4 Strategaethau Dylai Eich Busnes Fod Yn Gyflawni Gan Ddefnyddio Cyfryngau Cymdeithasol

busnes cyfryngau cymdeithasol

Mae yna lawer o sgwrsio am effaith neu ddiffyg effaith cyfryngau cymdeithasol ar fusnesau B2C a B2B. Mae llawer ohono'n cael ei israddio oherwydd yr anhawster wrth briodoli gyda analytics, ond does dim amheuaeth bod pobl yn defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol i ymchwilio a darganfod gwasanaethau ac atebion. Peidiwch â choelio fi? Ewch i Facebook ar hyn o bryd a phori am bobl sy'n gofyn am argymhellion cymdeithasol. Rwy'n eu gweld bron bob dydd. Mewn gwirionedd, mae defnyddwyr 71% yn fwy tebygol o brynu yn seiliedig ar atgyfeiriadau cyfryngau cymdeithasol.

Gydag aeddfedrwydd cyfryngau cymdeithasol mewn busnes dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae llawer o sefydliadau B2B yn sylweddoli'r gwir werth y gall ei ddarparu. P'un a ydych chi'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol i helpu i werthu cynhyrchion yn uniongyrchol neu'n eu defnyddio fel un darn o'ch proses cynhyrchu plwm, bydd cymryd dull wedi'i gynllunio sy'n integreiddio cyfryngau cymdeithasol yn llawn i'ch strategaeth farchnata gyffredinol yn rhoi'r cyfle gorau i chi gynhyrchu busnes newydd. Stephen Tamlin, Branching Out Europe

Pa 4 Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol ddylai Eich Busnes fod yn eu Gweithredu?

  1. Gwrando - Mae monitro cyfryngau cymdeithasol i ymateb i ragolygon a chwsmeriaid ar-lein yn ffordd anhygoel o greu perthynas ddibynadwy â nhw. Ni ddylid ei gyfyngu iddynt siarad yn uniongyrchol â chi, ychwaith. Dylech fod yn gwrando am unrhyw sôn am enwau'ch gweithwyr, eich brandiau a'ch enwau cynnyrch. Bydd hyn yn caniatáu ichi ymateb i gwestiynau sy'n gysylltiedig â gwerthiant, amddiffyn eich enw da ar-lein, a magu hyder gyda'ch rhagolygon a'ch cwsmeriaid mai chi yw'r math o gwmni sy'n gofalu ac yn gwrando. Mae 36% o farchnatwyr wedi caffael cwsmeriaid ar #Twitter
  2. Dysgu - Mae 52% o berchnogion busnes wedi dod o hyd i'w cwsmeriaid ar #Facebook ac mae 43% o berchnogion busnes wedi dod o hyd i'w cwsmeriaid ar #LinkedIn. Trwy ymuno â'r cymunedau hynny, gallwch wrando ar arweinwyr diwydiant, darpar gleientiaid, a'ch cwsmeriaid eich hun yn siarad am y materion allweddol yn eich diwydiant. Bydd hyn yn cynorthwyo'ch cwmni i ddatblygu strategaethau tymor hir i gystadlu yn y diwydiannau hynny.
  3. Ymgysylltu - Os ydych chi'n siarad dim ond pan siaradir â chi, neu pan fydd cyfle gwerthu - rydych chi'n colli allan i roi cipolwg i'r cyfryngau cymdeithasol ar ba fath o gwmni ydych chi. Bydd curadu cynnwys a rhannu erthygl o ddiddordeb i'ch rhagolygon a'ch cwsmeriaid yn helpu i adeiladu ymddiriedaeth ac awdurdod gyda nhw. Bydd helpu eich cwsmeriaid i fod yn llwyddiannus yn sicrhau eich llwyddiant, nid yn unig hwy!
  4. Hyrwyddo - Mae tyfu eich cyrhaeddiad, eich rhwydwaith, a hyrwyddo'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau yn hanfodol fel rhan o strategaeth cyfryngau cymdeithasol gytbwys. Nid ydych chi bob amser eisiau bod yn hyrwyddo'ch hun, ond ni ddylech chwaith fod yn dileu'r cyfleoedd hynny ar-lein. Mae dros 40% o werthwyr wedi cau bargeinion dwy i bum oherwydd y Cyfryngau Cymdeithasol

Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes

2 Sylwadau

  1. 1

    Erthygl anhygoel Douglas! Rhaid defnyddio'r awgrymiadau hyn rydych chi wedi'u rhoi wrth hysbysebu'ch busnes ar-lein. Nid yw postio yn ddigon. Mae gwrando ar eich cynulleidfa ac ymgysylltu â nhw yn bwysig er mwyn i chi allu gwybod eu diddordebau. Os ydych chi'n gwybod beth yw eu diddordeb, byddwch chi'n gallu adnabod eich cwsmeriaid wedi'u targedu. Mae gan y mwyafrif o farchnatwyr fusnes llwyddiannus oherwydd y cwsmeriaid y maen nhw wedi'u darganfod trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Diolch am y swydd addysgiadol iawn hon!

  2. 2

    Yn bendant bydd yn cyflawni'r pethau hyn. Hynny yw, rydw i wedi bod yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol fel rhan o fy ymgyrch farchnata a gyda'r strategaethau cywir ar ei gyfer, hyd yn hyn, mae wedi bod yn gwneud yn wych i'r busnes. Ond nid wyf yn cyfyngu fy hun felly gall y swydd hon o'ch un chi fy helpu llawer i wneud yn well yn y math hwn o strategaeth.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.