3 Cam at Ymateb Argyfwng Cyfryngau Cymdeithasol Llwyddiannus

3

Cawsom drafodaeth wych gyda Steve Kleber o Kleber & Associates, asiantaeth a ganolbwyntiodd ar y segment adeiladu cartrefi. Un o'r pynciau a drafodwyd oedd yr ofn y mae'n rhaid i gwmnïau ei oresgyn wrth fynd i'r afael â'r cyfryngau cymdeithasol. Mae'n bwysig cydnabod pan fydd argyfwng yn digwydd - mae'n llawer gwell bod ar ben eich ymateb yn y cyfryngau cymdeithasol na pheidio â bod yno o gwbl.

Y 3 Cham i Ymateb Argyfwng

  • Rhowch y cwsmer yn gartrefol ar unwaith i chi deall eu problem. Mewn gwirionedd, ailadroddwch nhw yn ôl iddyn nhw fel eu bod nhw'n gwybod yn iawn eich bod chi'n deall beth sy'n bod. Os yw eglurhad mewn trefn, bydd yn digwydd yn iawn yno. Mae cwsmeriaid eisiau gwybod eich bod yn gwrando ... ac mae gennych un cyfle i ddatrys y broblem hon felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ei deall!
  • Sicrhewch eu bod gwybod eich bod yn poeni. Trwy ymateb a rhoi gwybod iddynt eich bod yn bersonol yn gofalu amdanynt, gallwch ollwng dwyster y mater dan sylw a'i bersonoli. Nid ydych chi'n frand di-wyneb mwyach, rydych chi'n berson y gallant ymddiried ynddo i geisio datrys eich problem.
  • Trwsiwch y broblem. Peidiwch â chyflenwi ffurflen, rhif ffôn na chyfeiriad e-bost iddynt gysylltu â nhw. Rhaid i chi ddatrys y broblem. Chi. Os ydych chi'n brwsio'r person hwn i'r person nesaf, byddant yn eich adnabod ar unwaith am yr hyn ydych chi ... phony. Os ydych chi'n deall ac yn poeni, byddwch chi'n dilyn ymlaen ac yn sicrhau bod y mater yn cael ei ddatrys.

Nid yw hynny'n dweud bod yn rhaid i chi, yn bersonol, gywiro'r mater. Mae'n golygu mai chi yw'r arweinydd a'r person sy'n atebol i'r cwsmer neu'r gobaith. Eich cyfrifoldeb chi yw cludo'r person i benderfyniad. Os ydych chi'n dympio a rhedeg yn unig, bydd yn achosi mwy o broblemau. Nid ydych yn gwerthfawrogi pobl yn gwneud hynny pan fydd gennych fater ... pam fyddech chi'n ei wneud i'ch cwsmer eich hun?

Gair olaf ar hyn. Pan fyddwch chi'n datrys y broblem, rydych chi newydd gwblhau un o'r ymgyrchoedd gorau i chi eu cychwyn erioed. Os byddwch chi'n gadael yr unigolyn hwnnw'n hapus ac yn fodlon, mae'n debyg y bydd yn rhannu'r llwyddiant hwnnw gyda'i rwydwaith. Mae hynny'n beth hyfryd.

2 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.