad â'r mynychwyr, mae'r ymateb bob amser yr un fath ... sut ydw i'n gwneud hynny gweithredu y strategaethau hyn.

Nid yw mynychwyr yn mynychu cynhadledd heb fuddsoddiad ... airfare, gwesty, tocynnau, bwyd ... mae hynny'n fuddsoddiad da i'r mwyafrif o fynychwyr. Mae'n hanfodol eu bod yn gadael y gynhadledd gyda'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt i ddatblygu eu rhaglen. Rwy'n falch bod gan y Folks yn Social Media Examiner gymaint o gydbwysedd yn eu traciau - os ydych chi cofrestrwch am docyn rhithwir, fe gewch chi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi! Ni wnaeth yr holl sesiynau ... ond mwy na digon i'w wneud yn werth chweil!

Rwy'n cael fy hun yn sgipio bwcedi 2 a 3 ac yn amserlennu fy mhresenoldeb fy hun o amgylch bwced 1.

Un sylw

  1. 1

    “Os ydych chi'n berchen ar blatfform SEO, SEO yw'r ateb. Os ydych chi'n berchen ar blatfform Cyfryngau Cymdeithasol, Cyfryngau Cymdeithasol yw'r ateb. Os ydych chi'n berchen ar blatfform e-bost, e-bost yw'r ateb. " Mae hyn gymaint yn wir. Hynny yw, mae pawb sy'n defnyddio platfform penodol yn ei ddefnyddio am reswm (rhesymau) penodol. Fodd bynnag, er y gall y rheswm (rhesymau) hyn fod yn gyfreithlon ac yn seiliedig ar wir ddadleuon, nid ydynt yn y pen draw ac efallai y bydd gan lwyfannau eraill ei fanteision hefyd. Dylai pobl edrych ar broblemau o wahanol safbwyntiau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.