A fydd y Botwm Prynu yn Helpu Priodoli Cyfryngau Cymdeithasol a ROI?

botwm prynu facebook

Botymau prynu yw'r duedd newydd boeth yn y cyfryngau cymdeithasol, ond nid ydyn nhw'n ennill llawer o dynniad. Mewn gwirionedd, mae Invesp canfu arolwg mai dim ond 5% o refeniw manwerthu ar-lein oedd gwerthiannau masnach gymdeithasol yn 2015. Mae llawer o wefannau cymdeithasol yn dal i gael anhawster i ennill ymddiriedaeth cwsmeriaid, felly bydd angen i lwyfannau brofi eu bod yn fwy na dim ond cymdeithasol frwd i'w hennill drosodd.

Rwy'n dal i fod yn gynnes ar boblogrwydd botymau prynu cymdeithasol ar yr adeg hon. Nid na fyddwn yn eu gweithredu - rwy'n siŵr bod yna ROI positif ym mron unrhyw weithredu. Bydd rhywun, wrth gwrs, yn clicio ac yn prynu!

Mae'n wybodaeth gyffredin mai allwedd i gynyddu cyfraddau trosi ar-lein yw lleihau'r camau sydd eu hangen er mwyn trosi. Gyda hynny mewn golwg, dim ond rhesymegol bod rhoi botwm prynu di-dor yn gynnar iawn yn y twmffat prynu yn gwneud synnwyr llwyr. Ond nid yw mor rhesymegol â hynny. Mae optimeiddio trosi yn byrhau'r camau a gymerir o benderfyniad prynu i drosiad ... y broblem yw nad oes gan y cyfryngau cymdeithasol y penderfyniad prynu o reidrwydd.

A fydd hynny'n newid? Rwy'n siŵr y bydd. Wrth i ddefnyddwyr ymddiried yn eu waledi cymdeithasol yn fwy a straeon am wasanaeth gwych yn dechrau cyrraedd y farchnad, mae'n debyg y byddant yn defnyddio'r llwybrau hyn yn fwy. Fodd bynnag, ni allaf weld cymdeithasol fel cyfrwng dibynadwy eto. Ac mae ymddiriedaeth yn allwedd absoliwt i ennill y penderfyniad prynu.

Nid oes gan unrhyw un o'r llwyfannau cymdeithasol rif y gallwch ei ffonio ar y pwynt hwn pan fyddwch chi'n mynd i drafferthion (efallai eu bod nhw'n gwneud gyda phrynu, dwi ddim yn siŵr). Ydw i wir eisiau clicio prynu ac anfon archeb i'r affwys, gan feddwl tybed a ydw i'n mynd i dderbyn fy nwyddau, a meddwl tybed ble i gael cefnogaeth os nad ydw i?

Mae Pinterest yn ymddangos fel y safle cymdeithasol mwyaf addas ar y pwynt hwn gan fod llawer o'u cynulleidfa eisoes yn siopa a gall sianeli Pinterest adlewyrchu'r safleoedd neu'r brandiau a hyrwyddir yn agos.

Dyma rai enghreifftiau o weithrediadau botwm prynu cymdeithasol

Botwm Prynu Facebook:
prynu-botwm-facebook

Botwm Prynu Twitter:
Botwm Prynu Twitter

Botwm Prynu Pinterest:
prynu-botwm-pinterest

Botwm Prynu Instagram:
prynu-botwm-instagram

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.