Defnyddio Gwiriadau Mewnol Cymdeithasol ar gyfer Dadansoddiad Manwerthu Rhagfynegol

Chipotle

Rydym wedi gwneud llawer o ymgynghori yn ein diwydiant gyda chwmnïau sydd wedi datblygu warysau enfawr o ddata amhrisiadwy. Weithiau, mae'r cwmnïau hyn yn cael eu herio i gynyddu effaith eu marchnata, tyfu eu cyfran o'r farchnad, a'i wneud yn seiliedig ar eu cynhyrchion a'u gwasanaethau. Fodd bynnag, pan fyddwn yn cloddio ychydig yn ddyfnach i'w platfformau, gwelwn eu bod wedi casglu mynyddoedd o ddata nad ydynt yn cael eu defnyddio.

Dyma rai enghreifftiau yn y diwydiant Marchnata E-bost:

  • Pam nad yw cwmnïau marchnata e-bost yn gallu darparu meincnod cadw, clicio, agor a throsi data i ddefnyddwyr a busnesau fesur eu llwyddiant? Dylwn i allu gweld yn hawdd sut mae fy ymdrechion caffael a chadw rhestr yn cymharu â chwmnïau tebyg â firmagraffig tebyg i weld a ydw i'n gwneud yn dda ai peidio.
  • Pam nad yw cwmnïau marchnata e-bost yn gallu darparu dadansoddiad rhagfynegol sy'n rhagweld gwerthiannau yn seiliedig ar dwf ac ansawdd y tanysgrifwyr ar eich rhestr e-bost? Ydych chi hyd yn oed yn gwybod gwerth eich tanysgrifwyr yn seiliedig ar eu derbynyddiaeth, gweithgaredd, daearyddiaeth a demograffeg?
  • Pam nad yw cwmnïau marchnata e-bost yn gallu adeiladu ystorfeydd e-bost canolog sy'n diweddaru cyfeiriadau e-bost yn awtomatig ar draws cyfrifon, neu'n eu dileu pan fyddant yn bownsio ar un cyfrif? Pam nad yw'r cwmni marchnata e-bost yn gofyn iddynt a hoffent ddiweddaru eu gwybodaeth ar draws yr holl gleientiaid a rennir ar un platfform?

Os byddwch chi'n dechrau cloddio i'r data, fe welwch ar unwaith pa mor hollol anhygoel fyddai cael y prosesau a'r data hyn ar gyfer unrhyw gwmni. Dychmygwch y penderfyniadau y gallech eu gwneud yn seiliedig ar gael mynediad at y wybodaeth ar draws yr holl farchnatwyr yn hytrach na seilo eich rhestrau eich hun?

Dyma rai enghreifftiau yn y diwydiant Cyfryngau Cymdeithasol:

  • Pam nad yw platfform fel Twitter yn adeiladu gwybodaeth gyswllt? Waeth bynnag unrhyw fyrydd neu pwy sy'n hyrwyddo dolen, gallai Twitter ddarparu swm gwallgof o ddata a fyddai'n darparu adroddiad cyflawn i fusnesau ar effaith eu cynnwys, eu hyrwyddiad a'u rhaglenni eiriolaeth. Dychmygwch allu gweld coeden wych o ddata sy'n darparu oes dolen - o genhedlaeth, i rannu, i gyrraedd, i gliciau ... ar draws pob defnyddiwr Twitter a'i rhannodd neu ei ail-drydar?! Soniais am hyn wrth fusnes yr wythnos diwethaf a dywedasant y byddent yn talu’n llwyr am fynediad i’r data hwn. Yn lle, nid yw Twitter yn darparu unrhyw beth ac rydym yn cael ein gorfodi i ddibynnu ar ddata tywyll a chysylltu byrwyr i geisio olrhain yr effaith yn ôl.

Dyma enghraifft hollol anhygoel o Foursquare. Pan oedd gan Chipotle broblemau gyda diogelwch bwyd, Llwyddodd Foursquare i fonitro traffig traed sy'n tueddu ar draws siopau ac yn y pen draw, darogan colledion:

traffig troed-sglodion

Y canlyniad? Mae Chipotle wedi cyhoeddi ei enillion chwarter cyntaf ac roedd rhagfynegiadau Foursquare ar y targed - gyda gostyngiad o 30% mewn gwerthiannau. Roedd Foursquare nid yn unig yn gallu rhagweld colledion, maen nhw hefyd yn gallu rhagfynegi hyd yn oed yn fwy pwerus:

Credwn mai'r dirywiad o 23% yn nhraffig traed yr un siop yw'r nifer fwy ystyrlon y dylai cyfranddalwyr ganolbwyntio arno, yn hytrach na'r gostyngiad o 30% mewn gwerthiannau. Mae'n dangos bod Chipotle yn adeiladu ymddiriedaeth yn ôl gyda chwsmeriaid, sy'n bwysicach i'w lwyddiant yn y tymor hir. Jeff Glueck, Prif Swyddog Gweithredol Foursquare.

Byddwn yn eich annog i ddarllen Post cyfan Mr. Glueck, mae'n hynod ddiddorol!

Nodweddion yn erbyn Cudd-wybodaeth

Gweithiais gydag un cwmni a gronnodd dros 1 biliwn o ffeithiau mewn warws data enfawr, ond roeddent yn canolbwyntio mwy ar dwf eu cyllidebau hysbysebu nag ansawdd a gwerth y data yr oeddent yn ei gronni. Fe wnaethon ni eu gwthio'n galed i lanhau'r data a llogi gwyddonydd data. Ni wnaethant ac maent wedi cau ers hynny ... gyda mynydd o ddata heb ei gyffwrdd a allai fod wedi bod yn amhrisiadwy pe bai'n cael ei gynnal yn well a'i gloddio yn gywir.

Mae gormod o gwmnïau yn rhoi mwy o stoc ac yn buddsoddi mwy o amser yn eu nodweddion. Mae'r nodweddion yn cŵl, ond mae'n hawdd eu copïo. Mae deallusrwydd i helpu defnyddwyr i ennill a busnesau i gystadlu yn fwy gwerthfawr nag unrhyw ddarn o god.

Mae data yn ased anhygoel na ddylai gael ei gydnabod am ddau reswm:

  1. Awdurdod - mae mwyngloddio'ch data a darparu ymchwil sylfaenol i'ch diwydiant yn eich gosod chi fel arweinydd.
  2. Gwerth - o ystyried y dewis o nodwedd sy'n gwneud bywyd gweithiwr yn haws neu ddata sy'n helpu gweithrediaeth i wneud penderfyniadau gwell, byddaf yn dewis y data bob tro.

Pa fath o fwyn aur ydych chi'n eistedd arno?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.