Camgymeriadau Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol y dylech Eu Osgoi

camgymeriadau cyfryngau soical

Yn amlach na pheidio, rwy'n clywed mwy a mwy o gwmnïau'n siarad am gyfryngau cymdeithasol fel pe bai'n gyfrwng darlledu arall yn unig. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn llawer mwy na hynny. Gellir dadansoddi cyfryngau cymdeithasol ar gyfer deallusrwydd, eu monitro am adborth a chyfleoedd, eu defnyddio i gyfathrebu â rhagolygon a chwsmeriaid, eu defnyddio i dargedu a hyrwyddo'ch brand i gynulleidfaoedd perthnasol, a'u ysgogi i gynyddu awdurdod ac enw da eich gweithwyr a'ch brand.

Mae unrhyw strategaeth farchnata ddigidol effeithiol yn cynnwys cydran annatod o'r cyfryngau cymdeithasol. Cychwyn neu beidio, mae'n un o'r llwyfannau digidol gorau ar gyfer gyrru busnesau ymlaen yn gyflym, ar yr amod bod marchnata cyfryngau cymdeithasol yn cael ei wneud yn iawn. I newydd-ddyfodiaid i'r diwydiant marchnata digidol, mae gwneud argraff gyntaf dda ar gyfryngau cymdeithasol yn hollbwysig gan mai dim ond un cyfle maen nhw'n ei gael i'w wneud yn iawn. Mae colli'r siawns honno'n golygu llusgo ar ôl cystadleuwyr ac atgyweirio enw da sydd ynddo'i hun yn dasg nad yw mor hawdd. Jomer Gregorio, Marchnata Digidol Philippines

Dyma 8 Camgymeriad Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol i'w Osgoi

 1. Cael na strategaeth cyfryngau cymdeithasol o gwbl.
 2. Creu cyfrifon ar gormod o lwyfannau yn rhy fuan.
 3. Talu am dilynwyr ffug.
 4. Siarad gormod am y brand a'r brand yn unig.
 5. Gan ddefnyddio amherthnasol a hashnodau gormodol.
 6. Rhannu gormod diweddariadau mewn ychydig amser. (Ond efallai na fyddwch chi rhannu mor aml fel y gallech chi)
 7. Anghofio i prawf darllen.
 8. Esgeuluso'r cymdeithasol agwedd ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae llawer o'r camgymeriadau hyn yn gyffredin â ffeithlun blaenorol y gwnaethom ei rannu camgymeriadau cyfryngau cymdeithasol busnes. Un eitem allweddol y byddwn yn ei hychwanegu at hyn yw y dylech bob amser fod yn ceisio adeiladu gwerth yn ogystal ag arwain eich dilynwyr drwodd i alwad i weithredu. Nid wyf yn golygu pitsio gyda phob diweddariad, dim ond cadw mewn cof y dylai eich strategaeth ymgorffori aelodau newydd o'r gynulleidfa yn ôl i'ch brand i'w dilyn, ffan, arddangos, lawrlwytho, tanysgrifio neu drosi.

Camgymeriadau Cyfryngau Cymdeithasol-Marchnata

3 Sylwadau

 1. 1

  Cytuno'n llwyr â'r camgymeriadau rydych chi wedi'u crybwyll uchod.

  Dyma'r camgymeriadau cyfryngau cymdeithasol mwyaf cyffredin y mae pobl yn eu gwneud. Y cyfryngau cymdeithasol yw'r 2il le gorau i yrru darpar gwsmeriaid a darllenwyr ar ôl peiriannau chwilio.

  Ynghyd â'r camgymeriadau hyn, mae peidio â darparu diweddariadau rheolaidd hefyd yn gamgymeriad cyffredin yn fy marn i. Rwyf wedi gweld cymaint o frandiau ar Facebook nad ydyn nhw byth yn gofalu am eu cynulleidfa a dyna pam nad ydyn nhw'n ymgysylltu.

  Mae pobl bob amser eisiau adloniant neu rywbeth a all gadw eu themâu yn brysur ac Os nad yw unrhyw frand yn darparu cynnwys o'r fath, yna efallai y bydd y siawns uwch y bydd y gynulleidfa'n anghofio enw eu brand.

  Felly er mwyn cadw eu henw ym meddwl eu cynulleidfa, rhaid iddynt orfod darparu cynnwys o'r fath a all helpu, difyrru a chadw eu cynulleidfa'n brysur.

  Rwy’n falch eich bod wedi sôn am y camgymeriadau cyfryngau cymdeithasol mawr hyn. Felly Diolch am ei rannu gyda ni. 😀

 2. 3

  Diolch am y mewnwelediadau a'r nodiadau atgoffa gwych! Mae'r rhain i gyd yn wir. Rwy'n cytuno'n gryf! Mae postio gormod o swyddi mewn cyfnod byr yn gamgymeriad mewn gwirionedd ac rydw i fel arfer yn dod ar draws y broblem hon. Rwy'n dal i gofio pan oeddwn yn dal i fod yn ddechreuwr, postiais deirgwaith cynnwys y dydd ac roedd pobl yn ei anwybyddu'n arbennig pan nad yw'r pwnc yn ddiddorol ac na allai darllenwyr uniaethu. Mae darllen darllen hefyd yn bwysig er mwyn meithrin ymddiriedaeth a dibynadwyedd ar gyfer eich brand, mae sillafu yn bwysig. dylid eu gwirio bob amser. Post gwych!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.