Esbonio Cyfryngau Cymdeithasol gyda Choffi

cyfryngau cymdeithasol coffi

Mae coffi yn un o'r pleserau anhygoel hynny yn fy mywyd na allaf ei wneud hebddo. Rwy'n sipping ar Rost Ffrengig tywyll wedi'i rostio'n ffres ar hyn o bryd a'i wych, wedi'i fragu yn fy gwneuthurwr espresso stof. Mae fy ffrindiau gorau yn berchen ar siop goffi. Nid oes unrhyw beth yr wyf yn ei garu yn fwy na darganfod rhywfaint o dŷ coffi di-gadwyn pan fyddaf ar y ffordd. Y rhan fwyaf o'r amser rwy'n cwrdd â rhywun, mae mewn siop goffi. Mae coffi wedi mynd y tu hwnt i symbylydd ac mae bellach yn ddiod sy'n gysylltiedig â chymaint o atgofion gwych i mi.

Daw'r ffeithlun isod o Marketplace Maven ac fe'i hysbrydolwyd gan yr ingenius Cyfryngau Cymdeithasol a Donuts gan Three Ships Media yn Raleigh.

Esbonio Cyfryngau Cymdeithasol gyda Choffi