Ystadegau: Twf Gwasanaeth Cwsmeriaid Cyfryngau Cymdeithasol

Gwasanaeth Cwsmer Cyfryngau Cymdeithasol

Efallai eich bod wedi darllen fy profiad y cwsmer gyda Waze ar Twitter pan adroddais nam. Gwnaeth yr ymateb argraff fawr arnaf. Wel, nid fi yw'r unig un gan fod mwy a mwy o gwsmeriaid yn troi at gyfryngau cymdeithasol ac yn disgwyl datrysiad i'w materion gofal cwsmer. Nid oedd rhai o fy nghwsmeriaid yn rhy hapus pan ddywedais wrthynt pa mor feirniadol oedd ymateb cwsmeriaid ar gyfryngau cymdeithasol, ond mae'n fforwm cyhoeddus ac yn gyfle anhygoel i'ch cwmni ddisgleirio.

Mae cefnogaeth i gwsmeriaid o safon a strategaeth cyfryngau cymdeithasol briodol yn hanfodol i fusnesau. Mae'r ffeithlun hwn yn cyflwyno'r pwysigrwydd a'r gwerth y gall llwyfannau cyfryngau cymdeithasol eu hychwanegu at unrhyw fusnes.

Mewn gwirionedd, cwynodd 1 o bob 4 defnyddiwr cyfryngau cymdeithasol trwy'r cyfryngau cymdeithasol, ac mae 63% yn disgwyl cymorth. Mae'n well gan bobl gyfryngau cymdeithasol ar gyfer gofal cwsmer yn hytrach na sgwrsio, e-bost, neu ffôn !. Mae'r ffeithlun hwn, Cynnydd Gofal Cwsmer Cyfryngau Cymdeithasol, yn manylu ar y disgwyliadau, y tueddiadau hynny, a sut mae angen i frandiau ymateb.

Byddwn yn argymell gwrando ar ein podlediad gyda chyfryngau cymdeithasol Dell tîm i ddysgu sut i wneud yn dda. Mae gan Dell dîm sydd ar gael i'w holl weithwyr i ddarparu cefnogaeth uniongyrchol trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Mae hynny'n golygu y gallwch gwyno i unrhyw weithiwr, a byddant yn llwybr y tîm gwasanaeth cwsmeriaid. Nid yn unig hynny, mae gan y tîm penodedig bob lefel o gefnogaeth a'r ymreolaeth i ddatrys y sefyllfaoedd i sicrhau bod cwsmeriaid yn cael eu cadw'n hapus.

Beth yw'r Perygl o Bwnc Profiad Cwsmer Gwael yn y Cyfryngau Cymdeithasol?

  • Gall amser ymateb gwael arwain at gynnydd o hyd at 15% yn nifer y cwsmeriaid
  • Bydd 30% o bobl yn mynd at gystadleuydd os na fyddwch chi'n ymateb trwy'r cyfryngau cymdeithasol
  • Mae peidio ag ateb cwyn yn lleihau eiriolaeth cwsmeriaid gymaint â 50%
  • Mae 31% o bobl yn postio ar-lein ar ôl iddynt gael profiad gofal cwsmer gwael

Mae gofal cwsmer gorau yn y dosbarth yn achosi cynnydd blynyddol o 81% yn fwy mewn refeniw o atgyfeiriadau cwsmeriaid ac mae'r Enillion ar Fuddsoddiad yn 30.7%!

Beth yw ROI Gwasanaeth Cwsmer Cyfryngau Cymdeithasol?

  • Mae cwmnïau sydd â'r gofal cwsmer cymdeithasol gorau yn profi cadw cwsmeriaid o 92%
  • Mae cwmni hedfan sy'n ymateb i drydar yn werth cynnydd o $ 8.98 (neu 3%) mewn refeniw fesul trafodiad
  • Mae telco sy'n ymateb i drydar yn werth cynnydd o $ 8.35 (neu 10%) mewn refeniw fesul trafodiad
  • Mae cadwyn pizza sy'n ymateb i drydar yn werth cynnydd o $ 2.84 (neu 20%) mewn refeniw fesul trnsaction

Dyma'r ffeithlun llawn o GwefanBuilders:

Gwasanaeth Cwsmer Cyfryngau Cymdeithasol