Mae Hysbysebu Cyfryngau Cymdeithasol yn Fethiant

Depositphotos 37501209 s

Pan ddechreuais i farchnata cyfryngau traddodiadol, cefais fy nhynnu i mewn ar unwaith i'r hyn y gellid ei gyflawni gyda data. Cyfeiriodd data ein profion a'n verbiage at farchnata a hysbysebu uniongyrchol, rhoi adroddiadau a mesur cywir i ni, a rhoi darlun llawer cliriach inni o bwy oeddent, beth oeddent ei eisiau, ble roeddent, ble roeddent ei eisiau a sut yr oeddent ei eisiau.

Roedd ymgyrchoedd yn gyfuniadau cymhleth iawn o lythyrau ffurf hir, cardiau post, hysbysebion papur newydd, galwadau llais, ac ati, ac ati. Roedd ymgyrchoedd darlledu, papur newydd a phost uniongyrchol yn ddrud, felly roedd angen offer soffistigedig a mesur cyfyngedig i drosi pobl yn gwsmeriaid heb gythruddo nhw neu wastraffu arian.

Nid yw hysbysebu cyfryngau cymdeithasol yn ddrud. Mae'n rhad. Ac oherwydd ei fod yn rhad, mae'n hollol ofnadwy. Mae'n syml. Ac mae'n wirion ... daliwch ati i wario arian a rhoi hysbyseb drosodd a throsodd. Dim digon o arwain? Mwy o hysbysebion. Cadarn - gallwch chi wneud rhywfaint o dargedu daearyddol a demograffig ond dyna ni. Mae'r strategaeth yn dal i fod yn ddau ddimensiwn ... gwario arian, cael cliciau.

Mae gan werthwyr allanol systemau awtomeiddio marchnata sgorio plwm soffistigedig i helpu i gyflymu a gwella'r cyfle i dargedu a chaffael arweinyddion, ond mae'n dal i ddod i lawr i'r un ddau ddimensiwn o fewn y platfform cyfryngau cymdeithasol ... gwario mwy o arian, cael mwy o gliciau.

Twitter ac Facebook a dylai gweddill y llwyfannau gywilyddio’n llwyr. Mae Facebook hyd yn oed yn cyfaddef eu bod yn tynnu mwy o sgwrs busnes allan o'r nant i orfodi mwy o fusnesau i wario mwy o arian ar hysbysebu ... i gael mwy o gliciau.

Dyma realiti beth hysbysebu cyfryngau cymdeithasol wedi esblygu i? Hysbysebu baner yn unig ydyw 20 mlynedd yn ôl? Cawsom fwy o opsiynau yn gweithio gyda phapur newydd!

Ni allaf gredu, ar y Pen-blwydd blwyddyn 10 o Facebook, dyma'r cyfan maen nhw wedi'i feddwl. Mae Facebook wedi trawsnewid y ffordd y mae'r byd yn ymgysylltu â'i gilydd ... ond yn crafu gwaelod y gasgen gyda sut mae busnesau'n gallu ymgysylltu'n ddeallus â phobl.

Gwario. Cliciwch.

Mae Facebook yn llif gwyllt, brysiog, o ddata mawr gyda digwyddiadau bywyd sydd wedi digwydd, sy'n digwydd, neu ar fin digwydd. O fewn y biliynau o ddiweddariadau statws, mae trysorau cudd o newidiadau bywyd a chyfleoedd sy'n crio i fusnesau fanteisio arnynt. Pe bai'r offer cywir yn bodoli, gallai busnesau gyrraedd y person iawn ar yr adeg iawn heb bron unrhyw ymyrraeth.

Gwario. Cliciwch.

Fel busnesau, rydym yn cael ein gorfodi i ddefnyddio offer trydydd parti i wrando mewn amser real ac yna, gydag offer cyfyngedig, ceisio datblygu hyrwyddiadau, cystadlaethau, systemau teyrngarwch, ac ati i gyd. TU ALLAN i'r waliau tân o'r cewri cyfryngau cymdeithasol hyn.

Gwario. Cliciwch.

Rydym yn cael ein gorfodi i gystadlu â Facebook a cheisio denu’r gobaith yn ôl i’n safleoedd a’n siopau lle mae gennym ni offer soffistigedig ar gyfer diferu aml-sianel ac aml-gam ac ymgyrchoedd marchnata a ysgogwyd ein bod ni'n adnabod gwaith ac yn gweithio'n dda! Ond mae Facebook yn cuddio y tu ôl i widgets a galluoedd integreiddio cyfyngedig felly ni allem fyth ddarganfod y cyfleoedd hyn i ymgysylltu â'n rhagolygon a'n cwsmeriaid yn ddyfnach.

Gwario. Cliciwch.

Mae Hysbysebu Cyfryngau Cymdeithasol yn sugno. Mae defnyddwyr eisiau cael eu trin yn well gan y brandiau, y cynhyrchion a'r gwasanaethau y maent am wneud busnes â hwy. Mae cwmnïau eisiau cael mynediad at ddata cymhleth ac offer soffistigedig sy'n eu helpu i ymgysylltu'n fwy effeithiol. Ar Facebook, ni allwch hyd yn oed wahaniaethu'r ymgysylltiad rhwng eich cwsmeriaid a'ch rhagolygon! Mae'r wal Facebook wedi'i phlannu'n sgwâr rhwng y ddau - gan rwystro unrhyw ymdrech a allai lechfeddiannu eu strategaeth…

Gwario. Cliciwch.

O ddifrif. Gallwch chi wneud yn well. Mae defnyddwyr yn haeddu gwell. Byddai busnesau wrth eu bodd yn well.

Un sylw

  1. 1

    Dyma'r POV negyddol cyntaf i mi ddod ar ei draws ynglŷn â hysbysebu cyfryngau cymdeithasol. Mae mwy o ddefnyddwyr FB yn hoffi bod yr hysbysebion wedi'u teilwra'n bersonol. Gallaf weld lle mae eich rhwystredigaeth yn gorwedd gyda FB. Fodd bynnag, byddwn wedi hoffi darllen mwy am wefannau cyfryngau cymdeithasol eraill, megis Pintrest a Tumblr, sydd wedi bod o fudd i gwmnïau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.