Cyfryngau Cymdeithasol a Hapusrwydd

Y llynedd, ysgrifennais swydd A all Cyfryngau Cymdeithasol Wella Iselder?. Mae'n ymddangos y gall! Heddiw roeddwn i hapus pan ffrind da a Marchnata Symudol Indianapolis anfonodd y guru Adam Small y ddolen ganlynol ataf:

Mae hapusrwydd yn heintus mewn rhwydweithiau cymdeithasol. Dyfyniad:
hapusrwydd

Mae ymchwil newydd yn dangos, mewn rhwydwaith cymdeithasol, bod hapusrwydd yn lledaenu ymhlith pobl hyd at dair gradd wedi'u tynnu oddi ar ei gilydd. Mae hynny'n golygu pan fyddwch chi'n teimlo'n hapus, mae gan ffrind i ffrind ffrind debygolrwydd ychydig yn uwch o deimlo'n hapus hefyd.

Yn ogystal:

Fe wnaethant ddarganfod pan oedd rhywun yn rhoi'r gorau i [ysmygu], bod tebygolrwydd ffrind o roi'r gorau i ysmygu yn 36 y cant. Ar ben hynny, rhoddodd clystyrau o bobl nad oeddent efallai'n adnabod ei gilydd y gorau i ysmygu tua'r un amser, dangosodd yr awduron mewn erthygl yn New England Journal of Medicine ym mis Mai.

Mae cysylltiadau cymdeithasol hefyd yn effeithio ar ordewdra. Cynyddodd tebygolrwydd unigolyn o fynd yn ordew 57 y cant os oedd ganddo ffrind a aeth yn ordew mewn cyfnod penodol, dangosodd Fowler a Christakis mewn papur yn y New England Journal of Medicine ym mis Gorffennaf 2007.

Mae hwn yn gyfrwng pwerus yr ydym newydd ddechrau ei ddarganfod a'i sbarduno fel marchnatwyr. Mae'n bwysig gwireddu'r effaith hon wrth i chi barhau i ddatblygu eich strategaethau ar-lein. I gael darllen ychwanegol ar sut mae defnyddwyr eisoes yn addasu eu hymddygiad trwy'r cyfryngau cymdeithasol, byddwn yn argymell yn fawr Adroddiad Profiad Marchnata Defnyddwyr Razorfish ar gyfer 2008.

3 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

    Nid wyf yn credu bod yr astudiaeth yn ymwneud â ffrindiau MySpace, LOL. Roedd “rhwydwaith cymdeithasol” at ddibenion yr astudiaeth yn cynnwys pobl sy'n adnabod pobl sy'n adnabod pobl, gan gynnwys Barbra Streisand.

    Fodd bynnag, gall gweithredoedd ar hap o garedigrwydd a gyflawnir ar-lein gael effaith debyg.

  3. 3

    Gallaf weld lle mae'r astudiaeth yn gywir a sut y gall cyfryngau cymdeithasol wneud pobl yn fwy hapus. Wrth gwrs mae'n seiliedig ar y raddfa sampl fach a ddefnyddir. Ond a all hefyd gael yr effaith andwyol? dim ond chwarae eiriolwr cythreuliaid, ond gall cyfryngau cymdeithasol greu'r ymdeimlad o “ffrindiau” pan nad ydyn nhw mewn gwirionedd. Gall pobl eu cymryd yn rhy ddifrifol a tharo llawr y seler pan fyddant yn sylweddoli bod y perthnasoedd a'r cysylltiadau hyn ar-lein yn llwyr, ac nid yn wir gyfeillgarwch go iawn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.