Saith Problem Nagging gyda Masnach Gymdeithasol

cymdeithasol fasnach

Masnach gymdeithasol wedi dod yn wefr fawr, ac eto mae llawer o siopwyr a llawer o werthwyr yn dal yn ôl ar “fynd yn gymdeithasol” gyda’u prynu a’u gwerthu. Pam mae hyn?

Am lawer o'r un rhesymau, cymerodd lawer o flynyddoedd i e-fasnach gystadlu o ddifrif â manwerthu brics a morter. Mae masnach gymdeithasol yn ecosystem a chysyniad anaeddfed, a bydd yn cymryd amser iddo herio'r bydysawd sy'n trafod olew da y mae e-fasnach wedi dod heddiw.

Mae'r materion yn niferus, ac mae'r potensial ar gyfer trafodaeth aruthrol yn fawr, ond ar lefel y darlun mawr, dyma'r chwe rheswm allweddol pam nad yw masnach gymdeithasol yn digwydd mewn ffordd fawr eto:

  1. Mae dadleuon ynghylch beth yn union yw masnach gymdeithasol. A ydyw Facebook Marketplace? A yw'n apiau fel OfferUp a LetGo, sy'n ymddangos dim ond tafliad carreg ohono Craigslist? A yw'n tanysgrifiadau gyda chymunedau gweithredol ar CrateJoy? Ai dim ond ad retargetio ar rwydweithiau cymdeithasol? A yw'n rhannu eich eBay rhestrau ar eich porthwyr cyfryngau cymdeithasol? Cyn y gall masnach gymdeithasol gychwyn, mae angen iddi ddatblygu canolfan disgyrchiant. Amazon ac eBay yw'r ganolfan honno mewn e-fasnach. Nid oes unrhyw beth tebyg eto mewn masnach gymdeithasol.
  2. Nid yw siopwyr o reidrwydd yn chwilio amdano. Mae mwy na 50 y cant o siopwyr e-fasnach yn enwog yn troi at Amazon yn gyntaf pan fyddant yn siopa ar-lein. Gallwch chi betio bod eBay yn cymryd talp enfawr arall o'r sylw hwnnw. Faint o belenni llygaid y mae masnach gymdeithasol yn eu cael? Gallwch chi betio nad y bron i hanner biliwn y mae eBay ac Amazon gyda'i gilydd yn ei adrodd fel canolfannau defnyddwyr siopwyr gweithredol.
  3. Mae'r profiad siopa - a'r dewis - yn waeth. Fel siopwr, os oes gennych gyfrifon eBay ac Amazon.com, gallwch brynu bron i unrhyw beth sydd ar werth yn unrhyw le ar y ddaear. O ran masnach gymdeithasol, mae dewis cynnyrch a gwerthwr yn gyfyngedig o hyd, ac mae'n rhaid i chi fynd allan o'ch ffordd i ddod o hyd iddynt, gan groesi nifer o wefannau ac eiddo. Mae'n broblem cyw iâr ac wy: mae llai o gynhyrchion yn golygu llai o siopwyr a llai o draffig - sy'n golygu llai o werthwyr - sy'n bwydo'r broblem. Ar hyn o bryd, mae'r rhan fwyaf o werthwyr yn dewis gwerthu lle mae'r mwyafrif o'r siopwyr go iawn, sy'n golygu mai dyna lle mae'r mwyafrif o'r cynhyrchion go iawn hefyd.
  4. Ni all siopwyr drafod masnach gymdeithasol heb feddwl. Mae gan e-fasnach y twndis gwerthu a'r broses drawsnewid i lawr i wyddoniaeth. Mae'n debyg mai Amazon Prime yw'r enghraifft orau yma, ond mae eBay wedi cymryd camau breision yn ystod y blynyddoedd diwethaf hefyd. Gall siopwyr brynu pryniannau mawr yn y farchnad ar ysgogiad, heb bron unrhyw ffrithiant - ond mae'r bryn i'w ddringo i ddod o hyd i gynnyrch, deall y broses drafodion, a chwblhau trafodiad masnach gymdeithasol yn llawer mwy serth ac yn llai rhagweladwy. Mae hynny'n golygu cyfraddau trosi is gan werthwyr - o gronfa siopwyr sydd eisoes yn llawer llai
  5. Mae trafodion yn cael problemau pelen eira yn haws. Ar eBay neu Amazon, mae pob manylyn olaf o'r trafodiad - gwerthusiad gwerthwr gan siopwyr, cadarnhau archeb, olrhain cyflawniad, ffurflenni a chyfnewidiadau, anghydfodau a datrys anghydfodau - yn cael eu trin yn llyfn ac o un lleoliad canolog y gellir ei reoli gydag ychydig yn unig. cliciau. Yn yr un modd, mae llawer o berchnogion gwefannau annibynnol wedi buddsoddi chwys a doleri i geisio cystadlu â'r sglein lefel hon, ac am reswm da - mae'n denu siopwyr fel busnes neb. Mewn masnach gymdeithasol, mae rheolau gorllewin gwyllt yn dal i fod yn berthnasol, fel y gwnaethant ar eBay ym 1999. I lawer o siopwyr a gwerthwyr fel ei gilydd, nid yw hwn yn obaith apelgar.
  6. Mae'n anodd goresgyn pryderon preifatrwydd. Mae pryderon preifatrwydd y mwyafrif o siopwyr ar gynnydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac nid yw wedi eu colli hynny cymdeithasol yn aml yn llaw-fer ar gyfer yn casglu fy nata ac yn ei ddefnyddio er elw. I lawer o siopwyr, cymdeithasol fasnach swnio'n debyg iawn llai o breifatrwydd, mwy o risg. Bydd yn cymryd amser, seilwaith, esblygiad a chyhoeddusrwydd i'r pryderon hyn gael eu rhagdybio. Yn y cyfamser, mae'n debyg bod gwerthwyr sy'n dychmygu y byddan nhw'n effeithio ar gyfraddau trosi yn iawn.
  7. Mae siopa yn parhau i fod yn weithgaredd amlwg. Efallai bod hyn yn swnio fel peth amlwg i'w ddweud, ond nid yw'r mwyafrif o ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol yn barod i gymysgu cymdeithasu a siopa. Nid ydynt erioed wedi ei wneud o'r blaen, ac nid oes unrhyw reolau nac arferion ar waith i yrru defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol i feddwl am siopa wrth iddynt gymdeithasu - neu i'r gwrthwyneb. Yn syml, nid oes gan ddefnyddwyr a cymdeithasol meddylfryd wrth siopa neu a siopa meddylfryd wrth gymdeithasu. Bydd yn flynyddoedd cyn iddynt ffurfio'r gymdeithas hon.

Os ydych chi'n werthwr sy'n pendroni a ydych chi ai peidio Os be mewn masnach gymdeithasol, paid ag ofni. Am y rhesymau hyn, mae'n debyg nad ydych chi'n colli llawer eto. Neu, i'w roi mewn ffordd arall, mae'n debyg y gallwch ennill o leiaf cymaint trwy ddyblu a mireinio'ch ymdrechion ar y prif farchnadoedd, lle mae'r mwyafrif o'r siopwyr, a lle mae diogelwch a rhagweladwyedd siopwr a gwerthwr fel ei gilydd yn llawer uwch.

Felly i'r mwyafrif o werthwyr, y syniad gorau ar hyn o bryd yw gwneud yr hyn rydych chi'n ei wneud beth bynnag - bodloni cwsmeriaid, darparu gwasanaeth gwych, tyfu eich busnes yn strategol - a mabwysiadu unrhyw arferion newydd neu dargedu unrhyw farchnadoedd newydd o fewn y fframwaith hwnnw. Bydd y gweddill yn gofalu amdano'i hun.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.