Cyfryngau Cymdeithasol: Byd o Posibiliadau i Fusnesau Bach

busnes cymdeithasol

Ddeng mlynedd yn ôl, roedd opsiynau marchnata ar gyfer perchnogion busnesau bach yn weddol gyfyngedig. Roedd cyfryngau traddodiadol fel radio, teledu a hyd yn oed y mwyafrif o hysbysebion print ychydig yn rhy ddrud i fusnesau bach.

Yna daeth y rhyngrwyd. Mae marchnata e-bost, cyfryngau cymdeithasol, blogiau a geiriau ad yn cynnig cyfle i berchnogion busnesau bach gael eu neges allan. Yn sydyn, fe allech chi greu'r rhith, roedd eich cwmni'n llawer mwy gyda chymorth gwefan wych a rhaglen cyfryngau cymdeithasol gref.

Ond sut mae'r cwmnïau hyn yn defnyddio'r offer hyn mewn gwirionedd? Bob blwyddyn er 2010, rydym wedi bod yn gofyn cwestiynau i berchnogion busnesau bach ddeall sut mae'r cyfryngau cymdeithasol yn cyd-fynd â'u cymysgedd marchnata.

Bob blwyddyn, mae'r data'n cefnogi rhai o'n barn hirsefydlog ac yn ysgwyd credoau eraill i'r craidd. Felly rydyn ni'n barod i gofynnwch y cwestiynau eto. Er bod rhai pethau wedi aros yn gymharol sefydlog, rydym wedi gweld sifftiau gan fod perchnogion fel pe baent yn fwy egnïol, ac â diddordeb mewn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i gael mwy nag ymwybyddiaeth brand yn unig. Rydyn ni eisiau gwybod a yw'r hyn rydyn ni'n ei weld gan ein cleientiaid yn weddol nodweddiadol ar draws cynulleidfa lawer ehangach.

Yn astudiaeth y llynedd, hyd yn oed gan fod perchnogion yn cymryd rôl fwy gweithredol, roedd yr amser cyfartalog a fuddsoddwyd yn y cyfryngau cymdeithasol yn parhau i ostwng ychydig. Mae'n ymddangos bod y sylwadau yn ein hastudiaeth yn dangos bod y dirywiad wedi digwydd yn sgil cymysgedd o fwy o offer cynhyrchiant ac agwedd fwy penodol at gyfryngau cymdeithasol.  Rydyn ni'n chwilfrydig i weld a fydd hyn yn parhau yn 2013.

Forbes ac mae cyhoeddiadau eraill yn rhagfynegi defnydd cyfryngau cymdeithasol ar gyfer cwmnïau mwy, rydym am wybod beth sy'n digwydd yn y gymuned busnesau bach.

A fydd Google+ o'r diwedd yn ennill lle wrth y bwrdd gyda Facebook, Twitter a Linkedin? Flwyddyn yn ôl dywedodd mwy na 50% o'n hymatebwyr nad oeddent erioed wedi mewngofnodi i G +. Yn bersonol, rwy'n credu ein bod ni'n dal i fod flwyddyn i ffwrdd o'r rhwydwaith hwn yn dal ymlaen, ond rydw i eisiau gwybod beth mae'r data'n ei ddweud.

Sut mae Pinterest, Instagram a gwefannau eraill sy'n seiliedig ar ddelwedd yn ffitio i'r gymysgedd gymdeithasol gyffredinol? Flwyddyn yn ôl roeddwn yn gyffrous iawn am y safleoedd ffotograffau hyn sy'n tyfu'n gyflym, ond ar y cyfan, nid yw fy nghleientiaid busnes bach wedi bod yn frwd iawn dros blymio i mewn.

Felly, os ydych chi'n berchen ar gwmni gyda llai na 100 o weithwyr neu'n gweithio iddo, rydyn ni eisiau gwybod beth yw eich barn chi. Sut ydych chi'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol fel rhan o'ch marchnata. Cymerwch ychydig funudau yn unig i ateb y cwestiynau yn ein harolwg.  Byddwn yn casglu data trwy ddiwedd mis Chwefror, ac yna'n rhannu'r canlyniadau y gwanwyn hwn.

 

 

 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.