Mae Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol yn Methu

brenin byrgyr

Jonathan Salem BaskinY llynedd, ysgrifennais swydd mewn ymateb i Jonathan Salem Baskin, gan gymryd eithriad i'w syniad fod Cyfryngau Cymdeithasol Gallai fod yn peryglus i gwmnïau. (Cytunais ag ef mewn gwirionedd ar sawl cyfrif).

Y tro hwn - yn fy marn i - hoeliodd Mr Baskin arno. Mae pob cwmni wedi bod neidio ar y bandwagon cyfryngau cymdeithasol, cynyddu gwariant marchnata yn yr arena honno, ond ychydig sy'n gweld yr enillion yr oeddent wedi gobeithio amdanynt.

Mae Burger King wedi grilio trwy gwpl o CMOs ac wedi tanio’r asiantaeth Crispin Porter & Bogusky ar ôl cynhyrchu ymgyrchoedd Facebook a fideos firaol a gafodd lawer o sylw tra bod y busnes yn dyst i chwe chwarter yn olynol o werthiannau yn dirywio. trwy Ddywediad

Mewn cynadleddau a gyda chydweithwyr, rwyf wedi eu herio ar sawl achlysur i ddarparu tystiolaeth anadferadwy i mi y gellir cynllunio, cynllunio a gweithredu ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol yn ofalus. ddisgwylir enillion ar fuddsoddiad. Yr allwedd yma yw ddisgwylir… Gallaf osod disgwyliadau o e-bost, talu fesul clic ac ymgyrchoedd optimeiddio peiriannau chwilio dros amser ... ond byth yn gymdeithasol. Nid ydym wedi dadorchuddio'r algorithm hud i fanteisio ar y seici cymdeithasol eto.

Nid fy mod i ddim yn credu bod yna gwerth yn y cyfryngau cymdeithasol ... dwi'n gwneud. Ond rwy'n credu bod dwy elfen allweddol o drosoli cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol:

 1. Y cwmni sy'n dymuno trosoledd cymdeithasol rhaid bod yn gymdeithasol eisoes! Gall gwahodd pawb i sgwrs ac yna peidio ag ymateb, cuddio, na cheisio troelli'r ymateb wneud mwy o ddrwg nag o les. Mae llawer, os nad pob un, o'r ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol llwyddiannus y mae pundits yn ysgrifennu amdanynt yn perthyn i gwmnïau a oedd eisoes yn gymdeithasol ... cyn i'r cyfryngau daro erioed.
 2. Y cwmni sy'n dymuno trosoledd cymdeithasol rhaid bod â strategaeth farchnata ar-lein effeithiol eisoes ar waith. Hynny yw, dylent fod â safleoedd gwych, blogiau solet, tudalennau glanio sy'n trosi'n uchel, awdurdod peiriannau chwilio gwych a strategaeth e-bost sy'n meithrin yn effeithiol.

Os ydych chi'n ceisio cyfryngau cymdeithasol trosoledd cyn eich bod yn defnyddio rhaglen effeithiol, er enghraifft, i gau arweinwyr eich bod eisoes wedi datblygu perthynas ac sydd wedi tanysgrifio i chi ... dim ond cnau ydych chi. Mae'n llawer haws cau busnes oddi ar berthnasoedd sefydledig na thaflu rhywfaint o gymhwysiad ffansi, drud i fyny ar Facebook a disgwyl gwell ymateb ac enillion ar fuddsoddiad! (Nid oedd duelio ieir yn helpu i werthu byrgyrs.)

Credaf hynny mae'r cyfryngau cymdeithasol yn fwyhadur. Pan fyddwch chi eisiau chwyddo neges - yn gyntaf rhaid i chi gael neges berthnasol, cynulleidfa i'w dosbarthu iddi, a lleoliad i'r gwrandawyr hynny ddod. Sicrhewch fod eich holl frandio arall, marchnata i mewn, optimeiddio peiriannau chwilio, a hyd yn oed blogio corfforaethol yn ei le cyn i chi ddechrau taflu arian at raglen cyfryngau cymdeithasol estynedig!

Nid wyf yn credu bod cyfryngau cymdeithasol marw fel strategaeth farchnata ... dwi'n meddwl ei bod hi bob amser wedi cael ei chamgyfeirio fel canolfan strategaeth pan na ddylai fod.

16 Sylwadau

 1. 1

  Douglas, ni allwn gytuno mwy â'ch dadansoddiad dyfnach. “Y neges yw’r neges (o hyd)” waeth beth yw ei chyfrwng, iawn?

  Jonathan

  • 2

   Rhywfaint, Jonathan ... rwy'n credu bod gan bob cyfrwng fwriad yn gysylltiedig â nhw ac mae'n gofyn i'r neges gael ei saernïo i dargedu'r derbynnydd hwnnw. Er enghraifft, dylai chwiliad am 'buy remanufactured iPad' lanio lle gall yr unigolyn brynu ar unwaith ... ond gall y neges ar gyfer Ad Facebook fod yn 'iPads wedi'u hail-weithgynhyrchu â gwarant'. Bwriad y chwiliad yw prynu, bwriad yr Ad yw addurno rhywfaint o sylw annisgwyl.

   Erthygl wych! Rydw i wedi bod yn aros i rywun sydd â phulpud bwli ddechrau cymryd siglenni at yr holl jôcs hyn allan gan werthu 'dyweddïo'. 🙂 Mae'n ymddangos pan fydd y diweithdra'n uchel, rydyn ni'n dirlawn gydag ymgynghorwyr marchnata. A phan fyddant yn methu fel ymgynghorwyr marchnata, rydym wedi darparu'r peth newydd hwn o'r enw 'ymgynghorydd cyfryngau cymdeithasol'.

  • 3

   Rhywfaint, Jonathan ... rwy'n credu bod gan bob cyfrwng fwriad yn gysylltiedig â nhw ac mae'n gofyn i'r neges gael ei saernïo i dargedu'r derbynnydd hwnnw. Er enghraifft, dylai chwiliad am 'buy remanufactured iPad' lanio lle gall yr unigolyn brynu ar unwaith ... ond gall y neges ar gyfer Ad Facebook fod yn 'iPads wedi'u hail-weithgynhyrchu â gwarant'. Bwriad y chwiliad yw prynu, bwriad yr Ad yw addurno rhywfaint o sylw annisgwyl.

   Erthygl wych! Rydw i wedi bod yn aros i rywun sydd â phulpud bwli ddechrau cymryd siglenni at yr holl jôcs hyn allan gan werthu 'dyweddïo'. 🙂 Mae'n ymddangos pan fydd y diweithdra'n uchel, rydyn ni'n dirlawn gydag ymgynghorwyr marchnata. A phan fyddant yn methu fel ymgynghorwyr marchnata, rydym wedi darparu'r peth newydd hwn o'r enw 'ymgynghorydd cyfryngau cymdeithasol'.

 2. 4

  Doug,

  Rwyf wedi bod yn chwilio am y gair hwnnw… mwyhadur. Mae hynny'n ei hoelio. Ni ddylai cyllidebau cyfryngau cymdeithasol fynd dros ben llestri a dylai fod amcanion sy'n ystyrlon, ond mae cyfrifiant ROI yn amheus ar y gorau. Nid wyf yn meddwl am gyfryngau cymdeithasol fel platfform gwerthu ac yn ôl pob tebyg cwmnïau sy'n ceisio nad ydynt yn cael fawr o elw ac ychydig o ymgysylltu. Mae cwmnïau sy'n mynd i'w gofod yn adnabod eu marchnad ac yn siarad am eu materion yn y farchnad ac yn cyrraedd “arweinyddiaeth meddwl” ac ati ... yn datblygu ymwybyddiaeth brand ystyrlon y gellir ei sbarduno weithiau ar gyfer gwerthiannau ond sy'n fwy na thebyg yn effeithio arnynt ar amser penderfynu.

  Enghraifft fyddai cwmnïau esgidiau os ydych chi'n dilyn esgidiau Toms ar Twitter a hefyd esgidiau Nike efallai y byddwch chi'n gweld Nike yn postio am esgid dod yn ôl Air Jordan am ddim ond $ 100 y pâr ac efallai y byddwch chi hefyd yn gweld post Toms Shoes am y gwahaniaeth y gall pâr o esgidiau ei wneud ym mywyd plentyn a sut maen nhw'n gweithio gyda'r nod o roi esgid ar bob pâr o droedfeddi ar y blaned. Pan ewch chi i'r siop esgidiau a gweld Toms Shoes wrth ymyl yr Air Jordan yn ôl pa sgwrs sydd fwyaf tebygol o ddod i'r meddwl? Mae fy arian ar y sgwrs sy'n ymddangos yn anhunanol ynglŷn â sut y gallwch chi helpu i ddiwallu anghenion sylfaenol rhywun yn mynd i wneud argraff fwy parhaol na'r sgwrs am $ 100 gan wneud i chi deimlo fel merch yn ei harddegau eto.

  Dim ond fy 2 ¢

  Karl

 3. 5

  Douglas cymalog iawn, ac ar y marc i gynifer o gwmnïau.
  Yn rhyfeddol, mae eich darn yn mynegi'r angen parhaus i integreiddio gweithgareddau marchnata cwmni ar draws nifer o feysydd. Ar gyfer y rhyngrwyd yn benodol, rwy'n hoff iawn o'r systemau marchnata awtomataidd posibl y mae Hubspot yn eu cynnig, gan eu bod yn cyffwrdd â'r holl bwyntiau y soniasoch amdanynt.

 4. 6

  Mae hefyd yn bwysig ennyn diddordeb y gynulleidfa ar lefel fwy personol, a allai fod yn anodd i gwmnïau mwy ei wneud. Sut ydych chi'n creu perthnasoedd â miliynau o ddarpar gleientiaid? Sut ydych chi'n eu cysylltu â'ch cynnyrch yn hytrach na'ch cystadleuwyr, os mai'r unig beth sy'n eich gosod chi ar wahân i'ch gilydd yw pris? Personoliaeth, a pherthnasoedd. Gallai cwmnïau mawr fod yn gyfryngau cymdeithasol “yn y gorffennol” neu “uwchlaw” ac eithrio defnyddio eu rhwydweithiau cymdeithasol ar gyfer arolygon barn, a rhyddhau bargeinion cynilo arbennig. Dim ond fy .02

 5. 7

  Mae hefyd yn bwysig ennyn diddordeb y gynulleidfa ar lefel fwy personol, a allai fod yn anodd i gwmnïau mwy ei wneud. Sut ydych chi'n creu perthnasoedd â miliynau o ddarpar gleientiaid? Sut ydych chi'n eu cysylltu â'ch cynnyrch yn hytrach na'ch cystadleuwyr, os mai'r unig beth sy'n eich gosod chi ar wahân i'ch gilydd yw pris? Personoliaeth, a pherthnasoedd. Gallai cwmnïau mawr fod yn gyfryngau cymdeithasol “yn y gorffennol” neu “uwchlaw” ac eithrio defnyddio eu rhwydweithiau cymdeithasol ar gyfer arolygon barn, a rhyddhau bargeinion cynilo arbennig. Dim ond fy .02

 6. 8

  Karr annwyl, Mr.

  Siaredir hyn gan rywun sydd wedi gwneud faint o fentrau ymgyrchoedd cymdeithasol? Tybed. Dydw i ddim yn mynd i'ch canmol am neidio ar y bandwagon cyfryngau gwrthgymdeithasol. Gall eich holl gyd-garfannau ddod o hyd i ba bynnag ystyr yn hyn y byddant ond credaf eich bod yn gwneud yr hyn y mae'r boblogaeth gyffredinol yn ei wneud ac yn gweld yr hyn yr ydych am ei weld. Tra ydy, mae'r cyfryngau cymdeithasol yn symbylu gwasg wael: http://bit.ly/bad-press - dyna'n syml swyddogaeth offeryn sy'n eich cadw'n onest.

  Ydy, i fod yn sicr bod cyfryngau cymdeithasol yn arf pwerus nag y gall ôl-danio. Ac ydych chi, rydych chi wedi lleoli digon o bwyntiau hunan-amddiffyn i beidio â bod yn gwbl ymrwymedig i'ch pwynt. Ond nid yw'r datganiad cyffredinol hwn yn ddim mwy na thân panig.

  Mae trosoledd y graff cymdeithasol hwnnw yn dal i fod yn newydd i hysbysebwyr a marchnatwyr traddodiadol. Maen nhw'n deall PUSH, MAWR, NAWR, GWERTHU, AM DDIM, DAWNS! Ac nid “cymryd rhan mewn sgwrs” yn unig yw deall cymuned, cyfranogiad a lifft brand brand naturiol trwy gysondeb negeseuon.

  Rwy'n cytuno y bu methiannau. Ond yn sicr bellach yn cael ei ddefnyddio fwy neu lai ar draws cyfryngau traddodiadol. O a Bron Brawf Cymru, nid yw “Subservient Chicken” yn duelio ieir ac os ydych chi'n dal i siarad amdano - nag y gweithiodd.

  Barchus,

  CyfiawnderMitchell.com

  • 9

   Helo Cyfiawnder,

   Ar hyn o bryd, mae gan bob un o'n cleientiaid ymgysylltiad cymdeithasol fel rhan o'u strategaeth gyffredinol. Yn ogystal, mae'n rhan bwysig o fy strategaeth farchnata ar-lein hefyd. Dydw i ddim yn 'neidio ar fandwagon'. Nid yw marchnatwyr talentog sy'n gorfod cael canlyniadau i'w cleientiaid yn 'neidio'. Rydym yn darganfod sut i drosoli cyfrwng yn iawn yn hytrach na rhoi'r gorau i arferion gwaith oherwydd bod Wired neu Inc yn tynnu sylw at y 'peth mawr nesaf'.

   Ac roedd Subservient Chicken yn fethiant epig - enghraifft wych o farchnata gwael. NID yw denu niferoedd mawr o gynulleidfa amherthnasol yr hyn y dylai marchnatwr fod ar ei ôl.

   Doug

   • 10

    Mae hwn yn ymateb ymarferol, ond nid yw'n adlewyrchu yn eich dogfen wreiddiol. Ac rwyf hefyd yn cytuno â'ch asesiad ein bod yn trosoledd y cyfrwng / cyfryngau. Mae Kenneth Cole, Groupon, Red Cross, Ford a phob brand llwyddiannus sydd erioed wedi mentro i fod yn gymdeithasol wedi gorfod wynebu adfyd yn gyflymach nag erioed o’r blaen yn RT. Ond rydych chi'n iawn, nid oes unrhyw “algorithm hud” ac ni fydd ffordd byth i ragfynegi ymateb unrhyw demo penodol i ymgyrch integredig a gobeithio eu torri i ffwrdd ar bas negyddol (fel petai) gyda'r cyfryngau cymdeithasol.

    Felly 'pam mae marchnata cymdeithasol yn methu'?

    Cyw Iâr Subservient:
    15 miliwn yn taro'r 5 diwrnod cyntaf
    7,000,000 o argraffiadau darlledu
    450 miliwn yn cyrraedd

    Dyn yr hoffwn pe gallwn wneud mor wael â hynny. Casineb gotta Playa!

    Gorau ~

    • 11

     Helo Cyfiawnder,

     Os gall argraffiadau dalu'ch biliau, mae'n debyg bod hynny'n wych! I Burger King, nid dyna oedd y mater - dyna pam y rhoddwyd y gorau i'r ymgyrch a thanio'r asiantaeth.

     Doug

 7. 12

  Os yw marchnata cymdeithasol yn eich methu neu os nad yw'n eich helpu mewn gwirionedd, yna o leiaf edrychwch am rywbeth a fydd yn disodli'r cyfryngau cymdeithasol. Chwiliwch am systemau awtomataidd a all eich helpu chi allan yn eich strategaeth farchnata, Yn union fel yr hyn rydw i wedi'i ddarganfod mewn Advancedwebads. mae'r gwasanaeth yn darparu argraffiadau a chliciau baner diderfyn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.