Ydych chi Mewn gwirionedd yn Ymgynghorydd Cyfryngau Cymdeithasol?

Ymgynghorydd Cyfryngau Cymdeithasol

Neithiwr cefais gyfle anhygoel i fynd i gwrdd a gwrando ar enillydd tair-amser Indianapolis 500, Helio Castroneves. Roeddwn yn westai cyd-westeiwr a hyfforddwr perfformio David Gorsage, a ofynnodd a fyddwn yn darparu diweddariadau cyfryngau cymdeithasol trwy gydol y digwyddiad. Wrth i mi drefnu hashnodau, dilyn noddwyr, a dod i adnabod y VIPs yn yr ystafell, fe wnaeth un gweithiwr rasio proffesiynol bwyso i mewn yn dawel a gofyn:

Ydych chi'n mewn gwirionedd ymgynghorydd cyfryngau cymdeithasol?

Roedd y modd y gofynnodd iddo fy nal yn wyliadwrus ... fel petai'n gofyn mae hynny'n wir yn beth? Yn waeth oedd fy ymateb. Cefais fy nhroseddu rhywfaint. Nid ei fod yn meddwl tybed a oedd cyfryngau cymdeithasol yn sianel farchnata hyfyw ai peidio ... y credai fy mod yn un ohoni rhai ymgynghorwyr cyfryngau cymdeithasol. Rhoddais wybod iddo fy mod yn ymgynghorydd marchnata gyda chefndiroedd yn y cyfryngau traddodiadol a digidol, gydag angerdd am gynyddu canlyniadau i gwmnïau B2B a SaaS.

Rhannodd stori am sut roedd ei gwmni wedi cyflogi ymgynghorydd cyfryngau cymdeithasol ychydig flynyddoedd yn ôl oherwydd yr holl fwrlwm a oedd yn digwydd gyda'r cyfryngau cymdeithasol. Dywedodd fod yr unigolyn wedi gwneud gwaith gwych ar gyfryngau cymdeithasol, ond ni arweiniodd erioed at gost fusnes y gellir ei chyfiawnhau. Dywedodd eu bod yn gadael i'r unigolyn fynd yn y pen draw oherwydd y byddent wedi cynhyrfu gyda'r gofyniad i ddilysu'r ROI gyda'r cyfrwng. Roedd yn meddwl tybed a wnaeth erioed.

Roedd yn rhaid i mi fod yn ofalus iawn gyda fy ymateb. Rwy'n credu mewn marchnata cyfryngau cymdeithasol, ond nid yw'n onest my ewch i'r sianel pan fyddaf yn gweithio gyda chleient ar strategaethau caffael - chwilio yw. Er bod hynny'n fwyaf tebygol oherwydd y diwydiannau rwy'n gweithio gyda nhw, mae hefyd yn fater o ble mae fy ymarfer ac arbenigedd. Rwyf wrth fy modd yn rhannu ac yn ymgysylltu trwy'r cyfryngau cymdeithasol bob dydd, ond nid wyf yn onest yn edrych arno fel sianel gaffael - hyd yn oed yn fy nghwmni fy hun.

Wedi dweud hynny, rwy'n adnabod llawer o ymgynghorwyr cyfryngau cymdeithasol sy'n gweithredu ymgyrchoedd mesuradwy, yn codi ymwybyddiaeth, a hyd yn oed yn gwneud gwaith gwych wrth gaffael cwsmeriaid ar-lein. Gwneuthum hynny'n glir i'r gŵr bonheddig yr oeddwn yn siarad ag ef - ond nid wyf yn credu ei fod yn ateb i bob busnes. Rwy'n credu y gall cyfryngau cymdeithasol ddod â gwerth i sefydliad y tu allan i gaffaeliad uniongyrchol hefyd:

  • Monitro eich brand a'ch cystadleuwyr ar-lein i nodi materion a chyfleoedd yn eich diwydiant. Mae yna gyfoeth o wybodaeth yr arferai cwmnïau orfod llogi ystadegwyr arolwg a phleidleisio i gael mynediad iddi. Nawr mae ar gael yn aml yn y mwyafrif o lwyfannau cymdeithasol. Rydyn yn caru Agorapulse - yr wyf yn llysgennad brand drosto.
  • Llwyddiant Cwsmer yn gryfder arall yn y cyfryngau cymdeithasol. Os oes gennych dîm llwyddiant cwsmeriaid ymatebol, defnyddiol a all ddod o hyd i benderfyniadau ar gyfer darpar gwsmeriaid a chwsmeriaid presennol, gall cyfryngau cymdeithasol fod yn sianel wych i adeiladu ymddiriedaeth a chadw cwsmeriaid drwyddi.
  • Ymwybyddiaeth yn strategaeth anodd i fesur ROI arni, ond mae'n swyddogaeth wych strategaeth cyfryngau cymdeithasol gadarn. Fodd bynnag, mae'n un arall sy'n gofyn am dalent. Nid yw'n hawdd clywed llais eich brand a'i ledaenu ymhlith y llu, ond gall fod yn gost-effeithiol. Ar ryw adeg, os yw'ch cystadleuaeth yn eich malu ... mae angen i chi allu mesur a yw rhagolygon yn gwybod bod eich busnes yn opsiwn ai peidio.
  • Ymddiriedolaeth yn fudd arall i'r cyfryngau cymdeithasol sy'n anodd ei fesur. Efallai y byddaf yn chwilio ar-lein ac yn dod o hyd i gynnyrch neu wasanaeth yr hoffwn ei brynu ... ond yna byddaf yn symud drosodd i grŵp LinkedIn neu grŵp o weithwyr proffesiynol Facebook a gofyn am eu barn. Os gwelaf lawer o negyddion allan yna, byddaf fel arfer yn symud i'r opsiwn nesaf. Efallai na fydd cael cefnogwyr ysbeilio yn rhannu tunnell ynghylch pa mor wych yw'ch cwmni ar-lein yn llwyr gyfrifol am y penderfyniad prynu, ond gall helpu.

Rhoddais wybod iddo, er nad oeddwn yn ymgynghorydd cyfryngau cymdeithasol amser llawn, na wnes i erioed anwybyddu cyfryngau cymdeithasol gydag unrhyw gleient. Byddwn yn aml yn integreiddio offer i gyhoeddi a rhannu gwybodaeth o ansawdd yn awtomatig ar-lein gyda'r gynulleidfa, a byddwn yn adeiladu mecanweithiau adborth y gallai'r cwmnïau ymateb iddynt. Fe wnes i hyn oherwydd ni allwn gyfiawnhau cost ymgynghorydd cyfryngau cymdeithasol amser llawn, ond roedd fy nghleientiaid yn dal i sylweddoli'r da a allai ddod o'r cyfryngau cymdeithasol.

Ac, fe wnes i ei gynghori efallai nad oedd ei gwmni wedi dod o hyd i'r ymgynghorydd cywir i'w cynorthwyo. Rwy'n credu y gall ymgynghorydd cyfryngau cymdeithasol gwych gyfiawnhau cost y cyfrwng hwn ... ac os na allant, byddant yn onest ynglŷn â sut y gellid ei ddefnyddio heb draul arbenigwr wedi'i dargedu.

Mewn rasio, lle nad oes llawer o wahanu rhwng y cefnogwyr a'r gyrwyr, dwi'n meddwl marchnata cyfryngau cymdeithasol Os byddwch yn broffidiol gyda phrawf o'r ROI. Mae gan gefnogwyr rasio gysylltiad â'r brandiau sy'n noddi eu gyrwyr - yn wahanol i bron unrhyw chwaraeon arall. Mae rhannu'r brandiau hynny trwy'r cyfryngau cymdeithasol, wrth ddarparu cefn i fywyd y gyrrwr yn gyfle anhygoel. Cydlynwch â'ch noddwyr a mesur ymwybyddiaeth ac ymddygiad prynu'r cefnogwyr! Wrth siarad ag ef, nid oedd yn swnio mai dyna oedd canolbwynt eu hymgynghorydd. Cyfle a gollwyd efallai.

Rwy’n credu imi newid ei feddwl am y sianel… ac wrth wneud hynny, newidiais fy marn am y term ymgynghorydd cyfryngau cymdeithasol hefyd.

 

 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.