Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol 101

Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol 101

Sut mae cychwyn arni cyfryngau cymdeithasol? Mae hwn yn gwestiwn yr wyf yn parhau i'w gael pan siaradaf ar effaith cyfryngau cymdeithasol ar ymdrechion marchnata busnes. Yn gyntaf, gadewch i ni drafod pam y byddai'ch cwmni eisiau bod yn weithredol ar gyfryngau cymdeithasol.

Rhesymau Pam fod Busnesau'n Defnyddio Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Dyma fideo esboniwr gwych ar 7 ffordd y gall eich marchnata cyfryngau cymdeithasol yrru canlyniadau busnes.

Sut i Ddechrau gyda'r Cyfryngau Cymdeithasol

 1. Dewiswch Eich Rhwydweithiau Cymdeithasol - Chwiliwch am grwpiau a chwsmeriaid diwydiant unigryw ymhlith pob platfform cyfryngau cymdeithasol. Nid wyf yn gefnogwr o ddim ond dewis un ac anwybyddu un arall. Rwy'n credu y gallwch chi gymryd rhan ar draws pob platfform - ond canolbwyntio a thargedu lle mae cyfleoedd yn dechrau codi. Nid yw'n ymwneud â'r ddemograffeg fesul yr infograffig.
 2. Llenwch Eich Proffiliau - Pan welaf lun proffil generig, cefndir coll, neu broffil anghyflawn, rwyf bob amser yn betrusgar wrth ddilyn neu ymgysylltu â'r cwmni neu'r unigolyn ar gyfryngau cymdeithasol. Cymerwch eich amser yn sefydlu a darparu proffil unigryw, ond clir sy'n cyfleu'ch pwrpas ar gyfer bod yno.
 3. Dewch o Hyd i'ch Llais a'ch Tôn - Mae cysondeb brand yn bwysig ar-lein, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n sefydlu naws gyson wrth rannu ac ymateb ar gyfryngau cymdeithasol. Cadwch mewn cof ei fod yn fyd prysur, uchel allan yna, peidiwch â bod yn ddiflas!
 4. Ymgorffori Delweddau - Mae delweddau a fideos yn effeithio'n sylweddol ar ymgysylltiad a rhannu eich diweddariadau cyfryngau cymdeithasol. Tynnwch luniau, ymgorfforwch fideo, cynlluniwch rai segmentau fideo amser real, a rhannwch rai siorts fideo mewn straeon ar-lein i wneud y gorau o bob platfform rydych chi am gymryd rhan ynddo.
 5. Dewiswch Eich Strategaeth Postio - Diweddar, aml a pherthnasol yw'r tri thymor rydyn ni wedi'u gwthio am y degawd diwethaf gyda'n cleientiaid a byddwn yn parhau i wthio am y degawd nesaf. Mae'n hanfodol darparu gwerth i'ch dilynwyr! Nid wyf yn gefnogwr o unrhyw gymarebau ar gyfer rhannu, rhannwch pan fydd o werth i'ch cynulleidfa neu'ch cymuned.
 6. Datblygu Diweddeb - Bydd eich cefnogwyr a'ch dilynwyr yn dod i ddisgwyl diweddariadau diweddar a mynych gennych chi. Mae cyfryngau cymdeithasol yn aml yn gêm o fomentwm gan fod eich cynnwys yn cael ei rannu a'i werthfawrogi. Peidiwch â digalonni ar y dechrau gyda dilyniant bach a chyfranddaliadau bach ... daliwch ati i weithio arno a pheidiwch â rhoi’r gorau iddi! Os byddwch chi'n stopio - am unrhyw reswm - yn aml fe welwch ostyngiad sylweddol y mae'n rhaid i chi ei oresgyn eto.
 7. Cynlluniwch Eich Calendr Cymdeithasol - A oes natur dymhorol i'ch busnes? A oes ystadegau perthnasol y gallech eu hail-lwytho a'u hamserlennu i'ch proffiliau cyfryngau cymdeithasol? A allwch chi ddewis pwnc y gallwch chi siarad amdano bob mis neu hyd yn oed bob wythnos ar-lein? Mae cynllunio'ch calendr cymdeithasol yn ffordd wych o dyfu eich awdurdod cyfryngau cymdeithasol, ac mae'n caniatáu ichi bryfocio'r dyfodol ac atgoffa pobl o'r gorffennol fel eu bod yn glynu gyda chi.
 8. Peidiwch ag anghofio Galwad i Weithredu - Deddf byddwch yn gwerthu bob amser ddim yn gweithio gyda'r Cyfryngau Cymdeithasol ... ond byddwch yn wybodus bob amserg yn gwneud! Eich nod ddylai fod i lywio a darparu gwerth i'ch rhwydwaith. Bob yn hyn a hyn, atgoffwch nhw beth allan nhw ei wneud nesaf i ymgysylltu â chi a'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau. Ymgorffori Galwad-i-Weithredu yn eich proffil cymdeithasol, mae'n ffordd oddefol wych o yrru mwy o fusnes.

Pe bawn i'n dysgu a Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol 101 dosbarth, byddwn yn ychwanegu ychydig o strategaethau allweddol sydd ar goll o'r ffeithlun hwn:

 • Monitro Enw Da - Gan ddefnyddio teclyn monitro cyfryngau cymdeithasol gwych, dylech fod yn gwrando am unrhyw grybwylliadau am eich cynhyrchion, gwasanaethau neu bobl. Mae rhybuddion amser real ac ymatebion a phenderfyniadau cyflym yn hanfodol.
 • Deallusrwydd Cymdeithasol - Mae cyfathrebiadau ar gyfryngau cymdeithasol yn darparu cyfoeth o wybodaeth y dylai eich cwmni fod yn talu sylw iddi. Gall cwestiynau rhagolwg, adborth cwsmeriaid, a gwybodaeth dueddol ddarparu mewnwelediadau gwerthfawr i'ch busnes weithredu arnynt.
 • Gwasanaeth cwsmer - Nawr, yn fwy nag erioed, mae defnyddwyr a busnesau fel ei gilydd yn disgwyl i gorfforaethau ymateb i'w ceisiadau gwasanaeth cwsmeriaid trwy sianeli cymdeithasol. Gan fod cyfryngau cymdeithasol yn fforwm cyhoeddus, mae'n gyfle anhygoel i fusnesau arddangos eu gallu i ddod â datrysiad i faterion gwasanaeth cwsmeriaid lle bydd eraill yn ei ystyried yn ased.
 • Gosod Nodau a Monitro Perfformiad - Mae gweithgareddau fel canlynol, ymgysylltu, teimlad a rhannu yn ddangosyddion blaenllaw y dylid monitro eu tueddiad. Gall cyfryngau cymdeithasol yrru ymwybyddiaeth a gall ymwybyddiaeth ysgogi awdurdod ac ymddiriedaeth. Gall awdurdod ac ymddiriedaeth ddylanwadu ar safle peiriannau chwilio. Ac, wrth gwrs, gall hyn i gyd yrru canlyniadau busnes fel cadw, caffael a mwy o werth i gwsmeriaid.

Mae'r ffeithlun hwn o Lleoliad yn cerdded busnes trwy sefydlu a datblygu eu strategaeth ar gyfer marchnata trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Ac mae yna rai awgrymiadau da yma ar gyfer y marchnatwr sefydledig hefyd!

Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol 101

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.