Academi Agorapulse: Cael eich Ardystio yn y Cyfryngau Cymdeithasol

Academi Cyfryngau Cymdeithasol

Am dros ddegawd, rwyf wedi bod yn ddefnyddiwr pŵer ac yn llysgennad dros Agorapulse. Gallwch glicio drwodd i'r erthygl lawn, ond ailadroddaf mai hwn yw'r platfform rheoli cyfryngau cymdeithasol hawsaf ar y farchnad. Mae Agorapulse wedi'i integreiddio â Twitter, Facebook, Tudalennau Facebook, Instagram, a hyd yn oed Youtube.

Mae'r cwmni'n anhygoel, hefyd, gan ddarparu llif cyson o awgrymiadau, strategaethau a gwelliannau ers ei sefydlu. Adnodd gwych arall sydd gan Agorapulse yw eu hacademi lle maen nhw'n darparu cwrs ardystio i chi sy'n ymgorffori cyhoeddi cymdeithasol, rheoli cyfryngau cymdeithasol, gwrando ar gyfryngau cymdeithasol, ac adrodd ar y cyfryngau cymdeithasol.

Addysg a Hyfforddiant Cyfryngau Cymdeithasol

Academi Agorapulse yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr proffesiynol marchnata sy'n newydd i'r cyfryngau cymdeithasol neu sydd am ychwanegu at eu gwybodaeth bresennol gyda llestri cwrs cyfoes. Gorau oll, mae'r academi Y llwybr byr (dyna'r llysenw cwrs) sy'n cyfuno'r platfform â'r strategaethau sydd eu hangen ar eich cwmni neu staff i fod yn llwyddiannus.

Mae'r cwrs yn cyfuno fideos ag arweinwyr diwydiant, deunydd gwersi, ac yna'n eich arwain trwy gymhwyso'r dacteg neu'r strategaeth o fewn platfform Agorapulse. Dyma'r penodau:

  1. Offer Cyhoeddi Cymdeithasol - mae'r bennod hon yn cynnwys cyhoeddi i un neu fwy o broffiliau, amserlennu a rheoli swyddi a drefnwyd, adeiladu grwpiau cyhoeddi personol, ciwio a rheoli swyddi ciwio, lanlwytho cynnwys swmp, llifoedd gwaith tîm, calendrau a rennir, defnyddio labeli adrodd, a defnyddio'r cymhwysiad symudol ac estyniad crôm .
  2. Rheoli Sgyrsiau Cymdeithasol - y blwch derbyn cyfryngau cymdeithasol, casglu sylwadau hysbysebion, cymryd camau gyda hidlwyr, atebion ac adolygiadau, arbed atebion, labelu, llyfrnodi, cuddio, ac aseinio atebion, defnyddio'r cynorthwyydd mewnflwch, a phroffilio defnyddwyr.
  3. Adrodd Cyfryngau Cymdeithasol - gwylio adroddiadau, allforio adroddiadau, gweithio gyda labeli, ac adroddiadau pŵer adeiladu.
  4. Gwrando Cyfryngau Cymdeithasol - gwrando gan rwydwaith cyfryngau cymdeithasol (ac eithrio Facebook a LinkedIn na fydd yn caniatáu hynny), monitro a diweddaru teimlad, yn ôl eich proffil, trwy grybwylliadau answyddogol, neu allweddair, gan URL, yn ogystal â rheoli eich canlyniadau gwrando.

Mae pob un o'r penodau'n gorffen mewn cwis ymarfer (nad yw'n effeithio ar eich arholiad ardystio) ond sy'n darparu'r wybodaeth yr hoffech ei hail-gymryd. Mae yna hefyd weithgareddau argymelledig i chi fewngofnodi i'ch cyfrif Agorapulse i'w cymryd.

Ardystiad Agorapulse

Mae'r arholiad ardystio hwn yn profi eich gwybodaeth am elfennau hanfodol cymdeithasol cyfryngau marchnata y dylai pob ymarferydd cyfryngau cymdeithasol wybod. Bydd pasio'r arholiad hwn ac ennill eich ardystiad yn caniatáu ichi arddangos eich sgiliau a'ch arbenigedd yn y cyfryngau cymdeithasol a dod yn ymarferydd gydag Agorapulse mewn gwirionedd.

Cymerais y cwrs heddiw a Rwy'n (Agorapulse) yn swyddogol!

Cofrestrwch Nawr ar gyfer Academi Agorapulse

Datgeliad: Rwy'n Llysgennad Agorapulse ac yn Gysylltiedig.