Cyfryngau Cymdeithasol a Chysyniad y Gweithwyr

gerau pobl

Mae John Jantsch yn gofyn cwestiwn gwych, Oes gennych chi Gyfryngau Cymdeithasol nad yw'n Cystadlu?

Cwestiwn arall allai fod, “A all cwmni orfodi cyfryngau cymdeithasol i beidio â chystadlu?Yn draddodiadol, mae llysoedd wedi gwgu ar gyfyngiadau a roddir gan gyflogwyr ar hawl eu gweithwyr i ddod o hyd i fywoliaeth a'i gwneud. Gan fod mwy a mwy o gwmnïau'n cael eu gorfodi i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol ac annog eu gweithwyr i gymryd rhan, sut allwn ni ddisgwyl i gyn-weithwyr beidio?

Mae'n gondrwm i gwmnïau, ond a bod yn onest rwy'n falch bod cwmnïau'n gorfod wynebu rhai o'r heriau anodd hyn. Mae gwylio aur yn dod yn llai a llai cyffredin wrth i weithwyr droi drosodd yn amlach.

Nid oes y fath beth â theyrngarwch mwyach mewn cwmnïau ... byddant yn dympio ychydig gannoedd o weithwyr heb amrantu a fydd yn helpu i roi ychydig o daro i'w prisiau stoc. Mae gweithwyr wedi gwrthsefyll gwrthsefyll bod yn ffyddlon i'w cyflogwyr, gan gydnabod y bydd eu codiad mawr nesaf yn ôl pob tebyg yn dod pan fyddant yn symud i'w cyflogwr nesaf.

O ganlyniad, nid oes unrhyw un hyd yn oed yn mesur effaith trosiant gweithwyr mwyach ar wasanaeth cwsmeriaid, ansawdd, na hyd yn oed llwyddiant cwmni. Efallai bod cyfryngau cymdeithasol yn newid hyn. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn rhoi wyneb a chyflogai wyneb y gweithiwr ... mae cwmnïau'n dod yn adnabyddus am eu gweithwyr yn lle bod yn logos a sloganau di-wyneb.

Am gryn amser dim ond fel cost fwyaf cwmni y mae adnoddau dynol wedi cael eu hystyried, heb eu gwerthfawrogi'n nodweddiadol am yr aberthau maen nhw wedi'u gwneud i sicrhau llwyddiant a thwf y cwmni. Roedd y credyd hwnnw bob amser yn cael ei roi i'r ystafell fwrdd.

Yn yr un modd ag y mae defnyddwyr yn cael eu grymuso gan gyfryngau cymdeithasol i wneud i gwmnïau berfformio a gwrando, nawr mae gweithwyr yn cael eu grymuso yn ogystal â'u bod yn cynrychioli'r cwmnïau maen nhw'n gweithio iddyn nhw. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i gwmnïau ailfeddwl pwy maen nhw'n eu llogi, pa mor dda maen nhw'n trin eu gweithwyr, a sut i drin gweithwyr dan y chwyddwydr.

Efallai y bydd dyddiau gwylio aur a phen-blwyddi gweithwyr yn dychwelyd!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.