Y Rheswm Go Iawn i Logi Gwrw Cyfryngau Cymdeithasol

Depositphotos 53911431 s

Dros y degawd diwethaf, rydw i wedi gweithio'n ddiflino i adeiladu awdurdod ar-lein, awdurdod, ac yn y pen draw yn llewyrchus busnes. Nawr, rwy'n wynebu pobl sy'n dymuno llogi fy ngwasanaethau fel y gallaf eu helpu i wneud yr un peth. Ar adegau mae'n gwmni gwych gyda thalent anhygoel ac rwy'n gallu cyflawni. Weithiau nid yw hynny'n wir ac rwy'n darparu gwasanaeth gwahanol.

Trwy'r blynyddoedd hyn, rwyf wedi gwylio eraill yn rhagori arnaf ar-lein ac wedi dysgu llawer. Rwyf hefyd wedi rhagori ar lawer o rai eraill ... ychydig iawn sydd â llyfr cyhoeddedig neu fusnes eu hunain sy'n canolbwyntio ar eu harbenigedd. Mae wedi rhoi mewnwelediad imi ar yr hyn sy'n gweithio, yr hyn nad yw'n gweithio, pa fuddsoddiadau all neidio eich awdurdod, yn ogystal â'r hyn a all wneud niwed iddo mewn gwirionedd.

douglas karr seth godin

Fodd bynnag, nid yr holl wybodaeth honno yw'r rheswm y byddech chi eisiau fy llogi i mewn gwirionedd. Mae'r wybodaeth honno ar gael ... mae ar-lein trwy fy postiadau blog, fy blogio busnes llyfr, a fy nghyflwyniadau. Os dilynwch fi, neu unrhyw un o'r hyn a elwir gurus cyfryngau cymdeithasol, mae bron pob un ohonynt yn rhoi'r wybodaeth allan am ddim. Cadarn - mae llawer yn cynnig cyfleoedd hyfforddi cyddwys i gael cwrs damwain (mae'n rheswm gwych i'n gwylio ni'n siarad) ... ond y pwynt yw y gallech chi ei gael o hyd heb ein llogi.

Yr hyn na allwch ei gael am ddim yw ein hawdurdod. Mae gan gurus cyfryngau cymdeithasol ddilyniant gwych - yn nodweddiadol o fewn cilfach braf. Fy arbenigol yw marchnata ar-lein, marchnata i mewn ac ymgorffori technolegau chwilio, cymdeithasol a thechnolegau ar-lein eraill i adeiladu busnes. Er fy mod yn ymgynghori â llawer o gwmnïau ar y pynciau hynny - mae cwmnïau eraill sydd wedi buddsoddi yn fy ngwasanaethau yn chwilio am rywbeth hollol wahanol…

Maent yn edrych am fy ardystiad felly gallant adeiladu awdurdod yn gyflymach ... yn ogystal â mynediad i'm cynulleidfa.

Mae ffans, dilynwyr, darllenwyr a thanysgrifwyr yn nwydd gwerthfawr y dyddiau hyn ... yn enwedig os gallwch chi barhau i dyfu hynny. Mae rhai pobl yn gofyn imi siarad oherwydd eu bod wedi gweld a mwynhau fy nghyflwyniadau - ond mae llawer iawn o bobl eraill yn gofyn imi siarad oherwydd eu bod yn gwybod y byddaf yn hyrwyddo eu busnes neu eu cynhadledd i'm cynulleidfa. Os ydw i'n siarad - rydw i eisiau iddo fod yn ddigwyddiad gwych ... wedi gwerthu allan gyda bwrlwm ar hyd a lled y Rhyngrwyd. A bod yn onest, does fawr o siawns y byddaf yn hyrwyddo digwyddiad nad wyf yn cymryd rhan ynddo ... yn syml, nid wyf yn cynhyrfu amdanynt yn ddigonol i'w hyrwyddo'n ddiffuant ... a gall fy nghynulleidfa ddweud.

Wedi dweud hynny, rwy'n cymryd fy nghyfleoedd siarad ac arnodiadau o ddifrif. Nid wyf yn syml yn taflu ardystiad heb gredu yn y ffynhonnell - hyd yn oed os ydw i'n cael fy nhalu i wneud hynny. Rwy'n gweithio gyda llawer o gwmnïau nad wyf erioed wedi sôn amdanynt ar-lein. Nid fy mod i ddim yn eu credu nhw'n deilwng, ond y byddai'n amherthnasol eu crybwyll wrth fy nghynulleidfa. Byddai'r cyflwyniad yn edrych allan o'i le ac yn cael ei orfodi.

Rwy'n synnu at nifer y gurus cyfryngau cymdeithasol sy'n cynnig swyddi taledig, trydariadau taledig ac ardystiadau taledig heb sicrhau eu bod yn darparu gwerth i'w cynulleidfa. Maen nhw'n gosod lluniau cawslyd gyda nhw yn sefyll wrth ymyl rhywun sy'n bwysig er mwyn darparu ymdeimlad bod yn rhaid iddyn nhw fod yr un mor bwysig ... gweler y llun uchod;).

Rwy'n gwneud pob ymdrech i osgoi'r tactegau hyn ... byddai'n sarhad ar y gynulleidfa rydw i wedi gweithio mor galed i'w hadeiladu ac yn y pen draw yn eu rhoi mewn perygl. Rwy'n credu ei bod hi'n strategaeth tymor byr i gyfnewid arian - ac mae'n dibrisio eu cynulleidfa dros amser. Mae llawer o'r gwneud arian gurus ar-lein gwnewch hyn. Mae'n rhaid iddyn nhw dwyllo a phrynu ardystiadau dim ond er mwyn cadw i fyny â'r persona chwyddedig maen nhw wedi'i greu ar-lein. Mae eu cynulleidfa yn mynd a dod wrth iddo ddarganfod eu bod wedi cael eu twyllo.

Os ydych chi wir eisiau presenoldeb ar-lein mawr a mynediad i gynulleidfa a guru cyfryngau cymdeithasol, y ffordd hawsaf o wneud hyn yw llogi gwych guru cyfryngau cymdeithasol mae gan y canlynol yr ydych am gael mynediad iddo ac adeiladu awdurdod ag ef. O dan ganllawiau FTC, byddaf bob amser yn nodi eu bod yn gleient neu fy mod yn cael iawndal am fy ardystiad. Oherwydd fy mod i wedi bod yn ofalus i beidio â pimpio fy nghynulleidfa i unrhyw un sydd eisiau taflu bwch i mi, nid yw fy nghynulleidfa yn poeni fy mod i'n cael fy nhalu amdani. Maent wedi dod i gydnabod y bydd hyd yn oed fy arnodiadau taledig bob amser yn darparu gwerth.

Gall llogi guru cyfryngau cymdeithasol ddarparu gwybodaeth ac ymgynghoriad allweddol i chi a fydd yn helpu i yrru eich busnes… ond y gwir reswm dros logi un yw cael mynediad at eu cynulleidfa a’u hawdurdod trwy ardystiad. Hebddo, mae gennych ffordd hir o'ch blaen. Ag ef, gallwch neidio i fyny eich presenoldeb cyfryngau cymdeithasol a'ch awdurdod ar-lein.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.