Cydnabod Cyfle

This afternoon I had a presentation with a regional law firm on Social Media. It was great to see an organization that had the foresight to expose its employees to new media. The world is definitely changing but there's still a misnomer out there that social media is ‘what the young folks are doing' and it's still not getting taken seriously.

Y Diwydiant Papur Newydd - Cyfleoedd a Gollwyd

Ddegawd yn ôl, gweithiais gyda phapurau newydd a'u gwylio yn dawel yn gwylio eBay ac Craigslist. They thought it was for geeks and young people as well… until the billion dollar rug was yanked out from under them. In fact, it wasn't really yanked, it was gently pulled.

Ysgrifennodd llawer o bapurau newydd mewn syndod o dwf y technolegau hyn, heb wyneb y byddai'n torri i ffwrdd yn eu diwydiant eu hunain. Roedd bysedd traed llawer o bapurau newydd yn y Diwydiant Ar-lein (roedd InfiNet yn un y bu fy rhiant-gwmni yn gweithio ag ef) ond fe wnaethant fethu â thynnu’r sbardun pan allent orfod gwneud y buddsoddiad angenrheidiol… hyd yn oed pan oeddent yn gwybod bod amser i wneud hynny o hyd. Roedd y llinellau proffidioldeb corfforaethol wedi'u tynnu, ac nid oedd unrhyw reolwr yn mynd i dynnu 50% oddi ar yr ymylon i fynd ar ôl y byd newydd hwn.

Newspapers had the coverage and the monetary resources to battle the losses. They even had the advantage of a regionally trusted brand. Rather than adapt, though, they pointed fingers and swapped one manager who didn't understand with the next that didn't understand.

In the decade I was at the newspaper, I don't ever remember a session where someone came in and discussed the new technologies and asked or discussed how they could be leveraged to improve efficiency or maximize profitability.

Roedd yn braf heddiw gweld cwmni lleol gyda rhagolwg gwahanol!

The Burj Dubai - Sefydliad Solid

Un o'r sleidiau yn fy nghyflwyniad yw llun gwych o'r Burj Dubai, a building under construction in the United Arab Emirates that will tower above all other buildings. It's scheduled for completion by the end of next year and is currently estimated to have 162 stories.

162 stories is the latest estimate, though. It's rumored that the goal has changed over the years, partly due to possible engineering estimates that underscored the strength of the foundation and how tall the building gallai cael ei godi i.

Un golwg ar yr adeilad a gallwch ddechrau deall pam. Mae sylfaen y Burj Dubai yn hollol famoth, ac mae'r meindwr yn teneuo wrth iddo godi.

Cyfryngau Cymdeithasol - Sefydliad mewn Busnes

Cyfryngau Cymdeithasol yn eich cwmni cyfle i ddechrau adeiladu sylfaen ar gyfer twf anhygoel dros y degawd nesaf. Mae sefydlu brand ar-lein trwy'r cyfryngau cymdeithasol a rhwydweithiau cymdeithasol yn gosod y sylfaen ar gyfer cysylltedd sefydledig.

Yn debyg iawn i we, bydd cychwyn heddiw yn darparu rhwyd ​​enfawr i chi ddal nifer fawr o fusnesau yn y blynyddoedd i ddod. Mae'r dirwedd yn newid. Bydd peiriannau chwilio - hyd yn oed Google - yn colli rhywfaint o'u gafael ar sut rydyn ni'n llywio'r we fel ficro rhwydweithiau parhau i godi a ffynnu.

Po gynharaf y bydd eich cwmni'n addasu i'r technolegau hyn, y gorau fydd y sefyllfa pan fydd eich bywoliaeth yn dibynnu arni. Mae gan y cwmni y siaradais â hwy heddiw gyfleoedd eithriadol. Mae ganddyn nhw dalent sydd wedi sefydlu awdurdod ac sy'n arwain at achosion cynyddol fel cymalau nad ydyn nhw'n cystadlu a chyfraith patent.

Pe bai eu staff yn rhannu'r profiadau hynny ar-lein heddiw a sefydlu ar-lein authority, especially geographically, it will provide them with the networks to grow their business tomorrow. It's an exciting time for this firm in particular – they're a firm that is open-minded, large enough to have an impact, but small enough to maneuver and adapt in this space quickly.

Rwy'n gobeithio y byddant yn manteisio ac yn cydnabod y cyfle a nododd ychydig ohonynt yno yn yr ystafell!

7 Sylwadau

 1. 1

  Ar y cyfan, rwy'n cytuno ag egwyddorion yr hyn rydych chi'n ei ddweud. Fodd bynnag, mae'r Cyfryngau Cymdeithasol yn gategori helaeth sy'n tyfu erbyn y dydd. Mae'n debyg eich bod chi'n gwneud hyn yn y cyflwyniad, ond mae'n werth rhannu'r Cyfryngau Cymdeithasol yn gategorïau a dangos sut y gellir defnyddio pob categori i'w botensial unigol ei hun.

  Mae'r Cyfryngau Cymdeithasol yn bennaf yn ffordd o rannu mewn cyfaint. Felly mae gennych ddadansoddiad o'r elfennau yr hoffech eu rhannu a hyd yn oed sut yr hoffech eu rhannu. Gellir rhannu meddyliau, boed yn broffesiynol neu'n bersonol, trwy sawl math o gyfryngau cymdeithasol ar-lein. Mae gan fideo hefyd ei allfeydd ei hun. Mae nifer yr allfeydd yn tyfu ar gyflymder cyflym. Mor gyflym mewn gwirionedd, ei bod hi'n hawdd cael eich drysu ynghylch ble i dynnu'r llinell unwaith y byddwch chi'n 'cymryd rhan' gyda'r Cyfryngau Cymdeithasol.

  Ond, y peth i'w gofio yw'r ffactor ymwybyddiaeth y bydd eich brand, sylfaen wybodaeth neu gynnyrch yn ei dderbyn unwaith y bydd amser yn cael ei dreulio yn cloddio ychydig yn ddyfnach i'r Cyfryngau Cymdeithasol. Fel y dengys astudiaethau diweddar, er gwaethaf twf mewn defnyddwyr Rhyngrwyd, nid yw'r traffig i'r prif safleoedd o flwyddyn yn ôl wedi tyfu ar yr un raddfa a hyd yn oed wedi gostwng mewn rhai achosion. Mae hyn i'w briodoli i raddau helaeth i bobl sy'n defnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol ac yn edrych ar gynnwys syndiceiddio o ansawdd da.

  • 2

   Mae'r cyflwyniad yn mynd ymlaen i wahaniaethu'r gwahanol gyfryngau a thechnolegau a ddefnyddir a sut i drosoli pob un - o rwydweithio cymdeithasol i flogio i twitter, ac ati. Rwy'n mynd ymlaen i siarad â rhywfaint o effaith fesuradwy (ac anfesuradwy) pob un o'r technolegau.

   Gormod i'w roi mewn un post, yn sicr! Roedd hon oddeutu sgwrs awr o hyd. 🙂

   Yr hyn yr wyf am ei bwysleisio i'm darllenwyr yw bod yn rhaid iddynt ddechrau heddiw ... peidio â bod ag agwedd 'aros i weld'. Os na wnewch hynny, fe allech chi roi dyfodol eich sefydliad mewn perygl.

   Diolch Michael! Rydych chi bob amser yn darparu sylwadau craff sy'n ychwanegu lliw at y pwnc. Rwy'n eich mwynhau'n fawr ac yn annog pawb i ymweld â'ch blog!

 2. 3
  • 4

   Helo Jayce! Do, roedd y Boston Globe, mewn gwirionedd, yn un o fy nghleientiaid ar ddiwedd y 90au a gwnaeth waith gwych yn gweithredu technegau marchnata cronfa ddata. Fe wnaethant hyd yn oed ddefnyddio rhai offer dadansoddi cadw a ddatblygais i (ac eraill).

   Buddsoddodd papurau newydd eraill, fel y Toronto Globe and Mail, Houston Chronicle, San Francisco Chronicle, Chicago Suburban Newspapers, a Gwasg Detroit gryn dipyn mewn technolegau newydd. Fe wnes i fwynhau gweithio gyda phob un ohonyn nhw'n aruthrol!

 3. 5
  • 6

   Michael,

   Enghraifft berffaith. Weithiau bydd pobl yn gofyn imi 'pryd ydym ni'n mynd i gael ein gwneud' gyda'n datblygiad cynnyrch. Rwy'n dweud wrthyn nhw ddim cyhyd â'n bod ni mewn busnes! Mae arloesi yn gofyn am arweinyddiaeth sy'n cydnabod bod yn rhaid i gwmnïau barhau i fuddsoddi mewn arloesi, neu y byddant yn diflannu. Efallai y bydd yn cymryd 100 mlynedd neu fwy ... ond byddan nhw'n dal i ddifetha.

   Erthygl wych!
   Doug

 4. 7

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.