Technoleg HysbysebuCymdeithasol Cyfryngau Marchnata

Hysbysebu Cyfryngau Cymdeithasol a Busnesau Bach

Nid yw'r cyfryngau cymdeithasol yn rhad ac am ddim.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae Facebook, LinkedIn a Twitter i gyd wedi paratoi eu cynigion hysbysebu. Bob tro rwy'n mewngofnodi i Facebook mae'n amlwg bod cwmnïau cynhyrchion defnyddwyr mawr yn gwneud defnydd da o'r offer hyn. Y cwestiwn y mae gen i fwy o ddiddordeb ynddo yw a yw busnesau bach yn neidio ar y bandwagon hysbysebu? Roedd hwnnw'n un o'r pynciau y gwnaethon ni eu harchwilio eleni arolwg marchnata rhyngrwyd. Dyma ychydig bach o'r hyn a ddysgon ni.

 Dywedodd tua 50% o'r ymatebwyr eu bod wedi gwario arian ar hysbysebu yn y gorffennol neu ar hyn o bryd yn gwario arian.

Buddsoddiad cychwynnol isel iawn mewn amser ac arian yw hysbysebu cyfryngau cymdeithasol. Am gyn lleied â $ 5.00 ac ychydig funudau o'ch amser, gallwch chi roi hwb i bostyn sy'n cyrraedd cannoedd neu hyd yn oed filoedd o ragolygon newydd. Felly ar ôl y bwmp cychwynnol a welwn ni fwy o gwmnïau'n barod i roi cynnig arni yn 2016? Nid yw'n ymddangos felly, gyda dim ond 23% yn nodi bod ganddyn nhw gynlluniau i wario'r flwyddyn nesaf.

Ble maen nhw'n hysbysebu?

Gyda llawer o ddewisiadau ar gael, ble mae perchnogion busnesau bach yn gwario eu harian? Ar hyn o bryd Facebook yw'r enillydd clir. Mae'n ddiddorol bod cwmnïau'n troi at Facebook fwy na dwywaith mor aml ag y maen nhw'n troi at Google. Dewisir LinkedIn hefyd yn amlach na Google.

 

Graff Hysbysebu

Beth sy'n gyrru poblogrwydd y rhaglenni hysbysebu cyfryngau cymdeithasol? Mae'n berwi i ychydig o bethau, cysur, rhwyddineb defnydd, cylchraniad y gynulleidfa a fforddiadwyedd.

cysur

Mae perchnogion busnes yn treulio amser ar Facebook a LinkedIn beth bynnag. Maent eisoes yn creu cynnwys i'w ddefnyddio mewn postiadau blog safonol, felly mae rhoi hwb i swydd yn estyniad naturiol o'r hyn y maent eisoes yn ei wneud.

Rhwyddineb Defnyddio

Mae ymgyrch syml ac effeithiol yn cymryd ychydig funudau yn unig i'w sefydlu. Gyda dim ond ychydig o gliciau, gall perchennog busnes roi hwb i ddarn o gynnwys sy'n bodoli eisoes. Mae'r dangosfyrddau busnes yn caniatáu rhywfaint o gynllunio hysbysebu soffistigedig os ydych chi am fod yn fwy penodol, ond nid oes proses gymhleth o ddewis geiriau allweddol, a gobeithio eich bod chi'n eu cael yn iawn. Ac nid ydych chi wir yn cynnig yn erbyn busnesau eraill am lecyn. Er bod gan Facebook rai canllawiau llymach ar gyfer yr hyn a all ymddangos mewn hysbyseb, os dilynwch eu rheolau i greu'r graffig, bydd gennych hysbyseb effeithiol iawn.

Segmentu Cynulleidfa

Mae Facebook yn gwybod cymaint am eu defnyddwyr, o statws perthynas a dewisiadau gyrfa i fathau o adloniant maen nhw'n eu mwynhau. Mae'r holl wybodaeth hon ar gael i hysbysebwr i adeiladu cynulleidfa briodol ar gyfer hysbyseb. Gyda LinkedIn gallwch dargedu hysbysebion yn ôl diwydiant, teitl swydd, maint y cwmni neu hyd yn oed gwmnïau penodol. Yn y ddau achos gallwch chi roi eich negeseuon o flaen y bobl sydd fwyaf tebygol o brynu.

Fforddiadwy

Gallwch ddechrau am gyn lleied â $ 5.00. Gyda chost mor isel i ddechrau, mae'n hawdd gweld pam mae llawer o berchnogion busnes wedi rhoi eu bysedd traed yn y dŵr. Fel bron unrhyw farchnata arall mae angen i chi gael amcanion clir, cynllunio'ch ymosodiad, cynnal ychydig o brofion, mesur y canlyniadau, addasu'ch strategaeth a rhedeg eto. Yn anffodus mae'n ymddangos bod perchnogion busnesau bach yn bod ychydig yn afreolus yn eu hymagwedd, gyda threial cyfyngedig ac yna'n rhoi'r gorau iddi yn hytrach na pharhau i brofi.

Hysbysebu Cymdeithasol y Tuedd i'w Gwylio

Bydd yr offer hyn yn parhau i esblygu. Wrth iddynt wneud mwy bydd perchnogion busnes yn arbrofi gydag ymgyrchoedd hysbysebu cymdeithasol bach. Yn y pen draw, bydd rhai yn datblygu dull systematig ac yn gweld llwyddiant gwirioneddol o ganlyniad. Gallwch chi fod ar du blaen neu ddiwedd y duedd honno ond os ydych chi'n mynd i fod ar gyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnes bydd yn rhaid i chi dalu i chwarae yn y pen draw.

Os ydych chi'n barod i archwilio hysbysebu ar Facebook, lawrlwythwch ein canllaw a dechrau arni heddiw.

Dawns Lorraine

Lorraine Ball ugain mlynedd yn America gorfforaethol, cyn iddi ddod at ei synhwyrau. Heddiw, gallwch ddod o hyd iddi yn Pig crwn, cwmni marchnata bach, wedi'i leoli yn Carmel, Indiana. Ynghyd â thîm hynod dalentog (sy'n cynnwys cathod Benny & Clyde) mae hi'n rhannu'r hyn y mae'n ei wybod am ddylunio gwe, i mewn, cyfryngau cymdeithasol a marchnata e-bost. Wedi ymrwymo i gyfrannu at economi entrepreneuraidd fywiog yng Nghanol Indiana, mae Lorraine yn canolbwyntio ar helpu perchnogion busnesau bach i gael rheolaeth dros eu marchnata.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol