Mae Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol yn ymwneud â'r Cymdeithasol, Nid y Cyfryngau

datblygwyr cyfryngau cymdeithasol

Mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn offer. Mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn feddalwedd. Mae yna offer a meddalwedd eraill ar gael. Bydd gwell offer rownd y gornel.

Nid oes ots ar Twitter. Nid oes ots ar Facebook. Nid oes ots gan LinkedIn. Nid oes ots am flogiau. Maen nhw i gyd ond yn ein helpu i ddod ychydig yn agosach at yr hyn rydyn ni ei eisiau mewn gwirionedd.
Mwyhadur

  • Yr hyn yr ydym ei eisiau mewn gwirionedd yw'r Gwir.
  • Yr hyn rydyn ni wir eisiau yw ymddiried.
  • Yr hyn rydyn ni wir eisiau yw yn deall.
  • Yr hyn yr ydym ei eisiau mewn gwirionedd yw cyfeillgarwch.
  • Yr hyn yr ydym ei eisiau mewn gwirionedd yw helpu.

Mae'r mis hwn yn fis enfawr i un o fy ffrindiau da ym maes technoleg. Mae'n symud ei gwmni cyfryngau cymdeithasol o Indiana i California. Mae'n mynd i gael ei wreiddio yng nghanol The Valley gyda rhai o'r meddyliau miniog eraill sydd wedi tyfu eu cymwysiadau cyfryngau cymdeithasol yn ffrwydrol. (Ydw, rydw i ychydig yn genfigennus).

Mae'r cais a adeiladodd ei dîm yn syml (felly hefyd Twitter!) Ond mae'n mynd at galon yr hyn y mae pobl yn ei wneud wir eisiau. Maen nhw'n ei gwneud hi'n haws. Y platfform yn syml yw'r modd i gyrraedd y rhan gymdeithasol. Nid wyf yn tanamcangyfrif y dalent a'r dychymyg anhygoel a gymerodd i lansio cais mor cŵl, does dim amheuaeth. Ond mae'r poblogrwydd oherwydd yr hyn y mae'r cais yn ei alluogi. Mae'n galluogi ymgysylltiad cymdeithasol nad ydym wedi'i weld eto.

Rwy'n addysgu cleientiaid a chwsmeriaid am y dechnoleg fel y gallwn ei sbarduno'n llawn a chynyddu eu heffaith gymdeithasol i'r eithaf. Felly, pan fydd cleientiaid yn gofyn imi, “Sut mae cael mwy [nodwch ddilynwyr, cefnogwyr, tanysgrifwyr, bwrlwm, retweets], Dwi bob amser ychydig yn ddigalon. Os nad yw'ch cwmni'n gwmni cymdeithasol, os nad ydych chi'n poeni am eich cleientiaid, os nad ydych chi'n ysgrifennu cynnwys gwych, os nad oes gennych chi gynnyrch gwych, os nad oes gennych chi bobl arbennig, os nad oes gennych chi bobl arbennig. ' parthed ddim yn rhyfeddol… Yna ni fydd y niferoedd mawr yn gwneud unrhyw les i chi.

Rwy’n dal i’w ddweud…. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn fwyhadur. Os nad oes gennych unrhyw beth i'w ymhelaethu, yna ni fydd y mwyhadur mwyaf yn y byd yn helpu! Stopiwch chwilio am arbenigwyr cyfryngau cymdeithasol mwy a gwell i barhau i adeiladu chwyddseinyddion mwy a gwell i chi. Yr hyn maen nhw'n ei fwyhau sy'n gwneud gwahaniaeth.

Mae'n cyfateb i rywun na all ganu ofyn i ni lenwi stadiwm. Ar ôl i ni lenwi'r stadiwm, yna beth? Os na allwch chi ganu, nid oedd gennym unrhyw fusnes yn gwerthu tocyn sengl! Gall Folks fel fi gael pobl i arddangos i'r cyngerdd ... yna eich gwaith chi yw rhoi hwb i sioe!

Felly ... rhowch y gorau i ofyn i mi gael mwy i chi os na allwch drin y rhai sydd gennych nawr. Os nad yw'ch 500 o ddilynwyr yn gwneud busnes gyda chi, yna sut mae cael 5,000 yn fwy i chi fynd i wella'ch canlyniadau? Dyma domen ... bydd yn arwain at ddeg gwaith yr effaith.

Mae deg gwaith sero yn sero.

Ryw ddiwrnod ni fydd Twitter yma, ni fydd Facebook yma, ni fydd LinkedIn yma ... a byddwn yn gweithio gyda sianeli mwy newydd a allai barhau i wneud pethau ychydig yn haws. Fodd bynnag, ni fydd y llwyfannau cyfryngau newydd hynny yn gallu datrys y materion craidd sy'n herio'ch strategaeth. Gadewch i ni drwsio'r rheini yn gyntaf.

2 Sylwadau

  1. 1

    Fel y dywed yr ymadrodd poblogaidd “Os methwch â chynllunio, rydych yn bwriadu methu”. Yr hyn yr wyf yn ei olygu yw, ni allwch gael llwyddiant ar gyfryngau cymdeithasol a busnes os nad oes gennych gynllun siâp da i monetize eich ymdrechion. Hoffais pan ddywedwch “Mwyhadur yw'r cyfryngau cymdeithasol”, rwy'n cytuno'n llwyr â hynny!

    Felly fy nghyngor i yw, cynlluniwch eich strategaeth cyfryngau cymdeithasol, meithrin perthnasoedd cryf a chynyddu eich cyfraddau trosi!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.