Cyfryngau Cymdeithasol a Rheoli Gwrthwynebiadau

cwestiynau syniadau

Bore 'ma, roeddwn i'n darllen papur gwyn gwych a ddarganfuwyd trwy safle Aprimo, ymlaen integreiddio cyfryngau cymdeithasol.

Nid oes rhaid i farchnatwyr ddechrau o'r dechrau i adeiladu galluoedd newid gemau cyfryngau cymdeithasol yn y gymysgedd gyfathrebu bresennol. Trwy drin cyfryngau cymdeithasol fel estyniad o gyfryngau newydd a Web 1.0, mae marchnatwyr yn manteisio ar eu galluoedd newydd o fewn eu lled band a'u hadnoddau sydd ar gael.

Mae'r papur gwyn yn siarad â'r rolau gwerthu a marchnata yn cael ei wyrdroi rhywfaint. Bellach mae'n ofynnol i farchnatwyr - nad oedd erioed fel arfer wedi bod mewn cysylltiad â'r cyhoedd - gyfathrebu a rheoli'r brand yn gyhoeddus. Maen nhw'n gorfod cyflawni hyn heb unrhyw hyfforddiant o gwbl rheoli gwrthwynebiadau. Trafodais hyn hefyd yn fy cyflwyniad yn Webtrends Engage.

Ar yr un pryd, mae ein disgwylir i werthwyr gymryd swyddi yn y Cyfryngau Cymdeithasol, gan weithredu technegau marchnata a chyfathrebu un i lawer nad ydyn nhw erioed wedi'u perffeithio.

Mae'r papur gwyn yn gwneud pedwar argymhelliad:

  • Sefydlu canolbwynt trwy roi rhywun o'r staff marchnata yng ngofal cyfryngau cymdeithasol. Dylai'r unigolyn hwn fod yn gyfrifol am lunio strategaeth cyfryngau cymdeithasol marchnata, gan gynnwys creu proses a fydd yn gosod ffiniau ar gyfer defnyddio cerbydau, sut y cânt eu rheoli, a pha bobl y dylid eu neilltuo iddynt yn unol â pholisi corfforaethol.
  • Cydweithio â swyddogaethau eraill sy'n cymryd rhan yn y cylch prynu mwy, gan gynnwys gwasanaeth cwsmeriaid a rheoli cynnyrch. Erbyn 2010, bydd gan fwy na 60% o gwmnïau Fortune 1000 sydd â gwefan ryw fath o gymuned ar-lein y gellir ei defnyddio at ddibenion perthynas â chwsmeriaid. Fodd bynnag, mae'n bwysig bod marchnata yn dirnad rôl cyfryngau cymdeithasol mewn gweithgareddau sy'n cyflwyno'r rhai sy'n postsales gwasanaeth cwsmeriaid sy'n ganolog i sicrhau bod perchnogaeth yn cael ei dyrannu'n briodol ar draws yr amrywiol swyddogaethau sy'n cymryd rhan wrth weithredu strategaeth CRM fwy y cwmni.
  • Cael pobl o'r staff marchnata i hyfforddiant gwerthu, yn enwedig y rhai sy'n cymryd rhan mewn fforymau cymdeithasol sy'n galluogi cyfathrebu un i un. Mae marchnatwyr heb unrhyw hyfforddiant na phrofiad mewn “rheoli gwrthwynebiadau” yn arbennig o agored i niwed mewn byd o gyfryngau cymdeithasol, oherwydd bod cwsmeriaid yn beirniadu darparwr a'i gynhyrchion yn rhydd mewn fforymau cyhoeddus.
  • Gweithredu fel go-rhwng gydag arweinwyr gwerthu a gwerthwyr sy'n dymuno cymryd rhan yn y cyfryngau cymdeithasol, yn enwedig lleoedd lle maen nhw'n cyfathrebu un i lawer, a chael eu hyfforddi gyda'r un cyfeiriad golygyddol a roddir i weithwyr proffesiynol marchnata a chyfathrebu i sicrhau diogelwch y brand a negeseuon cyson.

Rwyf wedi darparu rhywfaint o gyfeiriad ar gyfer gwerthwyr i ddechrau mabwysiadu Cyfryngau Cymdeithasol - ond mae'r papur gwyn yn manylu llawer mwy ar strategaeth gorfforaethol gyffredinol. Rydw i wedi bod hefyd mynychu hyfforddiant gwerthu dros y flwyddyn ddiwethaf a byddem yn ei argymell yn fawr i bob marchnatwr! Rwy'n cyfweld â Bill Godfrey, Prif Swyddog Gweithredol Aprimo heddiw, a bydd yn trafod y ffenomenau hyn - edrychwch am fideo i ddod!

Llun sgrin 2010 03 02 am 10.37.05 AMMae meddalwedd marchnata integredig, ar alw Aprimo, yn galluogi marchnatwyr B2C a B2B i lywio rôl newidiol marchnata yn llwyddiannus trwy gymryd rheolaeth o gyllidebau a gwariant, dileu seilos mewnol gyda llifoedd gwaith symlach a gweithredu ymgyrchoedd aml-sianel arloesol i yrru ROI mesuradwy. o'r Aprimo wefan.

Un sylw

  1. 1

    Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn sicr yn cyflymu ailfeddwl “adrannau” wrth i'r holl linellau fynd yn aneglur. Da i fusnes.
    Mesur

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.