Malltod Cyfryngau Cymdeithasol

sŵn cyfryngau cymdeithasol

Yr hen adage o gyfryngau eang yw bod peli llygad = arian. Rhesymeg ddiffygiol a dderbynnir yn gyffredin heddiw yw hynny mwy peli llygad = mwy arian. Rydyn ni'n gweld gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel Digg, MySpace ac Facebook llwyfandir a hyd yn oed grebachu mewn cyfranogiad.

Llwyfandir Cyfryngau Cymdeithasol

Rwy'n hyderus y bydd pob un o'r gwefannau hyn yn gwthio yn ôl ac yn dweud wrthych eu bod yn tyfu yn nifer y peli llygad. Dyna mewn gwirionedd Nodyn Newyddion da. Os yw cyfranogiad yn llwyfandir neu'n ennill ac mae nifer y defnyddwyr yn tyfu, mae neges yn y fathemateg! Mae'r defnyddiwr cyffredin yn treulio llai o amser ... neu mae nifer cynyddol o ddefnyddwyr yn rhoi'r gorau i'r gwasanaeth yn gyfan gwbl.

Mae'r demtasiwn i dyfu'n enfawr yno bob amser ... gall mwy o belenni llygaid ddod â mwy o arian. Fodd bynnag, gall y risg tymor hir o fwy o belenni llygaid gladdu poblogrwydd eich gwefan, neu ei gwneud yn darged enfawr i SPAM. Dylai'r safleoedd hyn fod wedi bod yn fwy darbodus wrth ddadansoddi twf eu gwefan yn erbyn yr effaith ar ddefnyddwyr presennol. Pe baent wedi gwneud hynny, efallai eu bod wedi cyfrifo, er mwyn sicrhau'r elw mwyaf posibl, bod a maint cywir i'w safle i beidio ag ymestyn y tu hwnt yn hytrach na pharhau i chwilio am dwf.

Malltod Trefol = Malltod Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'r broblem yn eithaf sylfaenol, mae'n falltod trefol. Pan oeddwn i'n byw yn Phoenix, Arizona am flwyddyn darllenais lawer am y malltod trefol a oedd yn digwydd. Yn ôl yn niwedd yr 80au, roedd maestrefi Phoenix yn tyfu ar gyfradd mor heriol, fel na allai unrhyw un gadw i fyny â'r craidd - Downtown. Wrth i gymdogaethau or-bacio a thraffig ddod yn llanast, symudodd pobl i gymdogaethau mwy newydd.

Roedd gan y cymdogaethau newydd hyn ysgolion newydd, cartrefi newydd, mwy o dir a choed, a chymdogion gwych - heb sôn am aer glân a llawer o le i symud o gwmpas. Fe ddaethoch yn agosach at eich cymdogion ... gan na wnaethant symud i mewn ac allan trwy'r amser ... mynychu digwyddiadau cymdeithasol a siarad dros y ffens.

Wedi'i gymhwyso i'r Cyfryngau Cymdeithasol, rwy'n credu ein bod ni'n gweld yr un peth yn digwydd. Mae craidd Digg yn profi malltod ar hyn o bryd - mae'r defnyddwyr a helpodd i greu'r gwasanaeth a ddaeth mor boblogaidd yn dod yn ddigyfnewid ac yn chwilio am ddewisiadau amgen. Gyda MySpace, yr ateb oedd Facebook. Nawr mae Facebook wedi tyfu mor fawr â MySpace ac mae'r un llwyfandir yn digwydd - y tro hwn ar gyflymder cyflym.

Ble mae pawb yn mynd? Rwy'n credu mai'r ateb yw ymosodiad micro-rwydweithiau popio i fyny. Mae pobl yn cefnu ar ganol y ddinas ac yn symud allan i'r maestrefi.

Y Neges i Farchnatwyr

IMHO, mae hyn yn newyddion gwych i Farchnatwyr. Mae defnyddio technegau hysbysebu eang sy'n cyrraedd llawer o belenni llygaid (ond ychydig o brynwyr) yn dod yn llai poblogaidd. Mae dod o hyd i ficro-wefannau sy'n cwrdd â'r gilfach yr ydych am ei chyrraedd yn dod yn fwy poblogaidd. Yn bersonol, rydw i'n cael llawer mwy o ddeisyfiadau ar refeniw hysbysebu ar gyfer gwefannau arbenigol rydw i'n eu rhedeg, fel Milfeddygon y Llynges.

Efallai y bydd yr amser a dreulir yn defnyddio ymgyrchoedd marchnata ar draws yr holl wefannau hyn yn gwneud iawn am y gwahaniaeth yng nghost yr ol yn unig. swp a chwyth technegau, er. Roedd pysgota â deinameit yn hawdd, ond mae'n profi i fod yn dacteg niweidiol ar y Rhyngrwyd. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i farchnatwyr newid eu tactegau, gan ei gwneud yn ofynnol iddynt weithio'n galetach ar y neges gywir ar yr adeg iawn - yn ogystal ag adeiladu presenoldeb ar-lein gwych sydd ag enw rhagorol.

Ni ddywedodd unrhyw un y byddai'n mynd i fod yn hawdd!

Un sylw

  1. 1

    Y cyfryngau cymdeithasol yw'r busnes mwyaf anrhagweladwy. Mae'r mwyafrif o wefannau fel MySpace neu FaceBook yn targedu pobl ifanc ac fel rydyn ni i gyd yn gwybod gallai'r math hwn o gynulleidfa newid eu blas yn gyflym iawn.
    Ydych chi'n Cofio'r Globe? Rhwydwaith cymdeithasol cyntaf - “swigen dotcom” a ddaeth yn $ 200 miliwn a chollodd bopeth mewn 1 diwrnod.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.