Stopiwch Fechnïaeth, Gadewch i ni Fuddsoddi mewn Cyfle

taflu arian i ffwrddMae Americanwyr yn casáu colli rhyfel, cyfnod. Ar un olwg, mae'r diwydiant modurol sy'n marw yn rhyfel yr ydym yn credu ein bod yn ei golli. Nid wyf yn credu ein bod yn colli unrhyw beth, rwy'n credu ein bod yn dod yn ei flaen. Mae swyddi sy'n symud dramor bob amser yn swnio'n wamal, ond mae pobl bob amser yn anwybyddu ein bod ni'n creu swyddi newydd yma yn y genedl hon na chawsant eu clywed o'r blaen.

A enghraifft fyw o hyn. Yn ffres o'r Llynges, fy swydd gyntaf oedd trydanwr diwydiannol mewn Papur Newydd. Arhosais yn y diwydiant papurau newydd am ddegawd cyn i mi gael fy ngwthio allan, ac rwy'n ddiolchgar am byth. Tybed beth fyddai wedi digwydd pe bai fy uwch swyddogion ar fechnïaeth ac nid oedd angen newid. A fyddwn i'n dal i ddioddef mewn diwydiant sy'n marw?

Edrychwch ar y Swydd Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol mae hynny'n agored yn HP. Maen nhw'n chwilio am rywun sydd â record blogio profedig, gwybodaeth o wici ac Twitter. Maent am drawsnewid gwybodaeth yr unigolyn hwnnw a datblygu Dangosyddion Perfformiad Allweddol i'r busnes fonitro eu strategaeth cyfryngau cymdeithasol.

Symudodd gweithgynhyrchu cyfrifiaduron ar y môr flynyddoedd lawer yn ôl ... a yw'r dynion a gollodd eu swyddi dramor yn chwilio am daflen gan Lywodraeth yr UD? Na, fe wnaethant symud cyfeiriad a throi eu doniau o ddylunio a gweithgynhyrchu a'i symud i'r cychwyniadau entrepreneuraidd a dyfeisgar ar y Rhyngrwyd.

Os yw ein cenedl (ac eraill) yn dymuno aros ar y blaen ym maes technoleg trosoledd, yna mae angen i ni fod yn edrych tuag at y dyfodol yn gyson. Rydyn ni wedi gwneud automobiles yn barod ... edrychwch arno oddi ar y rhestr a gadael iddo symud i wlad sy'n llwglyd i gymryd yr awenau. Yn y cyfamser, dylai gweithwyr ein diwydiant ceir fod yn edrych tuag at yr her nesaf fel peirianneg ac adeiladu ffynonellau ynni amgen.

Ar gyfer marchnatwyr ysgol ol, mae'n bryd symud ymlaen Folks! Dechreuwch addysgu'ch hun a'ch cleientiaid ar y cyfle nesaf - mae blogio, rheoli enw da a'r cyfryngau cymdeithasol yma - nid ydyn nhw ar y gorwel. Mae'n bryd gwneud y newid, cyn i chi gael eich hun yn unol yn cardota am help llaw.

Ar nodyn ochr, kudos i HP am ragweld yr angen i ddatblygu strategaeth cyfryngau cymdeithasol fewnol!

2 Sylwadau

 1. 1

  Doug,

  Ni allwn gytuno mwy. Mae'n ymddangos nad yw rhai lleoedd / pobl eisiau newid ac addasu wrth i'n cymdeithas newid gyda thechnoleg. Rwy'n credu bod Indiana yn enghraifft dda o hynny, mae cymaint o raglenni'r llywodraeth wedi canolbwyntio ar gadw a chreu swyddi gweithgynhyrchu, tra eu bod yn anwybyddu'r posibilrwydd y gallai Indiana fod yn wely poeth ar gyfer datblygiad technolegol.

  Adam

 2. 2

  Wel, rhowch Doug - dim ffordd well o fygu creadigrwydd ac arloesedd na gwobrwyo anfanteision y farchnad (heb sôn am benderfyniadau busnes gwael) gyda thaflenni'r llywodraeth.

  MAB

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.