Ystadegau Twf Cyfryngau Cymdeithasol Trwy 2015

cyfryngau cymdeithasol

Datblygodd Search Engine Journal y drydedd fersiwn flynyddol o ffeithlun ar y twf parhaus cyfryngau cymdeithasol, gan ddarparu ystadegau ar draws pob rhwydwaith cymdeithasol trwy 2015. Mae'n agor gyda'r dyfyniad hwn gan Gary Vaynerchuk.

Pan fyddaf yn clywed pobl yn trafod ROI cyfryngau cymdeithasol? Mae'n gwneud i mi gofio pam mae cymaint o fusnesau yn methu. Nid yw'r mwyafrif o fusnesau yn chwarae'r marathon. Maen nhw'n chwarae'r sbrint. Nid ydynt yn poeni am werth a chadw oes. Maen nhw'n poeni am nodau tymor byr. Gary Vaynerchuk

Rwy'n gefnogwr o Gary V, ond nid wyf yn credu bod dyfynbris yn gywir, ac nid yw'n crafu'r wyneb ychwaith. Rwy'n gwybod o lygad y ffynnon yr her o weithredu busnes a rhyngweithio trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Rwy'n poeni am werth oes ein cleientiaid a'u cadw. Nid ydym yn rheoli ein presenoldeb cyfryngau cymdeithasol yn berffaith, ac rydym yn gwmni cyfryngau newydd!

Nid wyf wedi cerdded i mewn i fusnes eto lle roedd gweithwyr yn sefyll o gwmpas yn gwneud dim yn lle hynny o ymgysylltu'n ddyfnach ar-lein â rhagolygon a chleientiaid. Wrth i ni weithio gyda chleientiaid a rhoi adborth iddynt ar wella eu defnydd o gyfryngau cymdeithasol, gwelwn yr heriau sydd ganddynt o lygad y ffynnon.

  • Nid oes gan lawer o fusnesau moethusrwydd buddsoddi mewn offer a phersonél cymwys i weithredu eu cyfryngau cymdeithasol. Awgrymiadau fel optimeiddio diweddariadau cymdeithasol yn seiliedig ar y sianel ac ymgysylltu trwy gydol y dydd neu ddim ond y tu hwnt i'w cyrraedd.
  • Mae busnesau yn herio gydag elw elw yn crebachu a mwy o gystadleuaeth yn eu diwydiant. Nid yw hynny'n digwydd oherwydd nid ydyn nhw'n gwneud y gorau o'u diweddariadau ar Facebook. Nid oes ots am strategaeth hirdymor pan fydd angen arweinyddion arnoch nawr i gadw'r goleuadau ymlaen.
  • Mae busnesau yn yn ddiffygiol y strategaeth a hyfforddiant adnoddau i addysgu eu gweithwyr ar weithredu strategaeth cyfryngau cymdeithasol lwyddiannus. Rydym yn datblygu'r rhaglenni hynny, ond ni all pawb fforddio'r buddsoddiad. Cytunaf â Gary V hynny ddim yn buddsoddi yn gallu syfrdanu cwmni tymor hir cwmni ac y bydd y buddsoddiad yn talu ar ei ganfed. Ond mae'r mwyafrif o fusnesau a'u gweithwyr rywle yn y canol ar hyn o bryd.

Mae cwmnïau sydd newydd eu lansio yn aml yn elwa ar gyfryngau cymdeithasol. Cafodd ei wreiddio fel rhan o'u DNA o'r diwrnod y lansiwyd eu busnes. Mewn gwirionedd, efallai bod eu busnes hyd yn oed wedi ffrwydro ar-lein oherwydd eu bod yn fabwysiadwr cynnar. Nid dyna'r mwyafrif o fusnesau, serch hynny. Mae'r mwyafrif o gwmnïau yn gwmnïau etifeddiaeth a oedd â strategaethau gwerthu a marchnata llwyddiannus ar waith ers degawdau - ac nid oedd cyfryngau cymdeithasol yn rhan o'r gymysgedd.

Rwyf wrth fy modd yn siarad â busnesau traddodiadol, etifeddiaeth. Yn wir, gwnes i ddim ond cyflwyniad cyweirnod gydag arweinwyr busnes gan gwmnïau cyllid ac ynni. Wnes i ddim eu beirniadu am fod yn feddylwyr tymor byr - dydyn nhw ddim. Yr hyn a wnes i, yn lle hynny, oedd cael deialog onest ar ymddygiad defnyddwyr a phrynwyr busnes sy'n gofyn iddyn nhw addasu.

Un ffordd o feddwl am gyfryngau cymdeithasol yw ei gyfateb i werthu a marchnata traddodiadol. Os oes cynhadledd diwydiant lle mae'ch rhagolygon yn heidio, byddai'ch busnes yn buddsoddi mewn bwth ac yn anfon eich tîm cryfaf i'r digwyddiad. Byddai'ch tîm marchnata yn gweithio'n galed yn darparu'r cyfochrog angenrheidiol ac yn brandio'ch gorsaf i ddenu'r rhai sy'n mynd heibio.

Yn y digwyddiad, byddai eich tîm gwerthu yn cymryd rhan mewn sgyrsiau ystyrlon gyda chwsmeriaid a rhagolygon. Byddent yn delio â chwestiynau sylfaenol gan fynychwyr chwilfrydig. Byddent yn rhwydweithio'n ddwys i wneud y mwyaf o'u hamser a'u cyrraedd yn y digwyddiad. A byddent yn gwahodd rhagolygon tebygol i sgyrsiau manwl dros ddiodydd a swper.

Waeth bynnag y math o ddigwyddiad, mae'n amheus y byddai'ch gweithiwr gwerthu proffesiynol yn sefyll yno yn aros i rywun ofyn cwestiwn iddynt, neu neidio allan ar bob gobaith i ailadrodd cynnig drosodd a throsodd. Mae'r un cyfleoedd yn bodoli yn y cyfryngau cymdeithasol. Ond mae'r cyfryngau cymdeithasol yn darparu cynhadledd diwydiant byd-eang trwy gydol y flwyddyn, yn rhedeg bob awr o bob dydd.

O'r 3 biliwn o ddefnyddwyr rhyngrwyd yn fyd-eang, mae gan 2.1 biliwn gyfrifon cyfryngau cymdeithasol gyda 1.7 biliwn o ddefnyddwyr gweithredol

Mae eich cwsmeriaid yno. Mae eich rhagolygon yno. Mae'r ymchwil y mae'r ddau ohonyn nhw'n ei geisio yno. Ac mae eich cystadleuwyr yno. Mae bron pob taith cwsmer yn ymgorffori cyfryngau cymdeithasol, o ymwybyddiaeth trwy drosi, y dyddiau hyn. Mae cydnabod hynny'n allweddol i fusnesau fuddsoddi mewn mwy o bresenoldeb cyfryngau cymdeithasol, addasu i'r heriau a ddaw yn ei sgil a mabwysiadu strategaethau sy'n cynyddu canlyniadau busnes.

Dyma gip ar dwf parhaus cyfryngau cymdeithasol, ledled y byd, trwy 2015:

Twf Cyfryngau Cymdeithasol trwy 2015

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.