Cydnabod Cyfle

Y prynhawn yma cefais gyflwyniad gyda chwmni cyfreithiol rhanbarthol ar y Cyfryngau Cymdeithasol. Roedd yn wych gweld sefydliad a oedd â'r rhagwelediad i ddatgelu ei weithwyr i gyfryngau newydd. Mae'r byd yn bendant yn newid ond mae yna gamarweinydd o hyd mai'r cyfryngau cymdeithasol yw 'yr hyn y mae'r bobl ifanc yn ei wneud' ac nid yw'n cael ei gymryd o ddifrif o hyd.

Y Diwydiant Papur Newydd - Cyfleoedd a Gollwyd

Ddegawd yn ôl, gweithiais gyda phapurau newydd a'u gwylio yn dawel yn gwylio eBay ac Craigslist. Roeddent yn meddwl ei fod ar gyfer geeks a phobl ifanc hefyd ... nes bod y ryg biliwn doler yanked allan oddi tanynt. Mewn gwirionedd, ni chafodd ei gwyno mewn gwirionedd, cafodd ei dynnu'n ysgafn.

Ysgrifennodd llawer o bapurau newydd mewn syndod o dwf y technolegau hyn, heb wyneb y byddai'n torri i ffwrdd yn eu diwydiant eu hunain. Roedd bysedd traed llawer o bapurau newydd yn y Diwydiant Ar-lein (roedd InfiNet yn un y bu fy rhiant-gwmni yn gweithio ag ef) ond fe wnaethant fethu â thynnu’r sbardun pan allent orfod gwneud y buddsoddiad angenrheidiol… hyd yn oed pan oeddent yn gwybod bod amser i wneud hynny o hyd. Roedd y llinellau proffidioldeb corfforaethol wedi'u tynnu, ac nid oedd unrhyw reolwr yn mynd i dynnu 50% oddi ar yr ymylon i fynd ar ôl y byd newydd hwn.

Roedd gan bapurau newydd y sylw a'r adnoddau ariannol i frwydro yn erbyn y colledion. Roedd ganddyn nhw hyd yn oed y fantais o frand dibynadwy yn rhanbarthol. Yn hytrach nag addasu, serch hynny, fe wnaethant bwyntio bysedd a chyfnewid un rheolwr nad oedd yn deall gyda'r nesaf nad oedd yn deall.

Yn y degawd yr oeddwn yn y papur newydd, nid wyf byth yn cofio sesiwn lle daeth rhywun i mewn a thrafod y technolegau newydd a gofyn neu drafod sut y gellid eu defnyddio i wella effeithlonrwydd neu gynyddu proffidioldeb i'r eithaf.

Roedd yn braf heddiw gweld cwmni lleol gyda rhagolwg gwahanol!

The Burj Dubai - Sefydliad Solid

Un o'r sleidiau yn fy nghyflwyniad yw llun gwych o'r Burj Dubai, adeilad sy'n cael ei adeiladu yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig a fydd yn uwch na phob adeilad arall. Disgwylir iddo gael ei gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn nesaf ac ar hyn o bryd amcangyfrifir y bydd ganddo 162 o straeon.

162 stori yw'r amcangyfrif diweddaraf, serch hynny. Mae si ar led bod y nod wedi newid dros y blynyddoedd, yn rhannol oherwydd amcangyfrifon peirianyddol posib a danlinellodd gryfder y sylfaen a pha mor dal oedd yr adeilad gallai cael ei godi i.

Un golwg ar yr adeilad a gallwch ddechrau deall pam. Mae sylfaen y Burj Dubai yn hollol famoth, ac mae'r meindwr yn teneuo wrth iddo godi.

Cyfryngau Cymdeithasol - Sefydliad mewn Busnes

Cyfryngau Cymdeithasol yn eich cwmni cyfle i ddechrau adeiladu sylfaen ar gyfer twf anhygoel dros y degawd nesaf. Mae sefydlu brand ar-lein trwy'r cyfryngau cymdeithasol a rhwydweithiau cymdeithasol yn gosod y sylfaen ar gyfer cysylltedd sefydledig.

Yn debyg iawn i we, bydd cychwyn heddiw yn darparu rhwyd ​​enfawr i chi ddal nifer fawr o fusnesau yn y blynyddoedd i ddod. Mae'r dirwedd yn newid. Bydd peiriannau chwilio - hyd yn oed Google - yn colli rhywfaint o'u gafael ar sut rydyn ni'n llywio'r we fel ficro rhwydweithiau parhau i godi a ffynnu.

Po gynharaf y bydd eich cwmni'n addasu i'r technolegau hyn, y gorau fydd y sefyllfa pan fydd eich bywoliaeth yn dibynnu arni. Mae gan y cwmni y siaradais â hwy heddiw gyfleoedd eithriadol. Mae ganddyn nhw dalent sydd wedi sefydlu awdurdod ac sy'n arwain at achosion cynyddol fel cymalau nad ydyn nhw'n cystadlu a chyfraith patent.

Pe bai eu staff yn rhannu'r profiadau hynny ar-lein heddiw a sefydlu ar-lein awdurdod, yn enwedig yn ddaearyddol, bydd yn darparu’r rhwydweithiau iddynt dyfu eu busnes yfory. Mae'n amser cyffrous i'r cwmni hwn yn benodol - maen nhw'n gwmni meddwl agored, yn ddigon mawr i gael effaith, ond yn ddigon bach i symud ac addasu yn y gofod hwn yn gyflym.

Rwy'n gobeithio y byddant yn manteisio ac yn cydnabod y cyfle a nododd ychydig ohonynt yno yn yr ystafell!

7 Sylwadau

 1. 1

  Ar y cyfan, rwy'n cytuno ag egwyddorion yr hyn rydych chi'n ei ddweud. Fodd bynnag, mae'r Cyfryngau Cymdeithasol yn gategori helaeth sy'n tyfu erbyn y dydd. Mae'n debyg eich bod chi'n gwneud hyn yn y cyflwyniad, ond mae'n werth rhannu'r Cyfryngau Cymdeithasol yn gategorïau a dangos sut y gellir defnyddio pob categori i'w botensial unigol ei hun.

  Mae'r Cyfryngau Cymdeithasol yn bennaf yn ffordd o rannu mewn cyfaint. Felly mae gennych ddadansoddiad o'r elfennau yr hoffech eu rhannu a hyd yn oed sut yr hoffech eu rhannu. Gellir rhannu meddyliau, boed yn broffesiynol neu'n bersonol, trwy sawl math o gyfryngau cymdeithasol ar-lein. Mae gan fideo hefyd ei allfeydd ei hun. Mae nifer yr allfeydd yn tyfu ar gyflymder cyflym. Mor gyflym mewn gwirionedd, ei bod hi'n hawdd cael eich drysu ynghylch ble i dynnu'r llinell unwaith y byddwch chi'n 'cymryd rhan' gyda'r Cyfryngau Cymdeithasol.

  Ond, y peth i'w gofio yw'r ffactor ymwybyddiaeth y bydd eich brand, sylfaen wybodaeth neu gynnyrch yn ei dderbyn unwaith y bydd amser yn cael ei dreulio yn cloddio ychydig yn ddyfnach i'r Cyfryngau Cymdeithasol. Fel y dengys astudiaethau diweddar, er gwaethaf twf mewn defnyddwyr Rhyngrwyd, nid yw'r traffig i'r prif safleoedd o flwyddyn yn ôl wedi tyfu ar yr un raddfa a hyd yn oed wedi gostwng mewn rhai achosion. Mae hyn i'w briodoli i raddau helaeth i bobl sy'n defnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol ac yn edrych ar gynnwys syndiceiddio o ansawdd da.

  • 2

   Mae'r cyflwyniad yn mynd ymlaen i wahaniaethu'r gwahanol gyfryngau a thechnolegau a ddefnyddir a sut i drosoli pob un - o rwydweithio cymdeithasol i flogio i twitter, ac ati. Rwy'n mynd ymlaen i siarad â rhywfaint o effaith fesuradwy (ac anfesuradwy) pob un o'r technolegau.

   Gormod i'w roi mewn un post, yn sicr! Roedd hon oddeutu sgwrs awr o hyd. 🙂

   Yr hyn yr wyf am ei bwysleisio i'm darllenwyr yw bod yn rhaid iddynt ddechrau heddiw ... peidio â bod ag agwedd 'aros i weld'. Os na wnewch hynny, fe allech chi roi dyfodol eich sefydliad mewn perygl.

   Diolch Michael! Rydych chi bob amser yn darparu sylwadau craff sy'n ychwanegu lliw at y pwnc. Rwy'n eich mwynhau'n fawr ac yn annog pawb i ymweld â'ch blog!

 2. 3
  • 4

   Helo Jayce! Do, roedd y Boston Globe, mewn gwirionedd, yn un o fy nghleientiaid ar ddiwedd y 90au a gwnaeth waith gwych yn gweithredu technegau marchnata cronfa ddata. Fe wnaethant hyd yn oed ddefnyddio rhai offer dadansoddi cadw a ddatblygais i (ac eraill).

   Buddsoddodd papurau newydd eraill, fel y Toronto Globe and Mail, Houston Chronicle, San Francisco Chronicle, Chicago Suburban Newspapers, a Gwasg Detroit gryn dipyn mewn technolegau newydd. Fe wnes i fwynhau gweithio gyda phob un ohonyn nhw'n aruthrol!

 3. 5
  • 6

   Michael,

   Enghraifft berffaith. Weithiau bydd pobl yn gofyn imi 'pryd ydym ni'n mynd i gael ein gwneud' gyda'n datblygiad cynnyrch. Rwy'n dweud wrthyn nhw ddim cyhyd â'n bod ni mewn busnes! Mae arloesi yn gofyn am arweinyddiaeth sy'n cydnabod bod yn rhaid i gwmnïau barhau i fuddsoddi mewn arloesi, neu y byddant yn diflannu. Efallai y bydd yn cymryd 100 mlynedd neu fwy ... ond byddan nhw'n dal i ddifetha.

   Erthygl wych!
   Doug

 4. 7

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.