Cynllun Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol mewn 6 Cham Hawdd

Cynllun Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn parhau i symud ymlaen fel offeryn rhwydweithio, gwrando, cyhoeddi, cefnogi a hyrwyddo ar gyfer busnesau. Mae hysbysebu cyfryngau cymdeithasol yn datblygu, gan ddarparu mwy o ddulliau a thargedu uwch sy'n gostwng y gost fesul ymgysylltiad. Mae'r llwyfannau ar gyfer gwrando, ymateb, cyhoeddi, mesur a gweithredu ymgyrchoedd wedi'u sefydlu ac yn parhau i ddarparu offrymau gwych i fusnesau.

Gyda llu o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol bellach ar gael, mae'n hawdd bod yn ddryslyd neu'n ansicr ynghylch sut i ddatblygu strategaeth cyfryngau cymdeithasol yng nghymdeithas hypergysylltiedig heddiw. Rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol yw un o'r llwybrau gorau i hyrwyddo'ch brand yn fyd-eang. Gyda dros 2.7 biliwn o ddefnyddwyr ledled y byd, ni all fod unrhyw amheuaeth bod cyfryngau cymdeithasol yn cynnig potensial aruthrol ac yn cael effaith wirioneddol ar linell waelod busnes. Emedia Creadigol

Rydyn ni wedi dysgu llawer yr holl ffordd. Ar y cyfan, mae brandiau'n dysgu bod cyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o godi ymwybyddiaeth a sbarduno ymgysylltiad; ond nid bob amser y cyfrwng gorau ar gyfer gwerthu uniongyrchol. Rydym hefyd yn gwybod bod cyfryngau cymdeithasol wedi trosglwyddo boddhad cwsmeriaid i fforwm cyhoeddus lle gall ein darpar gwsmeriaid ddarllen am gamddatganiadau brand. Mae'n beiriant pwerus i'r defnyddiwr a'r busnes, ond gall fod yn rhwystredig ac yn ddrud heb gynllun marchnata cyfryngau cymdeithasol gwych.

Beth yw Cynllun Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol?

Er mwyn cynhyrchu canlyniadau cadarnhaol, mae angen cynllun marchnata cyfryngau cymdeithasol arnoch sy'n cyd-fynd â'ch amcanion busnes. Dylai gynnwys eich sefyllfa bresennol o gyfrifon cyfryngau cymdeithasol, sut rydych chi'n graddio yn erbyn eich cystadleuaeth, nodau targed yn y dyfodol, a'r holl gamau ac offer y byddwch chi'n eu defnyddio i gyrraedd yno.

Mae'r cynllun marchnata cyfryngau cymdeithasol yn gweithredu fel glasbrint ar gyfer eich holl gamau gweithredu, yn ogystal â ffordd i benderfynu a yw'ch ymdrechion yn ennill tyniant ai peidio.

Camau Cynllun Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

  1. Sefydlu eich amcanion a'ch nodau cyfryngau cymdeithasol - gwnewch yn siŵr eu bod yn cyd-fynd â'ch strategaeth farchnata gyffredinol i sicrhau bod eich strategaeth yn gyrru mwy o ganlyniadau busnes.
  2. Cynnal archwiliad cyfryngau cymdeithasol - mynnwch gipolwg ar eich cyflwr cyfryngau cymdeithasol cyfredol a'i gymharu â'ch cystadleuwyr.
  3. Creu neu optimeiddio'ch proffiliau cyfryngau cymdeithasol - gyda'ch archwiliad wedi'i gwblhau, mae'n bryd ichi wella'ch presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol.
  4. Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymgysylltiad cyfryngau cymdeithasol - arsylwi gweithgaredd cyfryngau cymdeithasol cystadleuwyr a phroffiliau eraill sy'n gysylltiedig â diwydiant i weld sut y gallwch chi wahaniaethu rhwng eich presenoldeb.
  5. Datblygu cynllun cynnwys a chalendr golygyddol - postio a rhannu cynnwys perthnasol yn rheolaidd yw'r agwedd bwysicaf i sicrhau llwyddiant yn y cyfryngau cymdeithasol.
  6. Trac, gwerthuso, a gwella'ch cynllun marchnata cyfryngau cymdeithasol - mae monitro a mesur cyson yr un mor hanfodol â chael y tactegau ymgysylltu cywir mewn marchnata cyfryngau cymdeithasol.

Edrychwch ar yr holl fanylion, awgrymiadau a chyngor yn yr ffeithlun addysgiadol hwn gan Emedia Creative, Sut I Sefydlu Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol sy'n Alinio ag Amcanion Busnes.

Camau Cynllun Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.