Clwb Buzz Cymdeithasol: Rhannu a Rhannu

clwb gwefr gymdeithasol

Un o'r agweddau gwych ar fynychu cynhadledd fel Social Media Marketing World yw eich bod chi'n gadael cysur eich rhwydwaith ac yn mynd i mewn i gymaint o rai eraill. Waeth beth yw maint eich rhwydwaith, rydych yn aml yn gyfyngedig i'r newyddion a'r wybodaeth a rennir. Mae mynd i gynhadledd ryngwladol fel hon yn eich agor chi i gymaint o rwydweithiau newydd. Fe wnaethon ni gwrdd â thunnell o bobl yn San Diego ac rydyn ni'n mynd i barhau i ysgrifennu am y bobl a'r technolegau y gwnaethon ni eu darganfod.

Un dechnoleg o'r fath yw Clwb Buzz Cymdeithasol. Fe wnaethon ni ymuno â'r clwb yn gyflym, dod yn aelod cyswllt, a byddwn ni'n dechrau gweithio'n agosach gyda'r tîm yno. Beth yw Clwb Buzz Cymdeithasol?

Un tro, roedd dau ffrind a chydweithiwr marchnata cyfryngau cymdeithasol yn siarad am sut y gallent weithio gyda'i gilydd a helpu ei gilydd i ledaenu'r gair am eu cleientiaid newydd. Roedd gan un gleient newydd yr oedd hi'n gweithio gydag ef ac roedd angen iddo gael rhywfaint o amlygiad, a'r llall yn elusen a oedd yn cynnal ymgyrch ac a oedd hefyd angen amlygiad i gynyddu rhoddion. Roeddent yn gwybod nad oedd cleientiaid bellach yn fodlon â nifer y cefnogwyr a'r dilynwyr, roedd yn ymwneud ag enillion ar fuddsoddiad (ROI). Roedd cleientiaid eisiau gweld eu cymunedau ar waith, gan anfon traffig i'w gwefannau, eu trosi'n gwsmeriaid neu roddwyr mewn gwirionedd.

Roeddent yn cytuno bod hon yn her ac yn meddwl nad hwyrach mai nhw oedd yr unig rai â'r un her. Yna, dywedon nhw “beth petai?” Beth pe bai modd sefydlu rhwydwaith cydweithredu marchnata yn cynnwys gweithwyr proffesiynol yn y cyfryngau cymdeithasol a gofod marchnata ar-lein, gyda'r unig bwrpas o ledaenu'r gair am fusnesau neu gleientiaid ei gilydd mewn ffordd ddilys, gadarnhaol? Byddai hyn yn ymestyn cyrhaeddiad neges y cleient ac yn annog rhannu cynnwys o safon ar draws y llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Beth pe bai wedi'i sefydlu fel y gall y cynnwys fod yn fyd-eang neu'n lleol, a thrwy hynny gynyddu nifer y rhagolygon wedi'u targedu - cynyddu ROI ar gyfer y cleientiaid? Gwell fyth, beth os gall aelodau rannu cynnwys eu hunain, a chael amlygiad drostynt eu hunain?

Y syniad ar gyfer y clwb gwefr gymdeithasol wedi ei eni. Fiola! llwyddiant trwy gydweithio!

FELLY BETH YW'R BUZZ HON AMDANO?

Mae'r Clwb Buzz Cymdeithasol yn datrys y broblem ac yn galluogi perchnogion busnes buddiol cyfryngau cymdeithasol, manteision marchnata cyfryngau cymdeithasol, ac ymgynghorwyr marchnata ar-lein i ddod yn adeiladwyr gwefr brand trwy system rhannu cynnwys gydweithredol gyntaf y byd. Gan fod rhannu yn seiliedig ar ddwyochredd, mae pob aelod yn rhoi gyntaf. Mae hynny'n golygu cael y gair allan am frandiau gwych mewn aliniad â'u rhwydweithiau naturiol yw'r flaenoriaeth gyntaf sydd gan bob aelod. Hynny yw, bydd cynnwys eich cleient yn cael ei hyrwyddo i dargedu cynulleidfaoedd. Unwaith y bydd aelod yn ennill digon o bwyntiau o rannu cynnwys wedi'i dargedu, gall ef / hi gyfrannu ei gynnwys cleient i'r gronfa. Mae hyn yn sicrhau bod pawb yn rhannu cynnwys ac mae'r clwb yn rym mawr wrth greu bwrlwm am y brandiau rydych chi'n berchen arnynt neu'n gweithio iddynt.

Screen Ergyd 2013-04-18 yn 1.12.16 AC

Ar ôl i chi fewngofnodi, cewch restr o gynnwys i rannu a chynhyrchu pwyntiau ag ef. Yr hyn rwy'n ei fwynhau am y cynnyrch yw'r lefel gyfyngedig o hidlo y gallaf ei defnyddio ac ansawdd y cynnwys rwy'n ei rannu. Nid peiriant awtomataidd mo hwn sy'n taflu unrhyw beth allan i'n rhwydwaith. Gallaf ddarllen, curadu a rhannu'r cynnwys sydd, yn fy marn i, o werth i'm cynulleidfa.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.