Rydych chi'n Anghywir, Dyma 4 Rheswm Pam Mae'r Cyfryngau Cymdeithasol yn Effeithio SEO

Depositphotos 31413293 s

A allwn ni roi'r ddadl hon i orffwys os gwelwch yn dda? Ymddengys i mi fod yna rai gweithwyr proffesiynol allan yna sy'n gyfryngau cymdeithasol drwg-geg heb ddeall ei effaith yn llawn. Mae Social yn fethodoleg hyrwyddo sy'n adeiladu affinedd brand yn ogystal â rhoi i chi gysylltiad â chynulleidfa lawer ehangach. Nid wyf am lwmpio pob un ohonynt i mewn, ond mae'n ymddangos bod y rhan fwyaf o'r sŵn yn dod gan weithwyr proffesiynol SEO - nad ydyn nhw ddim ond eisiau rhannu'r gyllideb gyda'r cyfryngau cymdeithasol. Yn eironig, maen nhw'n gwneud anghymwynas enfawr â nhw eu hunain.

Mewn gwirionedd, mae'r swydd hon yn enghraifft berffaith. Mae gen i rybuddion cymdeithasol wedi'u gosod trwy'r we i anfon e-bost atom pan mae cyfeiriadau penodol at werthwyr, termau a thechnolegau fel y gallwn ysgrifennu amdanynt. Rwy'n adolygu'r gwefannau hynny ac yn aml yn curadu'r cynnwys hwnnw ar gyfer ein dilynwyr. Yn yr achos hwn, ni ddarganfuwyd yr ffeithlun isod yn un o'r rhybuddion hynny. Ond gan fy mod yn darllen erthygl arall ar safle, arddangoswyd rhagolwg o'r ffeithlun isod mewn cylchran swyddi cysylltiedig. Yna darllenais yr ffeithlun a meddwl ei fod yn wych. Yna es yn ôl i Google i ymchwilio i ffynhonnell yr ffeithlun SMO Submitedge, a daeth o hyd i'r ffeithlun, Sut mae SEO a'r Cyfryngau Cymdeithasol yn effeithio ar eich Safle Gwefan?.

Felly, arweiniodd ymdrechion cymdeithasol SMO Submitedge i hyrwyddo eu ffeithlun yn anuniongyrchol ataf eu hyrwyddo a darparu dolen gyswllt i'w tudalen ar bwnc sy'n benodol i'w mechnïaeth. Hwb! Pe na baent wedi bod yn rhannu eu hymdrechion ar gyfryngau cymdeithasol, ni fyddwn erioed wedi dod o hyd iddynt! Heb sôn am y ffaith pe na baent yn graddio ar unrhyw derm sy'n gysylltiedig â'r ffeithlun hwn, ni fyddai unrhyw ffordd arall y byddwn wedi dod o hyd iddynt.

Mae safle eich gwefan yn dibynnu'n llwyr ar SEO a'r Cyfryngau Cymdeithasol. Mae'r ddwy agwedd fel dwy droedfedd sy'n helpu'r wefan i symud ymlaen gam wrth gam. Fodd bynnag, bydd yr awgrymiadau a grybwyllir isod yn rhoi gwybod i chi am fanteision Cyfryngau Cymdeithasol ac SEO yn eich safleoedd.

Sut mae SEO a'r Cyfryngau Cymdeithasol yn effeithio ar eich Safle Gwefan?

 1. Potensial Cyswllt - fy enghraifft uchod yw'r dystiolaeth berffaith bod hyn yn gweithio. Mae lledaenu'r byd yn gymdeithasol yn hyrwyddo'ch cynnwys i gynulleidfa lawer ehangach, gan gynyddu'r posibilrwydd y bydd eraill yn ei rannu. Ac os yw'n ffeithlun, mae'n debyg eich bod wedi cynyddu'ch siawns yn sylweddol!
 2. Personoli - Nid oeddwn erioed wedi meddwl am hyn ond gan fod canlyniadau chwilio yn cael eu personoli ar gyfer unrhyw un sydd wedi mewngofnodi i Google, ac yn lleol i bawb nad yw, mae hyn yn amrywio'r canlyniadau gwirioneddol a gyflwynir i bob chwiliwr. Mae defnyddwyr sy'n ymgysylltu'n gymdeithasol yn adeiladu proffil wedi'i bersonoli a gall y canlyniadau hynny gyd-fynd â'ch ymdrechion - gan ddarparu gwelededd cynyddol, penodol iawn i chi.
 3. Chwilio Cyfrol Ymholiad - Unwaith eto, mae mynd allan yno ym myd cymdeithasol yn adeiladu hygrededd, awdurdod a chysylltiad eich brandiau. Dechreuwch gael eich logo neu'ch wynebau allan i gynulleidfa ehangach a bydd cydnabyddiaeth yn gyrru prynwyr atoch chi. Mae'r blog hwn a fy mwg hyll yn enghraifft berffaith! Dyma pam mae fy wyneb ym mhobman - p'un a ydych chi'n ei hoffi ai peidio;).
 4. Arwyddion brand - Gyda newidiadau a datblygiadau algorithm diweddar yn algorithm Google, credaf fod llawer o fanteision SEO hen ysgol yn tanamcangyfrif effaith dyfyniadau ar ddilysu perthnasedd cysylltiadau a; yn y pen draw, graddio. Mae eich enw brand, enw cynnyrch, enwau gweithwyr, cyfeiriadau a rhifau ffôn i gyd yn elfennau data gwahanol. Mae eu cael allan ar bob gwefan gymdeithasol yn dilysu eich bodolaeth a'ch awdurdod.

Mae'n ddiddorol i mi fod gweithwyr proffesiynol chwilio modern yn defnyddio cynnwys ac yn gweithio i arddangos y cynnwys hwnnw ar wefannau cyfryngau a enillir ac sy'n eiddo iddynt. Sut maen nhw'n gwneud hynny? Yn aml trwy strategaethau cysylltiadau cyhoeddus. Meddyliwch am hynny ... maen nhw'n defnyddio ymdrechion cymdeithasol i gynyddu'r posibilrwydd bod cysylltiadau'n cael eu cynhyrchu mewn cynnwys sydd wedi'i ysgrifennu'n benodol neu ei rannu gan wefannau dylanwadol. Hmmm ... onid yw hynny'n bosibl trwy'r cyfryngau cymdeithasol? Ie, ie ydyw.

Sut-Cyfryngau-Cyfryngau-a-SEO-Effaith-Eich-Safle

4 Sylwadau

 1. 1

  Neis un Doug. Wedi dweud hynny, rwy'n credu eich bod chi'n cymysgu dwy farn wahanol ar cymdeithasol ynglŷn â SEO (a dwi'n gwybod nad ydych chi mewn gwirionedd ond mae'n flog felly gadewch i ni gael dadl. Beth arall ydyn nhw?):

  1. Gall gweithgaredd cymdeithasol arwain at bethau sy'n ffactorau graddio
  2. Mae gweithgaredd cymdeithasol yn “ffactor graddio”

  Rwy'n cytuno â # 1. Rwy'n anghytuno â # 2 heblaw am rywfaint o weithgaredd Google+ hynod o ymylol.

  • 2

   Cytuno'n llwyr ag Andrew! Dylwn i fod wedi gwneud hynny'n gliriach yn fy swydd. IMO, os nad ydych chi'n gweithio ar eich ymdrechion cymdeithasol, mae'n ei gwneud hi'n anoddach graddio hynny. IMO mae'n rhaid i chi fod yn hyddysg yn y ddau.

 2. 3

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.