Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Startups: Lansio, Dosbarthu, Buzz a Bucks

cychwyniadau cyfryngau cymdeithasol

Fe wnaethon ni rannu rhestr eithaf cynhwysfawr o 40+ o safleoedd i hyrwyddo'ch cychwyn y dylech edrych ar (a gwirio) wrth i chi gynllunio lansiad eich cychwyn eich hun.

Mae yna lawer o fwrlwm o hyd o ran defnyddio cyfryngau cymdeithasol i gael gair am eich cychwyn. Ac mae rhai syniadau difyr a gwreiddiol iawn yn parhau i'w ddefnyddio. Hyn ffeithlun o Udemy yn dangos sut y gallwch chi - fel cychwyn - drosoli marchnata cyfryngau cymdeithasol fel offeryn i dyfu eich busnes a pham efallai yr hoffech chi fuddsoddi mewn rhywfaint o hyfforddiant cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Un allwedd sydd ar goll yma yw cyn-lansio. Os ydych chi'n mynd i farchnata'ch busnes cychwynnol trwy'r cyfryngau cymdeithasol, byddwn i wir yn eich annog i gael rhaglen cyn-lansio gyda defnyddwyr beta i helpu'r ddau i adeiladu bwrlwm o amgylch eich cychwyn yn ogystal â chael adborth anhygoel.

Rydyn ni wedi bod yn gweithio arno CircuPress ers blwyddyn bellach ac mae'n dal i fod yn gychwyn ifanc er bod ganddo dros 1,500 o osodiadau. Mae'r adborth rydyn ni'n ei gael gan ddefnyddwyr yn anhygoel ac rydyn ni'n parhau i fireinio'r gwasanaeth, graddio'r isadeiledd a pharatoi ar gyfer lansiad llawer mwy. Fodd bynnag, nid ydym yn mynd i ostwng tunnell o amser ac arian yn y lansiad hwnnw nes ein bod yn gwybod bod y gwasanaeth yn optimaidd - o ran profiad a seilwaith defnyddwyr.

Un o'r allweddi gwych maen nhw'n eu cynnwys yw gwrando ar yr adborth rydych chi'n ei gael am eich platfform. Rydym yn aml yn gweld datgysylltiad rhwng yr hyn y mae cychwyniadau yn meddwl eu bod yn ei wneud yn erbyn yr hyn y mae defnyddwyr yn ei werthfawrogi. Mae canolbwyntio ar y buddion y mae eich defnyddwyr yn eu darparu gyda'u hadborth yn ffordd wych o ddod ag eglurder i'r brand rydych chi'n dod ag ef yn fyw.

Y darn olaf o gyngor yw sicrhau bod gennych raglen eiriolaeth neu gysylltiad i ledaenu, yr hyn y mae'r ffeithlun yn ei alw, gair o glic. Mae llawer o fusnesau cychwynnol yn gweld y rheini fel rhywbeth i'w wneud yn ddiweddarach ar ôl y lansiad, ond rydyn ni wir yn gwthio bod ein cleientiaid yn ei wneud fel rhan o'r lansiad. Mae'n anodd adeiladu llawer o'r offer hynny yn nes ymlaen, yn enwedig os oes angen eu hintegreiddio i'ch cais craidd.

Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol Cychwyn

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.