Adroddiad: Nid oes gan 68% o Brif Weithredwyr DDIM Presenoldeb Cyfryngau Cymdeithasol

adroddiad ceo domo

Dywed Prif Weithredwyr Fortune 500 fod cyfryngau cymdeithasol yn helpu i lunio delwedd y cwmni, yn meithrin perthnasoedd â gweithwyr a'r cyfryngau ac yn darparu wyneb dynol i'r cwmni. Mae'n syndod, felly, bod a adroddiad newydd gan CEO.com a DOMO wedi darganfod nad oes gan 68% o Brif Weithredwyr bresenoldeb cyfryngau cymdeithasol o gwbl!

Pan oeddwn yn gweithio mewn corfforaethau menter, yr her fwyaf a oedd gennym oedd cyfleu ffocws, nodau a diwylliant y cwmni gan y Prif Swyddog Gweithredol i lawr trwy'r rheolwyr i bob gweithiwr. Roedd gan y mwyafrif o Brif Weithredwyr polisïau drws agored, ond ni feiddiodd unrhyw weithiwr fynd dros ben y rheolwyr a mentro ôl-effeithiau gwleidyddol cerdded trwy'r drws hwnnw. Felly, byddai rhai Prif Weithredwyr yn rhestru'r cerdded - amser wedi'i neilltuo i gerdded trwy'r cwmni a siarad â gweithwyr yn bersonol.

Roedd yr ymrwymiadau hyn bob amser yn agoriad llygad i'n harweinyddiaeth, serch hynny. Ychydig funudau yn siarad â bod byddai'r gweithiwr fel arfer yn agor y porth ar gyfer gwella proses, diwylliant y cwmni, neu dim ond ei agwedd yn ei chyfanrwydd.

Rwy'n credu ei bod yn eithaf trallodus nad yw Prif Weithredwyr wedi mynd at y cyfryngau cymdeithasol am yr union resymau hyn. Gallai Prif Weithredwyr rannu, dilyn a chyfathrebu ar draws haenau o reolwyr a chael darlun clir o ba mor dda y mae eu cwmnïau'n ymateb i'w cyfeiriad neu arweinyddiaeth. Ni fyddai rhwystredigaethau yn gallu crynhoi a thyfu'n annioddefol pe byddent yn cael eu hadnabod yn gynnar. Gallai hyn arwain at well boddhad gweithwyr - sydd bob amser yn arwain at well boddhad cleientiaid.

Os nad ydych chi'n Brif Swyddog Gweithredol ar gyfryngau cymdeithasol - ewch â nhw dadlwythwch Adroddiad Prif Swyddog Gweithredol Cymdeithasol 2014 a chael eu casgenni allan yna. Byddant yn diolch ichi amdano yn nes ymlaen ... efallai ar Twitter.

Prif Swyddog Gweithredol Cymdeithasol-2014

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.